Menu

LEKA

-leikki ja kasvu verkostomainen lastenkulttuurikeskus

LEKA -verkostomainen lastenkulttuurikeskus on Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n vuonna 2016 luoma toimintamuoto kunnille. Toimintamuoto tarjoaa palveluita kunnille toimintamaksusta, joka on 2 € / alle 18-vuotiaasta asukkaasta. Yhdistys räätälöi palvelut yhteistyössä kunnan kanssa. Kunta voi hyödyntää verkostomaisen lastenkulttuurikeskuksen palveluita toimintamaksua vastaan, tämä ei vaadi yhdistyksen kuntajäsenyyttä. Verkostomainen lastenkultturikeskus on Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsen ja saa Opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta lastenkulttuurikeskuksille.

Verkostomaisen lastenkulttuurikeskuksen palvelut:

Erilaiset työpajat lapsille ja nuorille eri taiteenalat huomioiden
Esityskiertueet lapsille ja nuorille teemoittain eri taiteenaloja esitellen
Lasten ja nuorten oman esitys- ja näyttelytoiminnan vahvistaminen ja organisointi
Säännöllisen taide- ja kulttuurikasvatuksen harrastustoiminnan kehittäminen
Alueellisen lasten ja nuorten taide- ja kulttuuritapahtuman kehittäminen
Asiantuntijapalvelut kunnille mm. kulttuurikasvatussuunnitelmat ja kulttuuripolut
Koulutukset ja seminaarit lasten ja nuorten kanssa työskenteleville
Kulttuuripoliittiinen vaikuttaminen, yli kuntarajat ylittävät ja valtakunnalliset verkostotapaamiset.

Miksi liittyä?

Lapsella on oikeus lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan sekä taide- ja kulttuuri- elämään, YK:n lapsen oikeuksien sopimus 20.11.1989).
Lasten oikeuksien toteutumisen edistäminen, UNICEFin lapsiystävällinen kuntamalli.
Suomen hallituksen tavoitteena on koko valtion kattava lastenkulttuuriverkosto.
Vahvistaa alueen lastenkulttuuria, lisätä taiteen ja kulttuurin tasavertaista saavutettavuutta
Yli kuntarajat ylittävä yhteistyö on voimavara “vähemmällä saa enemmän”.
Syrjäytymisen ehkäiseminen ja hyvinvoinnin edistäminen.
Kestävän kehityksen kasvatus osaksi kulttuuri- ja taidekasvatusta.
Edistää lasten januorten omaa esitys- ja näyttelytoimintaa
Lastenkulttuuripalveluiden tukeminen ja kehittäminen kunnassa.
Kulttuuri- ja taidekasvatuksen vahvistaminen ja monilukutaidon edistäminen
Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto
Kulttuurikasvatussuunnitelma -työkalu
Lasten sivut
Mediakasvatus
Lapsilla on omat oikeudet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram