Menu

Lastenkulttuurikeskus LEKA – Leikki & Kasvu

Omaa kulttuuria ja taidetta jäsenkuntien lapsille ja nuorille.

Verkostomainen lastenkulttuurikeskus LEKA – Leikki & Kasvu on Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n vuonna 2016 luoma toimintamuoto kunnille. Lastenkulttuurikeskus tarjoaa palveluita kunnille toimintamaksusta, joka on 2 € / alle 18-vuotias asukas. Yhdistys räätälöi palvelut yhteistyössä kunnan kanssa. Verkostomainen lastenkulttuurikeskus on Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsen ja saa Opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta lastenkulttuurikeskuksille.

Verkostomaisen lastenkulttuurikeskuksen palvelut:

– Oman kulttuurikasvatussuunnitelman tekeminen kuntaan, suunnitelman ylläpito ja kehittäminen.
– Kulttuurikasvatuksen vuosikello tukemaan tapahtumien suunnittelua.
– Erilaiset työpajat lapsille ja nuorille, eri taiteenalojen kokeilu- ja tutustumismahdollisuudet.
– Eri taiteenalojen ja teemojen esityskiertueet lapsille ja nuorille.
– Monipuolista, säännöllistä ja laadukasta taidetoimintaa pieniinkin kuntiin.
– Säännöllisen taide- ja kulttuurikasvatuksen harrastustoiminnan kehittäminen.
– Lasten ja nuorten taide- ja kulttuuritapahtumien kehittäminen.
– Lasten ja nuorten oman esitys- ja näyttelytoiminnan vahvistaminen ja organisointi.
– Asiantuntijapalvelut kunnille lastenkulttuurityön tueksi.
– Koulutukset ja seminaarit lasten ja nuorten kanssa työskenteleville.
– Kulttuuripoliittinen vaikuttaminen lastenkulttuurin resursseihin.
– Seutukunnalliset ja valtakunnalliset verkostotapaamiset.

Miksi liittyä?

Lapsella on oikeus lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan sekä taide- ja kulttuurielämään (YK:n lapsen oikeuksien sopimus 20.11.1989).
– Edistetään yhdessä lasten oikeuksien toteutumista ja UNICEFin lapsiystävällistä kuntamallia.
– Toimimme osana Suomen hallituksen tavoitetta koko valtion kattavasta lastenkulttuuriverkostosta.
– Vahvistamme alueen lastenkulttuuria, lisäämme taiteen ja kulttuurin tasavertaista saavutettavuutta.
– Yli kuntarajat ylittävä yhteistyö on voimavaramme. Kun järjestämme lastenkulttuuria seudullisesti, vähemmällä saa joka kuntaan enemmän.
– Ehkäisemme lapsiperheiden syrjäytymistä ja edistämme kulttuurihyvinvointia.
– Tuomme kestävän kehityksen kasvatuksen osaksi kulttuuri- ja taidekasvatusta.
– Edistämme lasten ja nuorten omaa esitys- ja näyttelytoimintaa.
– Tuemme ja kehitämme kuntien omia lastenkulttuuripalveluita.
– Vahvistamme kulttuuri- ja taidekasvatusta ja edistämme monilukutaitoa.
Lastenkulttuurikeskus LEKAn yhteyshenkilöt
Forssa
Maarit Järveläinen, kirjastotoimenjohtaja, Forssan kaupunki, 03 4141 5400 maarit.jarvelainen@forssa.fi
Humppila
Tiia Kakkonen, kulttuurikoordinaattori Humppilan kunta, 044 715 3635, tiia.kakkonen@humppila.fi
Jokioinen: 
Siru-Lina Ollula, rehtori, Jokiläänin kansalaisopisto, Jokioisten kunta, 044 792 1810, siru-lina.ollula@jokioinen.fi
Tammela:
Soili Ojanen, kirjastonjohtaja, Tammelan kunta, 03 412 0450, soili.ojanen@tammela.fi
Ypäjä
Sini Lilja, varhaiskasvatus-sivistysjohtaja, Ypäjän kunta, 050 574 7744, sini.lilja@ypaja.fi

 
FACEBOOKINSTAGRAM
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram