Menu

Kuntien kulttuurikasvatussuunnitelmat

Lastenkulttuurikasvatussuunnitelmat ovat välineitä tasa-arvoiseen ja monipuoliseen kulttuurikasvatukseen. Ne ovat oppilaitoksen ja alueen kulttuuritoimijoiden yhteistyön sovittuja toimintamalleja, jotka turvaavat tasa-arvoisen  kulttuurikasvatuksen kaikille kunnan lapsille ja nuorille. Samalla ne antavat raamit oppilaitoksen ja muiden kulttuuritoimijoiden väliselle yhteistyölle. Suunnitelmallisuus monipuolistaa opetusta ja ottaa huomioon erilaiset oppijat.

Kulttuurikasvatussuunnitelma laaditaan paikallisista lähtökohdista. Pohjan muodostavat oman kunnan kulttuuritarjonta, kulttuuriperintö ja erilaiset resurssit. Lähtökohtana on tasavertaisuus ja saavutettavuus. Konkreettisia toteutustapoja on monia. Kulttuurikasvatussuunnitelmat sisältävät tavallisesti seuraavia elementtejä: kulttuuriin ja taiteeseen tutustuminen, työskentely työpajassa taiteilijan/taidekasvattajan johdolla, kulttuurialan ammattilaisen ja taiteilijoiden tapaamiset, oheismateriaalin / verkkomateriaalin käyttö, tehtyjen teosten esille tuominen ja tekemiseen/teoksiin liittyvien ajatusten jakaminen ryhmässä.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram