Menu

Taidetta näkyvissä -hankkeen teosvalinnat on julkaistu

Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n Taidetta näkyvissä -hankkeen teosvalinnat on julkaistu. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän (FSHKY) jäsenkuntien toimipisteisiin sijoitetaan yhteensä kahdeksan teosta paikallisilta taiteen harjoittajilta.

Valitut teokset ovat Aino Kaurasen Piha runsaimmillaan (2005), Elias Koskisen Viitoitettu tie (2020), Milla Korkeakosken teokset Kanien kanssa ja Perheen kesken, Raija Nokkalan Ankkalampi (2020), Marjo Lallin Toivo-teospari, Jaana Luomalan Sirosäkkipäivänä (2019) ja Soili Mahlasen Veneretkellä (2007). Kaikki teokset ovat sisätiloihin sijoitettavia maalauksia tai valokuvateoksia. Teosehdotuksia vastaanotettiin yhteensä yli 50:ltä tekijältä.

Teosvalinnoista ehdotuksen laati Taidetta näkyvissä -hankkeen yhdeksänhenkinen asiantuntijaraati. Lopullisen päätöksen valittavista teoksista teki Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n hallitus. Kuvion puheenjohtaja Minna Autio korostaa, että päätös ei ollut missään määrin helppo ja valinnoissa painottuivat lopulta kohderyhmän ja kohdepaikan tarpeet.

– Teoksia ei valittu tai jätetty valitsematta pelkästään taiteellisen laadun takia, vaan huomioon otettiin myös se, mihin ja millaiseen ympäristöön teoksia tulee. Teoshaussa tuli paljon valtavan hienoja töitä, joita mahdollisesti pyritään hankkimaan tulevaisuudessa, jos vain saamme lisärahoitusta.

Teosvalintojen pohjalla huomioitiin myös syksyllä toteutetun kuntalais- ja henkilökuntakyselyn tulokset. Autio kiittelee myös paikallistaiteilijoiden aktiivista osallistumista.

– Useat taiteilijat hinnoittelivat teoksensa siitä näkökulmasta, että hoitolaitoksiin voitaisiin hankkia mahdollisimman monia teoksia. Taiteilijat ovat kokeneet voivansa näin tuoda oman kontribuutionsa kampanjaamme, jonka päätarkoitus on ollut tuoda taiteen keinoin lohtua ja iloa ihmisille sosiaalisten ja terveydellisten haasteiden keskelle. Heitä saamme kiittää siitä, että pystyimme jo nyt hankkimaan näin moneen paikkaan teoksia kuntalaisiamme varten.

Hanke päättyy tammikuun alussa 2021.

Taidetta näkyvissä on Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän jäsenkunnissa toteutettava hanke, jonka tavoitteena on kulttuurin saatavuuden ja saavutettavuuden edistäminen sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä. Hankkeen toteuttaa Kulttuuriyhdistys Kuvio ry. Hanketta on rahoittanut Suomen Kulttuurirahaston Hämeen rahasto Taidetta hoitolaitoksiin -apurahalla.

Lisätiedot ja yhteydenotot:
Tiina Hartikainen
kulttuurituottaja
Taidetta näkyvissä -hanke

tiina.hartikainen@kuvio.org
p. +358 46 849 9219
www.kuvio.org

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram