Menu

Lastenkulttuurikeskus LEKA – Leikki & Kasvu

Omaa kulttuuria ja taidetta jäsenkuntien lapsille ja nuorille.

Verkostomainen lastenkulttuurikeskus LEKA – Leikki & Kasvu on Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n vuonna 2016 luoma toimintamuoto kunnille. Lastenkulttuurikeskus tarjoaa palveluita kunnille toimintamaksusta, joka on 2 € / alle 18-vuotias asukas. Yhdistys räätälöi palvelut yhteistyössä kunnan kanssa. Verkostomainen lastenkulttuurikeskus on Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsen ja saa Opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta lastenkulttuurikeskuksille.

Verkostomaisen lastenkulttuurikeskuksen palvelut:

– Oman kulttuurikasvatussuunnitelman tekeminen kuntaan, suunnitelman ylläpito ja kehittäminen.
– Kulttuurikasvatuksen vuosikello tukemaan tapahtumien suunnittelua.
– Erilaiset työpajat lapsille ja nuorille, eri taiteenalojen kokeilu- ja tutustumismahdollisuudet.
– Eri taiteenalojen ja teemojen esityskiertueet lapsille ja nuorille.
– Monipuolista, säännöllistä ja laadukasta taidetoimintaa pieniinkin kuntiin.
– Säännöllisen taide- ja kulttuurikasvatuksen harrastustoiminnan kehittäminen.
– Lasten ja nuorten taide- ja kulttuuritapahtumien kehittäminen.
– Lasten ja nuorten oman esitys- ja näyttelytoiminnan vahvistaminen ja organisointi.
– Asiantuntijapalvelut kunnille lastenkulttuurityön tueksi.
– Koulutukset ja seminaarit lasten ja nuorten kanssa työskenteleville.
– Kulttuuripoliittinen vaikuttaminen lastenkulttuurin resursseihin.
– Seutukunnalliset ja valtakunnalliset verkostotapaamiset.

Miksi liittyä?

Lapsella on oikeus lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan sekä taide- ja kulttuurielämään (YK:n lapsen oikeuksien sopimus 20.11.1989).
– Edistetään yhdessä lasten oikeuksien toteutumista ja UNICEFin lapsiystävällistä kuntamallia.
– Toimimme osana Suomen hallituksen tavoitetta koko valtion kattavasta lastenkulttuuriverkostosta.
– Vahvistamme alueen lastenkulttuuria, lisäämme taiteen ja kulttuurin tasavertaista saavutettavuutta.
– Yli kuntarajat ylittävä yhteistyö on voimavaramme. Kun järjestämme lastenkulttuuria seudullisesti, vähemmällä saa joka kuntaan enemmän.
– Ehkäisemme lapsiperheiden syrjäytymistä ja edistämme kulttuurihyvinvointia.
– Tuomme kestävän kehityksen kasvatuksen osaksi kulttuuri- ja taidekasvatusta.
– Edistämme lasten ja nuorten omaa esitys- ja näyttelytoimintaa.
– Tuemme ja kehitämme kuntien omia lastenkulttuuripalveluita.
– Vahvistamme kulttuuri- ja taidekasvatusta ja edistämme monilukutaitoa.
Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto
Kulttuurikasvatussuunnitelma -työkalu
Lasten sivut
Mediakasvatus
Lapsilla on omat oikeudet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram