Hankkeet

Lasten- ja nuortenkulttuuri

Verkostomainen lastenkulttuurikeskus
Lasten- ja nuorten taide- ja kulttuurikasvatuksen kehittäminen ja tukeminen ovat osa Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n vuosittaista toimintaa. Toimintaan kuuluu lasten, nuorten ja perheen hyvinvoinnin edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Yhdistys mm. neuvoo ja avustaa harrastustoiminnan organisoimisessa, erilaisten työpajojen suunnittelemisessa ja toteuttamisessa sekä esityskiertueiden järjestämisessä. Toiminnalla tuodaan eri luovia aloja tutuksi lapsille ja nuorille. Yhdistys tarjoaa tukea kuntien kulttuurikasvatussuunnitelmien laatimiseen ja koulutusta sekä seminaareja lasten kanssa toimiville. Yhdistys on Suomen Lastenkulttuurikeskusten liiton jäsen ja tavoitteena on saada edustus liiton hallitukseen.

Toiminnan tavoitteena on vakiinnuttaa Kuvion toiminta-alueelle verkostomainen lastenkulttuurikeskus edistämään alueen lasten- ja nuortenkulttuuria. Verkostomainen lastenkulttuurikeskus toimii Kuvion alaisuudessa ja edistää kuntien lasten- ja nuorten kulttuurikasvatussuunnitelmien, kulttuuripolkujen ja kulttuuripalveluiden ja kulttuuri- ja taidekasvatuksen kehittämistä.

Lasten ja nuorten taideleiri ja liikkuva taiteilijaresidenssi
Hankkeella vahvistetaan Kuvion toiminta-alueella verkostomaisen lastenkulttuurikeskuksen toimintaa ja kehitetään lasten ja nuorten kulttuuri- ja taidepalveluita. Hankkeella järjestetään leiritoimintaa lapsille, töitä taiteilijoille ja nuorille liikkuva taiteilijaresidenssi -idealla. Leirit ovat kulttuuri- ja taidepainotteisia ja ohjaajina toimivat taiteilijan lisäksi nuoret, joille tarjotaan ennen leiriä toimintaa tukevaa koulutusta. Toiminnan tavoitteena on luoda alueelle leiriohjaaja-yhteistyötä ja -verkostoa.

 

Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Kansainvälisen toiminnan edistämisen tavoitteena on luoda uusia verkostoja ja hankkeita rikastuttamaan alueen kulttuuria elinkeinona ja tukemaan monikulttuurisuutta. Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus otetaan huomioon Kuvion kaikissa hankkeissa.

 

Alueen vetovoimaisuuden vahvistaminen ja alueen imagon kohottaminen

Kuvion toiminta-alueella on monipuolinen ja eläväinen kulttuuritarjonta lyhyen välimatkan etäisyydellä muista palveluista. Tämä tulisi vahvemmin ottaa huomioon alueen markkinoinnissa ja viestinnässä.

 

Kulttuuri elinkeinona

Kehittämistoiminnan tavoitteena on synnyttää uusia kulttuurialaan pohjautuvia työpaikkoja ja parantaa taide- ja kulttuurialan työllistymistä ja näkyvyyttä alueella. Elinkeinoja tukemalla vahvistetaan samalla myös alueen kulttuuritarjontaa, kulttuurimatkailua ja luovan alan yrittäjyyttä. Toiminnalla verkostoidaan yrittäjiä ja toimijoita vuorovaikutuksen vahvistamiseksi.

Kulttuurin elinkeinotoiminnan kehittämistyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä alan maakunnallisten ja valtakunnallisten kehittäjien kanssa. Kulttuuriyhdistys Kuvio ry kuuluu Hämeen ELY-keskuksen koollekutsumaan Luovien alojen kehittämisfoorumiin ja Culture Finland Kanta-Hämeen aluetiimiin.

Yhteistyön luomisen alustana käytetään mm. Kuvio NEXUS -Creative Connection tapahtumaa, jonka toimintamalli kehitettiin vuonna 2017 Euroopan maaseuturahaston ja LounaPlussan avustuksella.

 

FutureCrops -uusia kasveja tuotantoon

Hanke toteutetaan Hämeen, Uudenmaan, Pohjanmaan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Kainuun ja Etelä-Pohjanmaan alueella. Yhteistyökumppaneita ovat Luonnonvarakeskus (Luke), Maa- ja kotitalousnaiset (MKN), Sarka-museo ja Livia ammattikorkeakoulu. Hanke käsittelee kasveja kulttuurissa ja sen kohteena ovat elämysten etsijät. Hanke kokoaa yhteen kasvitietoutta, kasveihin liittyvää perinnetietoa, ruoka- ja ympäristöasioita. Kulttuuriyhdistys Kuvio ry keskittyy hankkeessa teemaan Miten kasvit puhuttelevat ihmisiä nykyään eri taidemuodoissa?

 

Vammaisyhteisöjen kulttuurien saavutettavuuden vahvistaminen

Esiselvityksen pohjalta kehitetään hanketoimintaa vammaisyhteisöjen kulttuurin saavutettavuuden vahvistamiseksi. Esiselvitys on tehty Taiteen edistämiskeskuksen avustuksella vuonna 2017.

 

Doweb Oy