Menu

Palvelut

Kunta ja kulttuuri

Kuntien kulttuuripalveluita kehitetään alueen kulttuuria vahvistaen jäsenistön tarpeiden mukaan yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Kulttuuritoiminnan kehittämisen tavoitteena on kulttuurin keinoin kuntalaisten hyvinvoinnin turvaaminen teemalla Kulttuuria kaikille.

Palvelut tukevat kunnan kulttuuritoimintaa. Näitä palveluita ovat mm. neuvonta, koulutus, tutustumismatkat, taiteen soveltava käyttö.

LEKA -verkostomainen lastenkulttuurikeskus

LEKA:n tehtävänä on toimintamaksun maksaneiden kuntien lasten- ja nuortenkulttuurin vahvistaminen lapsi- ja perhekeskeisesti. Lastenkulttuurikeskuksen tavoitteena on tehdä lapsille ja nuorille tutuksi monipuolisesti eri taiteen- ja kulttuurin alat, mahdollistaa lasten ja nuorten omaa esitys- ja näyttelytoimintaa, edistää taiteen ja kulttuurin tasavertaista saavutettavuutta, ehkäistä syrjäytymistä ja huomioida toiminnassa kestävä kehitys ja laatu.

LEKA -verkostomaisen lastenkulttuurikeskuksen palveluita lapsille ja nuorille ovat mm. erilaiset työpajat, teemalliset esityskiertueet ja alueellisen taidefestivaalin kehittäminen. Alan toimijoille järjestetään asiantuntija- ja koulutuspalveluita.

Toimijoiden koolle kutsuminen ja koordinointi

Verkostotapaamiset

Kulttuuriyhdistys Kuvio ry kutsuu koolle verkostotapaamisia. Tarkoituksena on verkostoida eri toimijoita ja luoda uudenlaista yhteistyötä niin, että yhteisestä keskustelusta ja ideoinnista syntyy konkreettista toimintaa. Tapaamiset ovat kaikille avoimia ja toimivat tiedonvälittämisen foorumina.

Palvelut alueen tarpeista lähtien ja vaikuttaminen

Kulttuuri monialaisessa kehittämistoiminnassa

Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n edustaja voi toimia kulttuurialan asiantuntijana, välittäjänä ja edustaa kulttuurialaa toimialarajat ylittävässä kehittämistoiminnassa, hankkeissa ja muussa yhteistoiminnassa.

Virkkuna yhdessä

Palvelun tarkoituksena on tarjota mahdollisuus toteuttaa taideprojekteja ammattilaisen johdolla kouluissa, päiväkodeissa, sosiaali- ja terveysalan hoitoyksiköissä, työpaikoilla ja muualla, missä ihmiset kokoontuvat. Yhteisötaiteilija työskentelee sovitun ajan tietyn ryhmän kanssa toteuttaen yhteisötaideteoksen yhdessä ryhmäläisten kanssa. Virkkuna yhdessä on samannimisen hankkeen aikana Taiteen edistämiskeskuksen avustuksella vuonna 2015 aloitettu toimintamalli. Toimintamallia on kehitetty Opetus- ja kulttuuriministeriön Kulttuurikuntahankkeessa.

Edunvalvonta maakunnallisesti ja valtakunnallisesti

Kulttuuriyhdistys Kuvio ry toimii kulttuurin kehittämisessä linkkinä ja tiedotuskanavana valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti kulttuuritoimijoiden välillä. Yhdistys voi osallistua erilaisiin kulttuurialan seminaareihin ja koulutuspäiviin, tiedottaa sähköpostilistallaan valtakunnallisesta kulttuurialan kehityksestä, järjestää seminaareja ja infoiltoja. Yhdistys toimii myös tarvittaessa toimialueensa edustajana maakunnallisissa kehittämisryhmissä, jotta alueemme näkökohdat turvataan ja vuorovaikutus kehittyy.

Tiedottaminen ja markkinointi

Yhteistiedotus ja -markkinointi

Kuvio kokoaa yhteen paikallisia kulttuuritoimijoita tiedottamaan ja markkinoimaan yhdessä alueen kulttuuritapahtumista. Palvelu on aloitettu vuonna 2015 Suomen kulttuurirahaston rahoittaman Kulttuurin Löytöretket -hankkeen aikana ja sitä on kehitetty Opetus- ja kulttuuriministeriön Kulttuurikunta hankkeessa.

Yhdistys on kehittänyt yhdeksi tapahtumien tiedotusväyläksi Kultturelli Nelli -blogin (kultturelli-nelli.blogspot.fi).

Sähköinen tapahtumakalenteri ja nettisivut

Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n nettisivuilla (www.kuvio.org) on sähköinen tapahtumakalenteri, johon toimijat voivat maksutta itse lisätä tapahtumia tai toimittaa kuvan kanssa toimisto@kuvio.org sähköpostiin. Toimistolta saa tarvittaessa neuvoja ja tukea tapahtumakalenterin käytöstä. Tapahtumatietojen ilmoittaminen kalenteriin on maksutonta.

Palvelut

Avustusvinkkaus

Kulttuuriyhdistys Kuvio ry ylläpitää avustuskalenteria ja tiedottaa ajankohtaisista avustushauista netin, sosiaalisen median ja uutiskirjeen välityksellä. Yhdistys neuvoo eri toimijoita ja yksittäisiä henkilöitä sopivan rahoittajan löytämisessä ideoilleen ja toiminnalleen jokaisessa avustuksen hakemisen vaiheessa. Myöntävän päätöksen jälkeen yhdistys neuvoo hankkeen toteutuksessa ja raportoinnissa.

Toimijat voivat tilata yhdistykseltä avustusvinkkauksen erilaisiin tilaisuuksiin, kuten koulutuksiin.

Avustuspalvelut

Avustusneuvonta
Avustushaun sparrausryhmä
Avustuskoulutukset ryhmille

Tiedottaminen

Voit selata erilaisia kulttuuriavustuksia sähköisestä avustuskalenteristamme. Muista tarkistaa tiedot aina myös rahoittajan omilta sivuilta! Vaikka tarkistamme kalenterin paikkansa pitävyyden aika-ajoin, rahoittajat voivat tehdä muutoksia hakuaikatauluihinsa ja avustusten kriteereihin joskus hyvinkin nopealla aikataululla ja varoittamatta. Avustusvinkkaamme ajankohtaisista avustushauista uutiskirjeessämme ja sosiaalisesssa mediassa.

Avustusneuvonta

Onko sinulla toimintaidea, mutta et ole varma voiko siihen saada rahoitusta? Neuvomme rahoittajan valintaan ja avustuksen hakemiseen liittyvissä avustuksenhaun kaikissa vaiheissa. Voit esitellä idean luottamuksellisesti Kuvion kulttuurituottajalle. Hän auttaa sinua löytämään oikeat rahoituskanavat ja esittämään perustelut rahoituksen saamiseksi. Käymme läpi myös valmiin hakemuksen yhdessä ja saat palautetta siihen rahoittajan näkökulmasta.

Hinta

Lyhyt puhelinkonsultaatio on kaikille maksuton palvelu. Henkilökohtainen neuvonta ja opetus on jäsenille maksuton palvelu.

Avustusneuvonnan vaiheet

1. Aloitustapaaminen Kuvion kulttuurituottajan kanssa, jossa
• keskustellaan projektista, sen toteutuksesta, tavoitteista, toimintaympäristöstä jne.
• käydään läpi erilaisia rahoitusmahdollisuuksia ja rahoittajien tavoitteita
• tehdään suunnitelma, miten hakija etenee projektin kanssa.

2. Hakija kirjoittaa avustushakemuksen

3. Kuvion edustaja antaa palautetta avustushakemuksesta ja
• käydään läpi tärkeimmät kulukohdat ja liitteet
• kulttuurituottaja neuvoo, miten avustushakemus täytetään sähköisessä ympäristössä.

4. Hakija muokkaa avustushakemusta palautteen pohjalta, allekirjoittaa hakemuksen ja lähettää avustuksen myöntäjälle.

Avustushaun sparrausryhmä

Avustushaun sparrausryhmän tarkoituksena ja tavoitteena on:

• vahvistaa alueen kulttuuria ja taidetta
• antaa teknistä tukea ja neuvontaa avustusten hakemiseen
• verkostoida toimijoita toimimaan ja luomaan projekteja yhdessä
• tarjota vertaistukea avustuksia hakeville
• kehittää ideoita yhdessä.

Sparrausryhmän toiminta on vapaamuotoista ja keskustelevaa. Ryhmä on avoin kaikille ja suositellemme ottamaan oman tabletin tai kannettavan tietokoneen tapaamiseen mukaan.

Avustuskoulutus (luento+klinikat)

Noin tunnin mittaisen luennon aikana käydään läpi avusten hakemisen perusasioita keskittyen kansallisiin rahoituslähteisiin, kuten säätiöihin, kuntiin ja valtion rahoitukseen. Luennon aikana selviää, mistä kaikkialta rahoitusta voi hakea, mihin tarkoituksiin sitä myönnetään ja miten laaditaan hyvä hakemus. Luento sopii sekä ensimmäisen avustushakemuksen tekoa harkitseville että kokeneemmille avustuskonkareille.

Luennon yhteyteen voidaan liittää klinikka, jossa osallistujat saavat ammattilaisen kommentit omaan hakemukseensa tai hankeideaansa.

Hinta

Pyydä tarjous toimisto@kuvio.org

Koulutus

Kuvio tarjoaa koulutusta mm. tiedotuksesta ja erilaisten sovellusten käytöstä. Tilatut koulutukset ovat maksullisia tilaajalle.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram