Kulttuuriyhdistys Kuvio on palvelu- ja yhteistyöverkosto

Se vahvistaa jäsentensä toimintaedellytyksiä kulttuurialalla ja kulttuurin asemaa ihmisten jokapäiväisessä elämässä, yhteiskunnassa ja elinkeinoelämässä.

Teoshaku Taidetta näkyvissä -hankkeelle

Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n Taidetta näkyvissä -hankkeeseen etsitään taideteosehdotuksia. Valitut teosehdotukset sijoitetaan Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän (FSHKY) toimipisteisiin. Hankkeen tavoitteena on taiteen ja kulttuurin saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen sekä paikallisen taiteen kentän tukeminen.

Ensisijaisesti ehdotuksia haetaan potilas- ja hoitolaitoksiin sijoitettavista pysyvistä taideteoksista. Hakea voi valmiilla teoksella tai esimerkiksi hoitolaitoksiin linkittyvällä yhteisötaidekonseptilla – yksin tai taidekollektiivina. Teoshaku on kaikille avoin. Luonteeltaan ehdotukset voivat olla sisä- tai ulkotiloihin sijoitettavaa taidetta, kuten kuva-, veistos- tai valotaidetta.

Teosvalinnoista vastaa asiantuntijaraati. Valinnassa painotetaan paikallisuutta sekä teosten taiteellista ja sisällöllistä laatua. Lisäksi arvioidaan teoksen soveltuvuutta sosiaali- ja terveydenhuollon tiloihin. Teosehdotuksia voi toimittaa maanantaihin 2.11.2020 asti.

***


HAKUOHJEET

Teosta ehdottavalla taiteilijalla tulee olla täydet tekijänoikeudet ehdottamaansa teokseen tai teoksiin. Teosehdotuksista tulee käydä ilmi ainakin seuraavat tiedot:

Taiteilija tai kollektiivi
Taiteilijan nimi / Kollektiivin nimi ja jäsenten nimet
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
www-sivut
Artist’s statement

Ehdotettu teos tai teokset
Taiteilijan nimi / Kollektiivinen nimi
Teoksen nimi ja valmistumisvuosi
Materiaali ja tekniikka
Koko tai kesto
Hinta
Sijoittaminen sisä- vai ulkotilaan sekä tekniset lisähuomiot
Enintään 1–2 kuvaa / teos

Lisäksi ehdotukseen voi kirjoittaa maininnan teoksen mahdollisesta kohderyhmästä ja sen soveltuvuudesta sosiaali- ja terveydenhuollon tiloihin. Teosehdotusyhteenvedon enimmäispituus on 6 sivua (A4).


Rahoitus ja palkkiot
Hanke toteutetaan Suomen Kulttuurirahaston Hämeen rahaston Taidetta hoitolaitoksiin -apurahalla. Taideteoksille varattu kokonaisbudjetti on 5000€. Mahdolliset sponsorointi- ja yhteistyösopimukset voivat nostaa taidebudjetin suuruutta. Kaikista valittavista teoksista maksetaan palkkio. Yksityiskohdat sovitaan taiteilijan ja tilaajan välisellä sopimuksella.

Teosvalinnat
Teosvalinnat tekee asiantuntijaraati. Valinnoissa painotetaan paikallisuutta sekä teosten taiteellista ja sisällöllistä laatua. Lisäksi arvioidaan teoksen soveltuvuutta sosiaali- ja terveydenhuollon tiloihin.

Teosehdotukset tulee toimittaa 2.11.2020 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: tiina.hartikainen@kuvio.org. Tallenna hakemus omalla nimelläsi pdf.-tiedostona. Kirjoita viestin otsikoksi ”Teosehdotus / Taidetta näkyvissä -hanke / oma nimesi”. Myöhästyneitä teosehdotuksia ei huomioida. Valinnoista tiedotetaan kaikkia hakijoita viimeistään marraskuun 2020 loppuun mennessä.

 

Yhteydenotot ja lisätiedot:
Tiina Hartikainen
kulttuurituottaja
Taidetta näkyvissä -hanke

tiina.hartikainen@kuvio.org
046 849 9219
www.kuvio.org

Taidetta näkyvissä -hanke on käynnistynyt!

Taidetta näkyvissä on Kulttuuriyhdistys Kuvion loppuvuonna 2020 organisoima hanke, jonka keskeisenä tavoitteena on taiteen ja kulttuurin saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän potilas- ja hoitolaitoksissa. Samalla hankkeen toivotaan aktivoivan alueen taiteilijoita ja taiteen kenttää.

Hankkeessa kuullaan sekä kuntalaisia että hyvinvointikuntayhtymän hoitolaitoksissa työskenteleviä työntekijöitä. Lokakuun alussa avataan teoshaku taiteilijoille – hakuprosessista tiedotetaan lähiviikkoina erikseen. Mukaan toivotaan myös sponsoriyhteistyöstä kiinnostuneita yrityksiä ja yhteisöjä esim. lisäteosten toteutukseen.

Taidetta näkyvissä -hankkeen tuloksena jäsenkuntien hoitolaitoksiin tullaan sijoittamaan taidetta. Valinnan teoksista tekee asiantuntijaraati.

Taidetta näkyvissä -hanke on saanut Suomen Kulttuurirahaston Hämeen rahaston Taidetta hoitolaitoksiin -apurahan.

Lisätiedot ja yhteydenotot:
Tiina Hartikainen
kulttuurituottaja
Taidetta näkyvissä -hanke / Taidetta hoitolaitoksiin -hanke

puh. 046 849 9219
tiina.hartikainen@kuvio.org

Yhteystietoja

Sähköposti
toimisto@kuvio.org
tai kuviory@gmail.com

Puheenjohtaja Minna Autio
puheenjohtaja@kuvio.org
p. 050 592 1914
– yhdistys, tiedotus, hankkeet ja henkilöstöasiat

Sihteeri Tiina Korsimaa-Simola
sihteeri@kuvio.org

Rahastonhoitaja Marjo Kanerva
– hakemukset, palkat, tilitykset yms. talousasiat

Vastaava kulttuurituottaja Minna Lehtola on lopettunut työskentelyn Kuvion palveluksessa. Monet kiitokset Minnalle hienosta työstä!

Lisää sivulla Yhteystiedot

Doweb Oy