Menu

Kuvio julistaa haettavaksi digitaalisen taiteilijaresidenssin!

Digitaalisen taiteilijaresidenssin hakuaika on 16.5.2021 asti. Digiresidenssissä olet kuukauden palkkatyössä Kuviolla: saat palkkaa siitä, että teet omaa taidettasi omalla työhuoneellasi ja tuotat samalla kulttuuria Kuviolle. Lähetä hakemus liitteineen sähköpostitse, ohjeet lopussa.

Mikä digiresidenssi?

Digitaalinen taiteilijaresidenssi tuodaan taiteilijan luo ja voidaan järjestää missä tahansa, esim. taiteilijan kotona. Taiteilijalle maksetaan digiresidenssin ajalta palkkaa ja sen vastineeksi hän sekä harjoittaa omaa taiteellista työskentelyään että järjestää yhteisöllistä etätaidetoimintaa lapsille ja nuorille tai Forssan seudun asukkaille. Residenssi soveltuu mille tahansa taiteenlajille, kunhan muut kriteerit täyttyvät.

Residenssiin kuuluu yhden kuukauden palkallinen työskentelyaika (2000,– €), johon sisältyy:

  1. taiteilijan järjestämänä 3 lyhyttä taidepajaa ja/tai yhteisöllistä taidehetkeä lasten ja nuorten (tai kaikkien Forssan seudun asukkaiden) kanssa etänä kevät-kesän 2021 aikana
    TAI
  2. residenssin aikana lasten ja nuorten taidekasvatusmateriaalien suunnittelu ja valmistaminen Kuvion käyttöön taiteilijan omalta taiteenalalta (opetusmateriaalia 3 eri teemasta + kustakin teemasta 3–4 harjoitustehtävää)

Taiteilija voi itse valita, järjestääkö mieluummin etätaidehetkiä vai tekeekö materiaaleja Kuviolle.

Jos taiteilija päättää tehdä taidekasvatusaineistoja Kuviolle, hän samalla antaa Kuviolle oikeudet jatkossa julkaista ja käyttää materiaaleja omissa taidepajoissaan ja muissa vastaavissa toiminnoissa sekä soveltuvin osin nettisivu- ja somejulkaisuissa. Taiteilijalle ei makseta jatkojulkaisuista erillisiä palkkioita, vaan tekijän katsotaan suunnitelleen aineistot Kuviolle työsuhteessa, jolloin Kuviolla on aineistojen julkaisu- ja käyttöoikeudet. Tekijän nimi mainitaan aineistoja käyttäessä, jos tekijä sitä toivoo, ja taiteilijalle jäävät tietenkin tekijänoikeudet omaan materiaaliinsa. Materiaaleja voidaan esimerkiksi käyttää taidetehtävinä Kuvion Taidetalo liikkeessä -hankkeen Taiderastit-toiminnassa tai muissa taidepajoissa.

Hae digitaaliseen residenssiin Kuviolle!

Miten haetaan?

Digiresidenssiä voi hakea lähettämällä hakemus ja residenssisuunnitelma Kuviolle 16.5.2021 mennessä, sähköpostilla osoitteeseen minna.autio@kuvio.org. Viestin otsikoksi laitetaan Digitaalinen taiteilijaresidenssi ja hakijan nimi. Residenssejä myönnetään touko-kesäkuusta alkaen, mutta kuitenkin viimeistään elokuussa 2021. Päätöksiä residensseistä voidaan tehdä sitä mukaa, kun hakemuksia tulee, eli tarvittaessa jo ennen hakuajan päättymistä.

Hakemuksessa pitää olla hakijan:

  1. vapaamuotoinen perustelu, miksi taiteilija haluaa Kuvion digiresidenssiin ja millaista taiteellista työskentelyä hän sen aikana aikoo harjoittaa,
  2. tiivis ansioluettelo/CV aiemmasta hänen taiteellisesta toiminnastaan ja koulutuksestaan,
  3. suunnitelma siitä, millaista toimintaa hän järjestää tai aineistoa suunnittelee residenssin aikana, sekä
  4. aikataulu, mille ajalle hän digiresidenssiä toivoo (1 kk) sekä missä hän residenssiajan viettää.

Digiresidenssi soveltuu pidettäväksi missä tahansa, kunhan taiteilijalla on mahdollisuus ohjata sieltä mahdolliset taidepajat tms. tai lähettää sähköisesti aineistot Kuvion toimintaa varten. Residenssiin kuuluu myös loppuraportti, jossa kerrotaan mm. tapahtumiin osallistuneiden määrät, mitä residenssissä on tehty jne. Kuvion valitsijaryhmän jäsenet valitsevat hakijoista residenssin saajat liitteiden ja suunnitelmien perusteella, joten tiedot kannattaa tarkistaa huolellisesti ennen lähettämistä. Valitsijaryhmän jäsenet tai heidän perheensä eivät voi hakea residenssiä.

Kulttuuriyhdistys Kuvion digitaalinen residenssitoiminta kuuluu Kuvion Taidetalo liikkeessä -hankkeeseen, jota rahoittavat EU:n Maatalousrahasto sekä LounaPlussa Leader.

Kysymykset ja mediatiedustelut voi osoittaa hankkeen kulttuurituottajalle, yhteystiedot alla.

Tervetuloa Kuvion residenssitaiteilijaksi!

Taiteellisin terveisin

Minna Autio
puh. 050 592 1914
minna.autio@kuvio.org

Kulttuuriyhdistys Kuvion Taidetalo liikkeessä -hanketta rahoittavat EU:n Maatalousrahasto ja LounaPlussa Leader.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram