Yhteystiedot

Toimisto
Saksankatu 1
30100 Forssa
Käynti Saksankadun puolelta.

toimisto@kuvio.org 
www.kuvio.org

Minna Lehtola
vastaava kulttuurituottaja
p. 050 592 1914
minna.lehtola@kuvio.org 

Sovi tapaaminen etukäteen!

Strategia on vahvistettu Kulttuuriyhdistys Kuvion hallituksen kokouksessa 17.11.2014.

Sisältö

Toiminta-ajatus

Jäsenet

Toiminta-alue

Arvot

Toimintalinjat

Toimintamuodot 

Toiminta

Toiminta-ajatus

Kulttuuriyhdistys Kuvio vahvistaa jäsentensä toimintaedellytyksiä kulttuurialalla sekä kulttuurin asemaa ihmisten jokapäiväisessä elämässä, yhteiskunnassa ja elinkeinoelämässä.

Jäsenet

Kulttuuriyhdistys Kuvin jäseniä ovat

 • Taiteilijat ja kulttuuriaktiivit: harrastajat, puoliammattilaiset, ammattilaiset, kuvataiteilijat, näyttämötaiteilijat, muotoilijat, muusikot, kirjailijat, tuottajat...
 • Yritykset: käsityö ja muotoilualan yritykset, käyntikohteet, ohjelmalliset kahvilat, ohjelmatoimistot...
 • Kunnat: yleinen kulttuuritoimi, kirjastot, museot, taiteen perusopetus, kansalaisopistot, koulut, varhaiskasvatus, sosiaalityö, hoitoyksiköt, nuorisotoimi, matkailu...
 • Yhdistykset: teatterit, kirjallisuusryhmät, käsityöyhdistykset, taide- ja taiteilijaseurat, tanssiryhmät ja -yhdistykset, kyläyhdistykset, museo-, historia- ja kotiseutuyhdistykset, festivaalit, musiikkiyhdistykset...

Toiminta-alue

kartta

Toimialueeseen kuuluvat

Hämeessä Ypäjä, Humppila, Jokioinen, Forssa ja Tammela.
Varsinais-Suomessa Oripää, Loimaa, Koski TL ja Somero.
Pirkanmaalla Urjala ja Punkalaidun.

otokat

Arvot

Avoimuus ja läpinäkyvyys
Päätöksentekomme, valmistelu ja toiminnan toteutus on avointa ja läpinäkyvää. Tiedotamme aktiivisesti toiminnastamme ja sen takana vaikuttavista asioista.
Toimintaamme on helppo osallistua ja päästä mukaan.
Lähestymme uusia asioita ja ideoita avoimin mielin ja olemme valmiita oppimaan uutta.

Keskinäinen kunnioitus ja toisten toiminnan arvostaminen
Toimintamme vahvuus on jäsentemme ja yhteistyökumppaneittemme erilaisuudessa. Arvostamme muita itsenäisinä toimijoina, osaavina päätöksentekijöinä ja kunnioitamme omaa ja muiden asiantuntemusta kaikessa toiminnassamme.

Tasa-arvo
Pyrimme alueelliseen tasa-arvoon.

Toimintalinjat

1. Kulttuuri yhteisöllisyyden luojana

Toiminnan tavoitteena on lisätä alueen ihmisten kiinnittymistä erilaisiin yhteisöihin. Toiminta voi kohdistua esimerkiksi olemassa olevien yhteisöjen, kuten harrastusryhmien, paikallisyhteisöjen tai työyhteisöjen kehittämiseen. Tavoitteena voi olla yhteisöllisyyden synnyttäminen sinne, missä sitä ei vielä ole.

2. Monipuoliset, saavutettavat kulttuuripalvelut

Toiminnan tavoitteena on

 • turvata alueen ihmisille mahdollisuus itselleen mielekkäisiin taide- ja kulttuurielämyksiin,
 • turvata mahdollisuus kokea silloin tällöin jotain itselle kokonaan uutta ja
 • poistaa osallistumisen esteenä olevia ennakkoluuloja sekä vähentää fyysisiä ja taloudellisia osallistumisen esteitä.

Toiminnalla voidaan esimerkiksi pyrkiä helpottamaan ja kehittämään näytöksiä, näyttelyitä ja tapahtumia järjestävien tahojen toimintaa eri puolilla toiminta-aluetta. Tarkoituksena voi myös olla kulttuuritoiminnan synnyttäminen sinne, missä sitä ei vielä ole tai uusien yleisöryhmien tavoittaminen.

3. Kulttuuri elinkeinona

Toiminnan tavoitteena on lisätä taiteen ja kulttuurin työllistävää vaikutusta. Tähän voidaan pyrkiä esimerkiksi

 • kehittämällä uusia palvelutoiminnan muotoja,
 • edistämällä niiden käyttöönottoa ja myyntiä,
 • kehittämällä alueen kulttuuritoimijoiden liiketoimintaedellytyksiä,
 • auttamalla löytämään uusia asiakasryhmiä,
 • monipuolistamalla tulopohjaa esimerkiksi avustusten hyödyntämistä tai markkinointia lisäämällä ja
 • parantamalla ammatillisen toiminnan edellytyksiä suunnitelmallisella ja tavoitteellisella yhteistyöllä.

 

Toimintamuodot 

Kuvio tiedottaasiemenkota

 • Tiedotamme kulttuuritoiminnasta toimialueellamme.
 • Välitämme tietoa kulttuurialan ja muiden alojen välillä yhteistyön lisäämiseksi. 
 • Välitämme tietoa paikallisten kulttuuritoimijoiden ja maakunnallisen, valtakunnallisen ja kansainvälisen kulttuurikentän välillä.

   

pienilehvaKuvio vaikuttaa

 • Työskentelemme kulttuurialan äänen kuulumiseksi paikkallistason päätöksenteossa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa.
 • Huolehdimme toimialueemme äänen kuulumisesta maakunnan ja valtakunnan kulttuuripolitiikassa.
 • Vaikutamme kulttuuritoiminnan huomioimiseksi toimialarajat ylittävässä kehittämistoiminnassa

   

viivapalloKuvio lisää yhteistyötä

 • Kutsumme koolle erilaisia teemakohtaisia kehittämisryhmiä, tapaamisia ja ideariihiä yli toimija- ja kuntarajojen kentältä nousevien tarpeiden ja toiveiden mukaan.
 • Koordinoimme toimija-, kunta- tai toimialarajat ylittävää yhteistoimintaa ja projekteja.

   

punaheinatKuvio neuvoo ja opastaa

 • Järjestämme yhteistyössä eri toimijoiden kanssa erilaisia koulutuksia kentältä nousevien tarpeiden mukaan. Koulutuksen voivat liittyä kulttuuritoiminnan hallinnollisiin (esm. taloudenhoito, markkinointi, liiketoimintaosaaminen) tai sisällöllisiin (esim. näyttelijäntyö, äänenkäyttö, maalaustekniikka, kulttuuriperintö) asioihin.
 • Tarjoamme henkilökohtaista neuvontaa ja apua toiminnan kehittämisessä.

   

palmunlehvaKuvio kehittää

 • Suunnittelemme ja hallinnoimme kehittämisprojekteja kentältä nouseviin tarpeiden pohjalta.
 • Tuemme jäsentemme omaa kehittämistoimintaa neuvonnalla ja ylläpitämällä verkostoja.

 

Toiminta

Perustoiminta

Kuvion perustoimintaa on alueen kulttuuritoiminnan ja sen edellytysten kehittäminen tiedotuksen, neuvonnan ja yhteistyön koordinoinninin keinoin.

Palvelutoiminta

Palvelutoimintaa kehitetään alueen tarpeiden mukaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Palvelutoimintana voidaan tarjota esimerkiksi kulttuurimatkailua edistäviä palveluita, kulttuurikeskustoimintaa tai muita alueen tarpeita vastaavia palvelumuotoja.

Projektit

Projektit ovat määräaikaisia toimintakokonaisuuksia, joiden tavoitteena on saada aikaan jokin muutos.

 

 

 

Toimintaamme rahoittavat

Opetus- ja kulttuuriministeriöha vihrea 100Kansan sivistysrahasto, Väinö Tannerin rahastotaike hame pysty hameenliitto logo       Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto logo      leader logo   

Forssan kaupunki  Humppilan kunta   Jokioisten kunta   tammela  Ypäjän kunta