Yhteystiedot

Toimisto
Saksankatu 1
30100 Forssa
Käynti Saksankadun puolelta.

toimisto@kuvio.org 
www.kuvio.org

Minna Lehtola
vastaava kulttuurituottaja
p. 050 592 1914
minna.lehtola@kuvio.org 

Sovi tapaaminen etukäteen!

Kirjaudu sisään

Rahat mv vaaka 500px

Kalenteri on viitteellinen. Tarkista hakuohjeet ja päivämäärät aina rahoittajan omilta sivuilta.

 

Elokuu

Elokuu | Syyskuu | Lokakuu | Marraskuu | Joulukuu | Tammikuu | Helmikuu | Maaliskuu | Huhtikuu | Toukokuu | Jatkuva hakuaika


15.8. Musiikin edistämissäätiö MES

 • AV-tuotantotuki audiovisuaalisiin tuotantoihin, joiden kohteena on kotimainen esittävä ja/tai luova säveltaide. Esimerkiksi musiikkivideoihin, musiikkiaiheisiin dokumentteihin ja muihin musiikkiohjelmiin, dvd-tuotantoihin sekä musiikkiopetusohjelmiin. http://www.musiikinedistamissaatio.fi/fi/tukimuodot/av-_tuotanto


31.8. Musiikin edistämissäätiö MES

31.8. Alfred Kordelinin säätiö

31.8. Taiteen edistämiskeskus Taike

31.8. Kansan sivistysrahasto

 • Rahasto jakaa hakemuksesta apurahoja tieteen ja taiteen tekijöille, harrastajille, järjestöille, työryhmille ja opiskelijoille. 
  http://www.sivistysrahasto.fi/

   

Paulon säätiö

 • Kuvataiteen apurahat on tarkoitettu suomalaisille tai Suomessa vakituisesti asuville v. 1979 tai sen jälkeen syntyneille kuvataiteilijoille, ei kuitenkaan opiskelijoille. Yksi apurahoista on tarkoitettu nuorelle kuraattorille ja yksi tämän valitsemalle taiteilijalle. Näiden yhteistyön puitteissa toteutetaan näyttely Kuvataideakatemian galleriassa. http://www.paulo.fi/kuvataide

 • Säveltaiteen apurahat on tarkoitettu suomalaisille tai Suomessa vakituisesti asuville, musiikista ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille Suomessa tai ulkomailla suoritettavia jatko-opintoja varten, joko musiikkikorkeakoulussa tai yksityisesti. Myös matka-apuraha voi säveltaiteen kohdalla tulla kysymykseen. http://www.paulo.fi/saveltaide

   

   


Syyskuu

Elokuu | Syyskuu | Lokakuu | Marraskuu | Joulukuu | Tammikuu | Helmikuu | Maaliskuu | Huhtikuu | Toukokuu | Jatkuva hakuaika
| Sivun alkuun |

15.9. Musiikin edistämissäätiö MES

16.9. Museovirasto

 • Avustukset suomalaisen kulttuuriperinteen tallentamiseen ja tutkimiseen, rakennusten entistämisavustukset, tuki muinaisalueiden hoitoon ja museotoimintaan. http://www.nba.fi/fi/avustukset

16.9. Suomen kulttuurirahasto

30.9. Opetus- ja kulttuuriministeriö

 • Kulttuuriviennin hankkeiden hankevalmistelu. Avustuksella kulttuuriviennin hankkeiden hankevalmisteluun toteutetaan hallitusohjelman tavoitetta edistää kulttuurivientiä ja luovien alojen markkinointiosaamista.

30.9. Musiikin edistämissäätiö MES

30.9. Koneen säätiö

 • Apurahoat taiteen ja kulttuurin ammattilaisille (henkilöt, työryhmät ja yhteisöt). Syksyn 2015 haussa kannustetaan erityisesti hakemaan rahoitusta suomalaisten ja venäläisten tutkijoiden ja taiteilijoiden yhteistyöhön. Etusijalla ovat uudet ja marginaalista nousevat taiteen ja kulttuurin alat, taidetta ja kulttuuria uudistavat, uutta luovat ja ajankohtaiset taide- ja kulttuurihankkeet sekä uusia näkökulmia sisältävät hankkeet. http://www.koneensaatio.fi

30.9. Olvi-säätiö

 • Säätiö avustaa lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvaa toimintaa, vähävaraisten nuorten opintoja, kotiseututyötä ja edistää kala- ja maatalouden kehittämistä. http://www.olvisaatio.fi/

30.9. Audovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK

 • CreMA-monialahankeavustus luovan alan yritysten monialaiseen tuotekehitysyhteistyöhön. Tuki on tarkoitettu tuote- ja palvelukehityshankkeille, joissa luovien alojen osaamista siirtyy muille toimialoille ja muiden alojen liiketaloudellista osaamista siirtyy luoville aloille. http://www.kopiosto.fi/avek/tuen_hakeminen/crema/fi_FI/CreMA/

 


Lokakuu

Elokuu | Syyskuu | Lokakuu | Marraskuu | Joulukuu | Tammikuu | Helmikuu | Maaliskuu | Huhtikuu | Toukokuu | Jatkuva hakuaika
| Sivun alkuun |

15.10. Musiikin edistämissäätiö MES

 • AV-tuotantotuki audiovisuaalisiin tuotantoihin, joiden kohteena on kotimainen esittävä ja/tai luova säveltaide. Tuettavia ohjelmatyyppejä ovat musiikkivideot, musiikkiaiheiset dokumentit ja muut musiikkiohjelmat, dvd-tuotannot sekä musiikkiopetusohjelmat. Varsinaisen tuotantotuen lisäksi AV-tuen piiriin kuuluvat myös käsikirjoitus- ja ennakkosuunnittelutuki. http://www.musiikinedistamissaatio.fi/fi/tukimuodot/av-_tuotanto


 31.10. Musiikin edistämissäätiö MES

30.10. Taiteen edistämiskeskus Taike

30.10. Taiteen edistämiskeskus Taike, alueelliset taidetoimikunnat

30.10. Suomen kulttuurirahasto

30.10. Museovirasto

 • avustus suomalaisen kulttuuriperinteen tallentamiseen ja erityisesti maaseutu- ja työväenkulttuurin tallennusta ja esille saattamista koskeviin hankkeisiin. Avustusta voidaan myöntää kansalaisjärjestöille ja muille oikeustoimikelpoisille yhteisöille. Avustusta ei myönnetä kunnille tai apurahana yksityishenkilöille. Avustusta myönnetään ensisijaisesti seuraaviin alueisiin: perinneaineistojen keruu ja tallentaminen, paikallis- ja kotiseutuarkistojen tai muiden pienten arkistojen järjestäminen, aineistojen esille saattaminen: julkaisut, verkkojulkaisut, verkkoaineistot, näyttelyt, muut julkaisut (liikkuvan kuvan ja musiikin tallenteet jne.) 

 • Rakennusten entistämisavustukset ja tuki muinaisjäännösalueiden hoitoon. Voidaan myöntää kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjauksiin. Museoiden harkinnanvaraiset valtionavustukset Kunnan, yhdistyksen tai säätiön omistuksessa oleville, lakisääteisen valtionosuuden ulkopuolella oleville museoille.

 • Avustukset museoiden innovatiivisiin hankkeisiin. Museoiden omiin tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa toteutettaviin hankkeisiin.
 • Lisätietoja: www.nba.fi

30.10. Opetus- ja kulttuuriministeriö

31.10. Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus Avek

 

Marraskuu

Elokuu | Syyskuu | Lokakuu | Marraskuu | Joulukuu | Tammikuu | Helmikuu | Maaliskuu | Huhtikuu | Toukokuu | Jatkuva hakuaika
| Sivun alkuun |

6.11. Taiteen edistämiskeskus Taike, alueelliset taidetoimikunnat

6.11. Taiteen edistämiskeskus Taike

15.11. Musiikin edistämissäätiö MES

Opetus- ja kulttuuriministeriö

 • Valtionavustukset rauhantyön edistämiseen. Yleisavustuksia voidaan myöntää valtakunnallisille rauhantyön yleisjärjestöille, erityisaloilla kuten esimerkiksi ammattialakohtaisesti rauhantyötä tekeville yhdistyksille sekä alueellisille yleistä rauhantyötä tekeville yhdistyksille. Pienempi osa käytettävissä olevasta määrärahasta voidaan myöntää erityisavustuksina rauhantyön määräaikaisiin hankkeisiin. http://www.minedu.fi/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/Avustus_rauhantyon_edistamiseen_?lang=fi

30.11. Tiina ja Antti Herlinin säätiö

 • Avustukset yhteiskunnallisen hyvinvoinnin, kulttuurin, ympäristön ja tieteen sekä niihin liittyvän tutkimuksen ja opetuksen tukeminen ja edistäminen. http://www.tahsaatio.fi/hakijalle/


Joulukuu

Elokuu | Syyskuu | Lokakuu | Marraskuu | Joulukuu | Tammikuu | Helmikuu | Maaliskuu | Huhtikuu | Toukokuu | Jatkuva hakuaika
| Sivun alkuun |

Aluehallintovirasto Avi

 • Avustukset hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toimeenpanoon. Avustusta voivat hakea yhdistykset, kunnat ja muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt. Kansalaisjärjestöjen hankkeissa asetetaan etusijalle yhteiset hankkeet.

 • Avustukset lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan. Avustusta voidaan myöntää 2.6.2015 – 31.5.2016 välisenä aikana järjestettävään harrastustoimintaan ja loma-aikaiseen päiväleiritoimintaan. https://www.avi.fi/web/avi/avustukset-lasten-ja-nuorten-paikalliseen-harrastustoimintaan#.VE4UF0uYSYQ

Opetus- ja kulttuuriministeriö

31.12. Opetus- ja kulttuuriministeriö

 • Avustus kulttuuritilojen peruskorjaukset ja perustamishankkeisiin on tarkoitettu opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) ja valtioneuvoston asetuksen (1766/2009) mukaisten kuntien kulttuuritoimintalaissa (728/1992) tarkoitettujen kulttuuritoimintaa varten tarvittavien tilojen, museolaissa (729/1992) tarkoitetun museon, teatteri- ja orkesterilaissa (730/1992) tarkoitetun teatterin ja orkesterin sekä taitelijatilojen peruskorjaushankkeiden rahoittamiseen.

   

31.12. Samuel Huberin taidesäätiö

 • Taideapurahat yksityisille henkilöille ja ryhmille, jotka toimivat nykytaiteen parissa musiikin, teatterin, tanssin, sirkuksen tai performanssin alalla. Etusijalla ovat freelancerit. Apurahat on suunnattu ammattilaisprojektien rahoitukseen. Emme rahoita harrastaja-, koulutus- tai opiskelijatöitä.
  http://www.hubersaatio.fi/


Tammikuu

Elokuu | Syyskuu | Lokakuu | Marraskuu | Joulukuu | Tammikuu | Helmikuu | Maaliskuu | Huhtikuu | Toukokuu | Jatkuva hakuaika
| Sivun alkuun |

15.1. Tuotantotuki audiovisuaalisiin musiikkituotantoihin

AV-tuotantotuki audiovisuaalisiin tuotantoihin, joiden kohteena on kotimainen esittävä ja/tai luova säveltaide. Esimerkiksi musiikkivideoihin, musiikkiaiheisiin dokumentteihin ja muihin musiikkiohjelmiin, dvd-tuotantoihin sekä musiikkiopetusohjelmiin.
Myöntäjä: Musiikin edistämissäätiö MES 


29.1. Avustus taiteen ja kulttuurin Venäjä-ohjelman toimeenpanoon

Avustus on tarkoitettu Venäjän kanssa taiteen ja kulttuurin alan yhteistyötä tekeville järjestöille ja yhteisöille.
Myöntäjä: Opetus- ja kulttuuriministeriö


31.1. Sarjakuvan tekijät ry:n Pätkä-apuraha

Apurahaa myönnetään sarjakuvien tekemiseen ja kirjoittamiseen, sekä muihin sarjakuvahankkeisiin. Vuoden 2016 haussa painotetaan muun ohessa erityisesti käsikirjoittamista ja suomalaisten sarjakuvien kääntämistä muille kielille.
Myöntäjä: Sarjakuvan tekijät ry


31.1. Avustus kotimaisen musiikin markkinointi- ja vienninedistämishankkeisiin

Markkinointi- ja vientitukea voidaan myöntää hankkeisiin, jotka tähtäävät kotimaisen musiikin tunnetuksi tekemiseen, kansainvälistymiseen, kulutuskysynnän ja myynnin edistämiseen ja vientitulojen saamiseen tulevaisuudessa.
Myöntäjä: Musiikin edistämissäätiö MES 


31.1. Avustus kotimaisten säveltaidetta sisältävien äänitteiden tekemiseen

Äänitetuotantotuki on tarkoitettu uusien, kotimaista esittävää ja/tai luovaa säveltaidetta sisältävien äänitteiden tekemiseen. Tuki koskee ainoastaan ns. pitkäsoittoja. 
Myöntäjä: Musiikin edistämissäätiö MES


Helmikuu 2016

Elokuu | Syyskuu | Lokakuu | Marraskuu | Joulukuu | Tammikuu | Helmikuu | Maaliskuu | Huhtikuu | Toukokuu | Jatkuva hakuaika
| Sivun alkuun |


1.2. Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapuraha

Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahat on tarkoitettu kirjailijoille ja kääntäjille luovaan kirjalliseen työskentelyyn. Lisäksi iäkkäät kirjailijat ja kääntäjät voivat saada avustuksia sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella.
Myöntäjä: Taiteen edistämiskeskus Taike


1.2. Kuvataiteen näyttöapurahat

Kuvataiteen näyttöapurahat on tarkoitettu viiden kuukauden työskentelyyn ammattitaiteilijoille, joiden teoksia voidaan näyttää julkisesti. Apurahoja voivat saada kuvataiteen, valokuvataiteen ja taideteollisen alan ammattilaiset.
Myöntäjä: Taiteen edistämiskeskus Taike


1.2. Elokuvan laatutuki

Elokuvan laatutuki on tarkoitettu taiteellisesti korkeatasoisen ja laadukkaan elokuvan tai muun kuvaohjelman tuottajalle uuden tuotannon kehittämiseen.
Myöntäjä: Taiteen edistämiskeskus Taike


1.2. Pohjoismainen kulttuurirahasto

Rahasto tukee yhteistyö-, vaihto- tai vuorovaikutusprojekteja, joissa on mukana vähintään kolme pohjoistmaata (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti sekä Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti)
Myöntäjä: Nordiska Kulturfonden – Pohjoismainen kulttuurirahasto


1.2. Suomalais–ruotsalaisen kulttuurirahaston oleskeluapurahat

Oleskeluapurahaa voivat hakea yksityishenkilöt tai ryhmät Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä kulttuurin ja elinkeinoelämän alalla sekä lisää keskinäistä tuntemusta ja niiden välisiä yhteyksiä edistäviin
– vierailuihin organisaatioissa, laitoksissa, viranomaistahoissa
– tutkimuksen valmisteluun, tutkimustyöhön, kartoituksiin, reportaaseihin, haastatteluihin
– seminaareihin, konferensseihin jne. osallistumiseen
Myöntäjä: Suomalais–ruotsalainen kulttuurirahasto


1.2. Suomalais–ruotsalaisen kulttuurirahaston yleiset apurahat

Apurahoja myönnetään toimintaan, joka edistää Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä kulttuurin ja elinkeinoelämän alalla sekä lisää em. maiden keskinäistä tuntemusta ja niiden välisiä yhteyksiä.
Myöntäjä: Suomalais–ruotsalainen kulttuurirahasto


10.2. Hämeen kulttuurirahaston apurahat

Yksityishenkilöille, työryhmille ja yhteisöille kantahämäläisen taiteen edistämiseen ja taiteelliseen työskentelyyn. Erityisesti tuetaan hankkeita, jotka etsivät uusia yhteyksiä tieteen ja taiteen alojen välille.
Myöntäjä: Hämeen kulttuurirahasto


10.2. Varsinais-Suomen kulttuurirahaston apurahat

Varsinais-Suomen rahasto tukee maakunnassa tehtävää tai maakuntaan kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta, taiteellista työtä sekä muuta kulttuuritoimintaa. Apurahaa voi hakea kaikille aloille.
Myöntäjä: Varsinais-Suomen kulttuurirahasto


10.2. Pirkanmaan kulttuurirahaston apurahat

Rahasto tukee oivaltavia ja korkeatasoisia hankkeita, nousevia ja uudistavia kykyjä ja eri tavoin marginaaliin jääviä aloja ja tapahtumia, erityisesti lähikulttuuria. Se rahoittaa myös pitkävaikutteisia maakunnallisia kärkihankkeita. Apurahaa voivat hakea pirkanmaalaiset tai Pirkanmaan hyväksi työtä tekevät yksityishenkilöt, työryhmät tai yhteisöt lähinnä erilaisten tiede-, taide- ja kulttuurihankkeiden toteuttamiseen.
Myöntäjä: Pirkanmaan kulttuurirahasto


12.2. Alli Paasikiven säätiön apurahat

Säätiö tukee pienimuotoisia, hakuvuonna toteutettavia kulttuurihankkeita, jotka liittyvät säätiön teemoihin: 
– lasten, nuorten ja perheiden eriarvoisuus ja sen vähentäminen
– ihmisten erilaisuus ja perheiden monimuotoisuus osana suomalaista yhteiskuntaa
Kulttuuriapurahat ovat korkeintaan 3000 euroa.
Myöntäjä: Alli Paasikiven säätiö


12.2. Avustus kulttuuriviennin kärkihankkeisiin

Tuettavat vientihankkeet voivat liittyä markkinointiin, myyntiin, tuotteistamiseen tai kansainväliseen verkostoitumiseen sekä toimijoiden ja/tai tuotteiden brändin vahvistamiseen.
Myöntäjä: Opetus- ja kulttuuriministeriö


15.2. Avustus taiteen ja kulttuurin kehittämis- ja kokeilutoimintaan kunnissa ja alueilla

Avustuksen tavoitteena on kehittää kuntien ja alueiden kulttuuritoimintaa sekä taiteilijoiden ja muiden kulttuurialan toimijoiden tuottamia taide- ja kulttuuripalveluja.
Myöntäjä: Opetus- ja kulttuuriministeriö


15.2. Oskar Öflunds Stiftelsen apurahat yleishyödylliseen kulttuuritoimintaan

Rahasto myöntää tukea kotimaiseen yleishyödylliseen toimintaan henkilöille ja yhteisöille, jotka toimivat tieteiden ja kulttuurin eri aloilla.
Myöntäjä: Oskar Öflunds Stiftelse 


28.2. CreaDemo -avustus luovan alan yritysten, ammattilaisten ja ammattitoimintaa harjoittavien yhdistysten tuotekehityshankkeisiin

Avustusta myönnetään tuotekehityshankkeisiin, joissa etsitään uusia luovien alojen ja kulttuuriyrittäjyyden tuote- tai palveluinnovaatioita. Konseptin suunnitteluun myönnettävät avustukset voivat olla enintään 5 000 euroa. Demo-, proto- tai pilottihankkeille myönnettävät avustukset voivat olla enintään 60% demon, proton tai pilotin tuotantokustannuksista.
Myöntäjä: Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus Avek


28.2. Suomalais-tanskalaisen kulttuurirahaston apurahat

Apurahoja myönnetään mm. yhteistyöhön taiteen ja kulttuurin alalla, opiskelija- ja koululaisryhmien opintomatkoihin sekä toisen maan kulttuuri-, sosiaali- ja talousoloihin perehtymiseksi. Rahastot antavat etusijan hankkeille, jotka tuovat uusia teemoja ja toimijoita mukaan maiden väliseen monipuoliseen kulttuurivaihtoon.
Myöntäjä: Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto


28.2. Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto

Apurahoja myönnetään mm. yhteistyöhön taiteen ja kulttuurin alalla, opiskelija- ja koululaisryhmien opintomatkoihin sekä toisen maan kulttuuri-, sosiaali- ja talousoloihin perehtymiseksi. Rahastot antavat etusijan hankkeille, jotka tuovat uusia teemoja ja toimijoita mukaan maiden väliseen monipuoliseen kulttuurivaihtoon.
Myöntäjä: Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto


29.2. Otavan Kirjasäätiön apurahat kirjalliseen toimintaan ja lukemista edistäviin hankkeisiin

Apurahaa voivat hakea kirjallisuutta ja lukemisharrastusta edistävät yhdistykset ja järjestöt, kirjailijat, oppikirjailijat, tietokirjantekijät, lasten- ja nuortenkirjailijat, sarjakuvantekijät, suomentajat, kääntäjät, kuvittajat sekä graafikot.
Myöntäjä: Otavan kirjasäätiö


29.2. WSOY:n kirjallisuussäätiön apurahat työskentelyyn sekä kirjallisuuden ja lukuharrastuksen edistämiseen 

Työskentelyapurahoja kauno- ja tietokirjailijoille, lasten- ja nuortenkirjailijoille, sarjakuvataiteilijoille, oppikirjojen tekijöille, kirjallisuuden kääntäjille kirjojen tekemiseen, kirjallisuuden alan tapahtumille ja hankkeille, lukemista edistäville tapahtumille ja hankkeille. Apurahoja voivat hakea ja niitä myönnetään kaikkien kustantamojen kirjailijoille.
Myöntäjä: WSOY:n kirjallisuussäätiö


29.2. Avustus kulttuurin matkailulliseen tuotteistamiseen

Avustusta myönnetään taiteen ja kulttuurin toimijoiden hankkeisiin, joiden tavoite on kehittää kulttuurisisältöä matkailijoille suunnatuiksi tuotteiksi tai palveluiksi. Perustana voi olla joko olemassa olevan taide- ja kulttuuritarjonnan tai uuden tuotteen/palvelun matkailullinen kehittäminen. Vuoden 2016 avustus on tarkoitettu kulttuurin ja taiteen alojen toimijoiden valtakunnallisesti merkittäville yhteistyö- ja kehittämishankkeille.
Myöntäjä: Opetus- ja kulttuuriministeriö


29.2. Matka-apurahat ammattitaiteilijoille ja taiteen asiantuntijoille

Matka-apurahat on tarkoitettu ammattitaiteilijoille sekä taiteen asiantuntijoille taiteellisesti merkittäviin projekteihin liittyvien ulkomaanmatkojen kustannuksiin.
Myöntäjä: Taiteen edistämiskeskus Taike


Maaliskuu 2016

Elokuu | Syyskuu | Lokakuu | Marraskuu | Joulukuu | Tammikuu | Helmikuu | Maaliskuu | Huhtikuu | Toukokuu | Jatkuva hakuaika
| Sivun alkuun |


2.3. Greta ja William Lehtisen säätiön apurahat kuvataiteilijoille, taideteollisuuden harjoittajille, säveltaiteilijoille ja arkkitehdeille

Apurahat on tarkoitettu työskentelyyn tai näyttelyn järjestämiseen kotimaassa tai ulkomailla. Säätiö tukee ensisijassa hakijoiden sellaista toimintaa tai hankintoja, jotka kohdistuvat apurahahakemuksen jättämisajankohtaa seuraavaan 12 kuukauden aikaan.
Myöntäjä: Greta ja William Lehtisen säätiö


Avustus kulttuurin ja taiteen digitaalisten aineistojen saatavuuden ja avoimen tiedon hyödyntämisen edistämiseen

Hakuaika on aiempina vuosina ollut maaliskuussa, mutta vuoden 2016 haun osalta tietoja ei tämän listan laatimisvaiheessa ole julkaistu. Katso tarekmmat ohjeet rahoittajan sivuilta.
Myöntäjä: Opetus- ja kulttuuriministeriö


Avustus mediakasvatuksen kehittämiseen

Hakuaika on aiempina vuosina ollut maaliskuussa, mutta vuoden 2016 haun osalta tietoja ei tämän listan laatimisvaiheessa ole julkaistu. Avustusta myönnetään valtakunnallisille mediakasvatushankkeille, joiden tavoitteena on medialukutaidon ja turvallisen median käytön edistäminen. Katso tarkemmat ohjeet rahoittajan sivuilta. 
Myöntäjä: Opetus- ja kulttuuriministeriö


15.3. Elävän musiikin tuki projektikohtaisiin hankkeisiin

Elävän musiikin tuki (sis. VAKA-tuen) erilaisiin kotimaista luovaa ja/tai esittävää säveltaidetta sisältäviin projektikohtaisiin hankkeisiin, kuten yksittäisiin konsertteihin, konserttisarjoihin, kiertueisiin ja musiikkitapahtumiin. 
Myöntäjä: Musiikin edistämissäätiö MES


15.3. Työskentelytuki säveltämiseen, sanoittamiseen, sovittamiseen tai esiintymisten/levytyksen ohjelmiston harjoitteluun

Tukea voidaan myöntää yksityishenkilöille 1-3 kuukautta kestävään luovaan työhön (säveltäminen, sanoittaminen ja sovittaminen) tai esiintymisten/levytyksen ohjelmiston harjoitteluun. 
Myöntäjä: Musiikin edistämissäätiö MES


28.3. Kalevalakorun kulttuurisäätiön apurahat suomalaiseen kulttuuriperintöön liittyvään esittävään taiteeseen ja kädentaitoihin

Apurahaa voidaan myöntää yksityiselle henkilölle tai yhteisölle. Vuoden 2016 teemana on Suomalaisen tulevaisuuden eväät. Rahoittaja toivoo hakemuksiin raikkaita, rohkeita ja näkemyksellisiä avauksia, näkökulmia ja ehdotuksia teemaan liittyen.
Myöntäjä: Kalevalakorun kulttuurisäätiö


31.3. Suomen Tietokirjailijoiden apurahat

Apurahoja myönnetään luovaan kirjalliseen työskentelyyn, esikoistietokirjan kirjoittamiseen, lasten- ja nuortentietokirjan kirjoittamiseen ja tietokirjakritiikkien kirjoittamiseen Kopioston keräämistä tekijänoikeuskorvauksista.
Myöntäjä: Suomen Tietokirjailijat ry


31.3. Suomalais-islantilaisen kulttuurirahaston apurahat

Apurahoja myönnetään mm. yhteistyöhön taiteen ja kulttuurin alalla, opiskelija- ja koululaisryhmien opintomatkoihin sekä toisen maan kulttuuri-, sosiaali- ja talousoloihin perehtymiseksi. Rahastot antavat etusijan hankkeille, jotka tuovat uusia teemoja ja toimijoita mukaan maiden väliseen monipuoliseen kulttuurivaihtoon.
Myöntäjä: Suomalais-islantilainen kulttuurirahasto


31.3. Julkaisutuki mm. suomalaisen musiikin julkaisemiseen nuotteina

Julkaisutuki mm. suomalaisen musiikin julkaisemiseen painettuina nuotteina tai ns. print-on-demand -nuotteina. Tuki on tarkoitettu lähinnä toimitus-, puhtaaksikirjoitus- ja painatuskuluihin. Tukea voidaan myöntää myös muuhun alaan liittyvään julkaisutoimintaan. 
Myöntäjä: Musiikin edistämissäätiö MES


31.3. Koulutustuki kotimaista musiikkia edistävien koulutustilaisuuksien järjestämiseen

Avustus on tarkoitettu ammattilaisille tarkoitettujen jatko- ja täydennyskoulutustilaisuuksien järjestämiseen. 
Myöntäjä: Musiikin edistämissäätiö MES


31.3. Avustus musiikkikulttuurin tutkimiseen

Tutkimustukea myönnetään hankkeille, jotka kohdistuvat suomalaisen musiikkikulttuurin johonkin tavallista merkittävämpään ja laajempaan ilmiöön. 
Myöntäjä: Musiikin edistämissäätiö MES


31.3. Digidemo-avustukset digitaalisiin päätelaitteisiin soveltuvien kulttuuristen sisältöjen  tuotekehitykseen

Avustuksia myönnetään yritysten tai alan ammattilaisten tuotekehityshankkeisiin, joissa etsitään uusia sisältöjä ja kerronnan muotoja kulttuurin ja viihteen alueilla.
Myöntäjä: Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus Avek


Niilo Helandin säätiön apurahat taiteelliseen työskentelyyn

Apurahoja eri taiteenaloille. Hakuaika on maaliskuussa: katso takemmat ohjeet, rajaukset ja hakuajan päättyminen rahoittajan sivuilta. 
Myöntäjä: Niilo Helanderin säätiö


Taiteilijoiden toimeentulon ja työllisyyden kehittäminen sekä vapaan kentän tuki 

Avustus on tarkoitettu kehittämishankkeisiin, joilla edistetään taiteilijoiden työllisyyttä ja toimeentuloa. Hakuaika on alkuvuodesta 2016.
Myöntäjä Opetus- ja kulttuuriministeriö


Taiteen edistämiskeskus Taiken taiteilija-apurahat 

Hakuaika on aiempina vuosina ollut maaliskuussa, mutta vuoden 2016 ohjeita ei vielä tämän listan laatimisvaiheessa ole julkaistu. Taiteilija-apurahat on tarkoitettu eri alojen ammattitaiteilijoille työskentelyyn. Niiden pituudet vaihtelevat puolesta vuodesta viiteen vuoteen. Katso tarekmmat ohjeet rahoittajan sivuilta.
Myöntäjä: Taiteen edistämiskeskus Taike


Huhtikuu

Elokuu | Syyskuu | Lokakuu | Marraskuu | Joulukuu | Tammikuu | Helmikuu | Maaliskuu | Huhtikuu | Toukokuu | Jatkuva hakuaika
| Sivun alkuun |

15.4. Musiikin edistämissäätiö MES


30.4. Musiikin edistämissäätiö MES

Toukokuu

Elokuu | Syyskuu | Lokakuu | Marraskuu | Joulukuu | Tammikuu | Helmikuu | Maaliskuu | Huhtikuu | Toukokuu | Jatkuva hakuaika
| Sivun alkuun |

15.5. Musiikin edistämissäätiö MES

31.5. Aaudiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus Avek

Majaoja säätiö

 • Säätiön tukee suomalaista kulttuurielämää sen kaikissa ilmenemismuodoissa jakamalla vuosittain apurahoja erilaisiin kulttuurikohteisiin. Etusijan saavat näyttämötaiteen ja musiikkitapahtumien tukeminen, taideteosten hankkiminen ja konservointi sekä kirjallisuuden edistäminen.
  http://www.majaoja-saatio.fi/


Jatkuva haku

Jane ja Aatos Erkon säätiö

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus Avek

Kuninkaankartanon Olut- ja ruokakulttuurin ystävät

 • Tammelan Mustialassa kotipaikkaansa pitävä yhdistys jakaa erikokoisia avustuksia paikalliseen kulttuuritoimintaan. Vuosien saatossa avustusta on myönnetty mm. soittimien hankintaan, nuorisotapahtumien järjetelyihin, koulujen harrastusvälinehankintoihin, vanhainkotien pieniin hankintoihin, lasten konserttin järjestämiseen yms. https://sites.google.com/site/olutseurakkyry/hyvaentekevaeisyys

 

Toimintaamme rahoittavat

Opetus- ja kulttuuriministeriöha vihrea 100Kansan sivistysrahasto, Väinö Tannerin rahastotaike hame pysty hameenliitto logo       Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto logo      leader logo   

Forssan kaupunki  Humppilan kunta   Jokioisten kunta   tammela  Ypäjän kunta