Palvelut

Kunta ja kulttuuri

Kuntien kulttuuripalveluita kehitetään alueen kulttuuria vahvistaen jäsenistön tarpeiden mukaan yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Kulttuuritoiminnan kehittämisen tavoitteena on kulttuurin keinoin kuntalaisten hyvinvoinnin turvaaminen teemalla Kulttuuria kaikille.

Palvelut tukevat kunnan kulttuuritoimintaa. Näitä palveluita ovat mm. neuvonta, koulutus, tutustumismatkat, taiteen soveltava käyttö.

Toimijoiden koolle kutsuminen ja koordinointi

Verkostotapaamiset

Kulttuuriyhdistys Kuvio ry kutsuu koolle verkostotapaamisia. Tarkoituksena on verkostoida eri toimijoita ja luoda uudenlaista yhteistyötä niin, että yhteisestä keskustelusta ja ideoinnista syntyy konkreettista toimintaa. Tapaamiset ovat kaikille avoimia ja toimivat tiedonvälittämisen foorumina.

 

LEKA -verkostomainen lastenkulttuurikeskus

LEKA:n tehtävänä on toimintamaksun maksaneiden kuntien lasten- ja nuortenkulttuurin vahvistaminen lapsi- ja perhekeskeisesti. Lastenkulttuurikeskuksen tavoitteena on tehdä lapsille ja nuorille tutuksi monipuolisesti eri taiteen- ja kulttuurin alat, mahdollistaa lasten ja nuorten omaa esitys- ja näyttelytoimintaa, edistää taiteen ja kulttuurin tasavertaista saavutettavuutta, ehkäistä syrjäytymistä ja huomioida toiminnassa kestävä kehitys ja laatu.

LEKA -verkostomaisen lastenkulttuurikeskuksen palveluita lapsille ja nuorille ovat mm. erilaiset työpajat, teemalliset esityskiertueet ja alueellisen taidefestivaalin kehittäminen. Alan toimijoille järjestetään asiantuntija- ja koulutuspalveluita.

 

Palvelut alueen tarpeista lähtien ja vaikuttaminen

Kulttuuri monialaisessa kehittämistoiminnassa

Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n edustaja voi toimia kulttuurialan asiantuntijana, välittäjänä ja edustaa kulttuurialaa toimialarajat ylittävässä kehittämistoiminnassa, hankkeissa ja muussa yhteistoiminnassa.

 

Virkkuna yhdessä

Palvelun tarkoituksena on tarjota mahdollisuus toteuttaa taideprojekteja ammattilaisen johdolla kouluissa, päiväkodeissa, sosiaali- ja terveysalan hoitoyksiköissä, työpaikoilla ja muualla, missä ihmiset kokoontuvat. Yhteisötaiteilija työskentelee sovitun ajan tietyn ryhmän kanssa toteuttaen yhteisötaideteoksen yhdessä ryhmäläisten kanssa. Virkkuna yhdessä on samannimisen hankkeen aikana Taiteen edistämiskeskuksen avustuksella vuonna 2015 aloitettu toimintamalli. Toimintamallia on kehitetty Opetus- ja kulttuuriministeriön Kulttuurikuntahankkeessa.

 

Edunvalvonta maakunnallisesti ja valtakunnallisesti

Kulttuuriyhdistys Kuvio ry toimii kulttuurin kehittämisessä linkkinä ja tiedotuskanavana valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti kulttuuritoimijoiden välillä. Yhdistys voi osallistua erilaisiin kulttuurialan seminaareihin ja koulutuspäiviin, tiedottaa sähköpostilistallaan valtakunnallisesta kulttuurialan kehityksestä, järjestää seminaareja ja infoiltoja. Yhdistys toimii myös tarvittaessa toimialueensa edustajana maakunnallisissa kehittämisryhmissä, jotta alueemme näkökohdat turvataan ja vuorovaikutus kehittyy.

 

Tiedottaminen ja markkinointi

Yhteistiedotus ja -markkinointi

Kuvio kokoaa yhteen paikallisia kulttuuritoimijoita tiedottamaan ja markkinoimaan yhdessä alueen kulttuuritapahtumista. Palvelu on aloitettu vuonna 2015 Suomen kulttuurirahaston rahoittaman Kulttuurin Löytöretket -hankkeen aikana ja sitä on kehitetty Opetus- ja kulttuuriministeriön Kulttuurikunta hankkeessa.

Yhdistys on kehittänyt yhdeksi tapahtumien tiedotusväyläksi Kultturelli Nelli -blogin (kultturelli-nelli.blogspot.fi).

 

Sähköinen tapahtumakalenteri ja nettisivut

Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n nettisivuilla (www.kuvio.org) on sähköinen tapahtumakalenteri, johon toimijat voivat maksutta itse lisätä tapahtumia tai toimittaa kuvan kanssa toimisto@kuvio.org sähköpostiin. Toimistolta saa tarvittaessa neuvoja ja tukea tapahtumakalenterin käytöstä. Tapahtumatietojen ilmoittaminen kalenteriin on maksutonta.

 

Neuvonta ja koulutus

Avustusvinkkaus

Kulttuuriyhdistys Kuvio ry ylläpitää avustuskalenteria ja tiedottaa ajankohtaisista avustushauista netin, sosiaalisen median ja uutiskirjeen välityksellä. Yhdistys neuvoo eri toimijoita ja yksittäisiä henkilöitä sopivan rahoittajan löytämisessä ideoilleen ja toiminnalleen jokaisessa avustuksen hakemisen vaiheessa. Myöntävän päätöksen jälkeen yhdistys neuvoo hankkeen toteutuksessa ja raportoinnissa.

Toimijat voivat tilata yhdistykseltä avustusvinkkauksen erilaisiin tilaisuuksiin, kuten koulutuksiin.

Avustuspalvelut

 • Avustusneuvonta
 • Avustushaun sparrausryhmä
 • Avustuskoulutukset ryhmille

Tiedottaminen

Voit selata erilaisia kulttuuriavustuksia sähköisestä avustuskalenteristamme.  Muista tarkistaa tiedot aina myös rahoittajan omilta sivuilta! Vaikka tarkistamme kalenterin paikkansa pitävyyden aika-ajoin, rahoittajat voivat tehdä muutoksia hakuaikatauluihinsa ja avustusten kriteereihin joskus hyvinkin nopealla aikataululla ja varoittamatta. Avustusvinkkaamme ajankohtaisista avustushauista uutiskirjeessämme ja sosiaalisesssa mediassa.

Avustusneuvonta

Onko sinulla toimintaidea, mutta et ole varma voiko siihen saada rahoitusta? Neuvomme rahoittajan valintaan ja avustuksen hakemiseen liittyvissä avustuksenhaun kaikissa vaiheissa. Voit esitellä idean luottamuksellisesti Kuvion kulttuurituottajalle. Hän auttaa sinua löytämään oikeat rahoituskanavat ja esittämään perustelut rahoituksen saamiseksi. Käymme läpi myös valmiin hakemuksen yhdessä ja saat palautetta siihen rahoittajan näkökulmasta.

Hinta

Lyhyt puhelinkonsultaatio on kaikille maksuton palvelu. Henkilökohtainen neuvonta ja opetus on jäsenille maksuton palvelu.

Avustusneuvonnan vaiheet

1. Aloitustapaaminen Kuvion kulttuurituottajan kanssa, jossa

 • keskustellaan projektista, sen toteutuksesta, tavoitteista, toimintaympäristöstä jne.
 • käydään läpi erilaisia rahoitusmahdollisuuksia ja rahoittajien tavoitteita
 • tehdään suunnitelma, miten hakija etenee projektin kanssa.

2. Hakija kirjoittaa avustushakemuksen

3. Kuvion edustaja antaa palautetta avustushakemuksesta ja

 • käydään läpi tärkeimmät kulukohdat ja liitteet
 • kulttuurituottaja neuvoo, miten avustushakemus täytetään sähköisessä ympäristössä.

4. Hakija muokkaa avustushakemusta palautteen pohjalta, allekirjoittaa hakemuksen ja lähettää avustuksen myöntäjälle.

 

Avustushaun sparrausryhmä

Avustushaun sparrausryhmän tarkoituksena ja tavoitteena on:

 • vahvistaa alueen kulttuuria ja taidetta
 • antaa teknistä tukea ja neuvontaa avustusten hakemiseen
 • verkostoida toimijoita toimimaan ja luomaan projekteja yhdessä
 • tarjota vertaistukea avustuksia hakeville
 • kehittää ideoita yhdessä.

Sparrausryhmän toiminta on vapaamuotoista ja keskustelevaa. Ryhmä on avoin kaikille ja suositellemme ottamaan oman tabletin tai kannettavan tietokoneen tapaamiseen mukaan.

Avustuskoulutus (luento+klinikat)

Noin tunnin mittaisen luennon aikana käydään läpi avusten hakemisen perusasioita keskittyen kansallisiin rahoituslähteisiin, kuten säätiöihin, kuntiin ja valtion rahoitukseen. Luennon aikana selviää, mistä kaikkialta rahoitusta voi hakea, mihin tarkoituksiin sitä myönnetään ja miten laaditaan hyvä hakemus. Luento sopii sekä ensimmäisen avustushakemuksen tekoa harkitseville että kokeneemmille avustuskonkareille.

Luennon yhteyteen voidaan liittää klinikka, jossa osallistujat saavat ammattilaisen kommentit omaan hakemukseensa tai hankeideaansa.

Hinta

Pyydä tarjous toimisto@kuvio.org

Koulutus

Kuvio tarjoaa koulutusta mm. tiedotuksesta ja erilaisten sovellusten käytöstä. Tilatut koulutukset ovat maksullisia tilaajalle.

 

 

Avustuskalenteri

Kalenteri on viitteellinen. Tarkista hakuohjeet ja päivämäärät aina rahoittajan omilta sivuilta.

Tammikuu

10.1. Opetus- ja kulttuuriministeriö
Yleisavustukset lastenkulttuurin edistämiseen. Avustus on tarkoitettu Suomessa toimiville lastenkulttuurikeskuksille, joissa taiteen ja kulttuurin ammattilaiset tuottavat taide- ja kulttuuripalveluja lapsille, lastenkulttuurikeskusten verkoston koordinointiin ja lasten taide- ja kulttuuritapahtumien järjestäjille. Avustusta voivat hakea oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt. Avustuksia ei voida myöntää yksityishenkilöille.
https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/lastenkulttuurin-seka-lasten-ja-nuorten-kulttuuri-ja-mediakasvatuksen-edistaminen

15.1. Musiikin edistämissäätiö MES
AV-tuotantotuki audiovisuaalisiin tuotantoihin, joiden kohteena on kotimainen esittävä ja/tai luova säveltaide. Tuettavia ohjelmatyyppejä ovat esim. musiikkivideot, musiikkiaiheiset dokumentit sekä musiikkiopetusohjelmat. Varsinaisen tuotantotuen lisäksi AV-tuen piiriin kuuluu myös käsikirjoitus- ja ennakkosuunnittelutuki.
http://www.musiikinedistamissaatio.fi/fi/tukimuodot/audiovisuaalinen_musiikkituotanto

Markkinointi- ja vientituki kotimaisen musiikin markkinointi- ja vienninedistämishankkeille, jotka tähtäävät kotimaisen musiikin tunnetuksi tekemiseen, kansainvälistymiseen, kulutuskysynnän ja myynnin edistämiseen ja vientitulojen saamiseen tulevaisuudessa.
http://www.musiikinedistamissaatio.fi/fi/tukimuodot/markkinointi-_ja_vientituki

Äänitetuotantotuki kotimaista esittävää ja/tai luovaa musiikkia sisältävien äänitteiden tuottamiseen. Haku joko äänitetukena tai artistiuratukena. Äänitetukea myönnetään yksittäiselle äänitteelle, joka sisältää useampia sävelteoksia (albumi, EP tai vastaava). Artistiuratuki on tuotantotukea äänitteitä julkaiseville yhtiöille. Sillä tuetaan ammattimaista artistien julkaisutoimintaa. Tuen kohteena ovat kaikki musiikin lajit.
http://www.musiikinedistamissaatio.fi/fi/tukimuodot/aanitetuotantotuki

31.1. Alli Paasikiven säätiö
Säätiö tukee pienimuotoisia, hakuvuonna toteutettavia kulttuurihankkeita, jotka liittyvät säätiön teemoihin:
– lasten, nuorten ja perheiden eriarvoisuus ja sen vähentäminen
– ihmisten erilaisuus ja perheiden monimuotoisuus osana suomalaista yhteiskuntaa
Kulttuuriapurahat ovat korkeintaan 3000 euroa.
http://www.allipaasikivensaatio.com/etusivu/apurahaohjeet

31.1. Patricia Seppälän säätiö
Apurahoja kuvajournalismin, lehtikuvauksen, dokumentoivan ja raportoivan valokuvauksen projekteihin, kuvajournalismin kehittämiseen ja tutkimukseen, kuvajournalismin opiskeluun ja opetukseen sekä näyttelyihin ja kirjaprojekteihin. Apurahoja voivat hakea kuvajournalismin ja dokumentoivan valokuvauksen aloilla toimivat yksityishenkilöt, työryhmät ja yhteisöt. Työryhmät ja yhteisöt ilmoittavat hakulomakkeessa yhteyshenkilönä toimivan nimen ja yhteystiedot.
http://www.patriciaseppalansaatio.fi/apurahojen-hakeminen/

31.1. Sarjakuvan tekijät ry:n Pätkä-apuraha
Apurahaa myönnetään sarjakuvien tekemiseen ja kirjoittamiseen, sekä muihin sarjakuvahankkeisiin. Vuoden 2016 haussa painotetaan muun ohessa erityisesti käsikirjoittamista ja suomalaisten sarjakuvien kääntämistä muille kielille.
http://www.sarjakuvantekijat.com/p/apurahat_16.html

31.1 Taiteen edistämiskeskus Taike
Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapuraha kirjailijoille ja kääntäjille luovaan kirjalliseen työskentelyyn. Lisäksi iäkkäät kirjailijat ja kääntäjät voivat saada avustuksia sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella.
http://www.taike.fi/fi/apurahat-yksityisille

Kuvataiteen näyttöapuraha viiden kuukauden työskentelyyn ammattitaiteilijoille, joiden teoksia voidaan näyttää julkisesti. Apurahoja voivat saada kuvataiteen, valokuvataiteen ja taideteollisen alan ammattilaiset.
http://www.taike.fi/fi/apurahat-yksityisille

Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoavustus iäkkäille kirjailijoille ja kääntäjille, jotka elävät ahtaissa taloudellisissa oloissa, ja kirjailijoille ja kääntäjille, jotka sairauden tai työkyvyttömyyden vuoksi ovat joutuneet taloudellisiin vaikeuksiin.
http://www.taike.fi/fi/apurahat-yksityisille

31.1. Tiina ja Antti Herlinin säätiö
Avustukset yhteiskunnallisen hyvinvoinnin, kulttuurin, ympäristön ja tieteen sekä niihin liittyvän tutkimuksen ja opetuksen tukeminen ja edistäminen. Apurahoja voi hakea henkilökohtaisesti, työryhmän jäsenenä tai yhteisön puolesta. Apurahoja voi hakea sekä kotimaassa että kansainvälisesti organisoidulle toiminnalle edellyttäen että hankkeella on jokin yhteys Suomeen.  http://www.tahsaatio.fi/hakijalle/

Helmikuu

1.2. Nordiska Kulturfonden – Pohjoismainen kulttuurirahasto
Rahasto tukee taide- ja kulttuuriprojekteja, joissa on yhteistyökumppaneita useammasta eri Pohjoismaasta (Tanska, Suomi, Färsaaret, Grönlanti, Islanti, Norja, Ruotsi ja Ahvenanmaa). Jaettavana on kolmenlaista tukea: OPSTART-käynnistystukea, jota voi hakea milloin vain, yleistä projektitukea, jolla on kolme vuotuista hakuaikaa (1.2., 2.5.,1.10.), sekä panostustukea, jolla on panostuskohtaiset kriteerit ja hakuajat. Tukea voivat hakea kaikkien taide- ja kulttuurialojen toimijat. Hakijana voi olla yksilö, ryhmä, järjestö, laitos, yhdistys tai yritys.
https://www.nordiskkulturfond.org/fi/hae-tukea/

1.2. Suomalais–ruotsalaisen kulttuurirahaston oleskeluapurahat
Oleskeluapurahaa voivat hakea yksityishenkilöt tai ryhmät . Apurahoja myönnetään toimintaan, joka edistää Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä kulttuurin ja elinkeinoelämän alalla sekä lisää em. maiden keskinäistä tuntemusta ja niiden välisiä yhteyksiä.
– vierailuihin organisaatioissa, laitoksissa, viranomaistahoissa
– tutkimuksen valmisteluun, tutkimustyöhön, kartoituksiin, reportaaseihin, haastatteluihin
– seminaareihin, konferensseihin jne. osallistumiseen
http://www.kulturfonden.net/fi/apurahat/oleskelustipendit-13525033

1.2. Suomalais–ruotsalaisen kulttuurirahaston yleiset apurahat
Apurahoja myönnetään toimintaan, joka edistää Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä kulttuurin ja elinkeinoelämän alalla sekä lisää em. maiden keskinäistä tuntemusta ja niiden välisiä yhteyksiä. Yleistä apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt, organisaatiot, yhdistykset, laitokset jne.
http://www.kulturfonden.net/fi/apurahat/yleinen-apuraha-13525045

9.2. Hämeen kulttuurirahasto
Apurahat yksityishenkilöille, työryhmille ja yhteisöille kantahämäläisen taiteen edistämiseen ja taiteelliseen työskentelyyn. Erityisesti tuetaan hankkeita, jotka etsivät uusia yhteyksiä tieteen ja taiteen alojen välille.
https://www.skr.fi/fi/rahastot/h%C3%A4meen-rahasto/apurahat-ja-painopisteet

9.2. Pirkanmaan kulttuurirahasto
Rahasto tukee oivaltavia ja korkeatasoisia hankkeita, nousevia ja uudistavia kykyjä ja eri tavoin marginaaliin jääviä aloja ja tapahtumia, erityisesti lähikulttuuria. Se rahoittaa myös pitkävaikutteisia maakunnallisia kärkihankkeita. Apurahaa voivat hakea pirkanmaalaiset tai Pirkanmaan hyväksi työtä tekevät yksityishenkilöt, työryhmät tai yhteisöt lähinnä erilaisten tiede-, taide- ja kulttuurihankkeiden toteuttamiseen.
https://www.skr.fi/fi/rahastot/pirkanmaan-rahasto/apurahat-ja-painopisteet

9.2. Varsinais-Suomen kulttuurirahasto
Varsinais-Suomen rahasto tukee maakunnassa tehtävää tai maakuntaan kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta, taiteellista työtä sekä muuta kulttuuritoimintaa. Apurahaa voi hakea kaikille aloille.
https://www.skr.fi/fi/rahastot/h%C3%A4meen-rahasto/apurahat-ja-painopisteet

15.2. Opetus- ja kulttuuriministeriö
Erityisavustukset alueelliseen ja kuntien taide- ja kulttuuritoiminnan kehittämiseen ja kokeiluihin. Avustuksella edistetään taide- ja kulttuuripalveluiden tasa-arvoista saatavuutta koko maassa alueellisilla ja valtakunnallisilla toimintatavoilla. Valtionavustusta voivat saada kunnat, alueelliset toimijat, tutkijayhteisöt ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt, kuten esimerkiksi kansalaisjärjestöt tai yksityiset toimijat sekä muut alueellista tai paikallista kulttuuritoimintaa kehittävät toimijat. Yksityishenkilöt tai työryhmät eivät voi hakea avustusta.
https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/taide-ja-kulttuuritoiminnan-kehittaminen-ja-kokeilut-aluieilla-ja-kunnissa 

15.2. Oskar Öflunds Stiftelse
Rahasto myöntää tukea kotimaiseen yleishyödylliseen toimintaan henkilöille ja yhteisöille, jotka toimivat tieteiden ja kulttuurin eri aloilla.
http://oskaroflund.fi/andamal-och-allmanna-instruktioner/?lang=fi

28.2. Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus Avek
CreaDemo -avustus luovan alan yritysten, ammattilaisten ja ammattitoimintaa harjoittavien yhdistysten tuotekehityshankkeisiin. Avustusta myönnetään tuotekehityshankkeisiin, joissa etsitään uusia luovien alojen ja kulttuuriyrittäjyyden tuote- tai palveluinnovaatioita. Avustusta voidaan myöntää demon, pilotin tai prototyypin valmistamiseen tai konseptin suunnitteluun.
https://www.kopiosto.fi/avek/tuen_hakeminen/creademo/fi_FI/creademo_yleista/

28.2. Greta ja William Lehtisen säätiö
Apurahat kuvataiteilijoille, taideteollisuuden harjoittajille, säveltaiteilijoille ja arkkitehdeille. Apurahat on tarkoitettu työskentelyyn tai näyttelyn järjestämiseen kotimaassa tai ulkomailla. Säätiö tukee ensisijassa hakijoiden sellaista toimintaa tai hankintoja, jotka kohdistuvat apurahahakemuksen jättämisajankohtaa seuraavaan 12 kuukauden aikaan.
http://www.gretajawilliamlehtinen.fi/

28.2. Musiikin edistämissäätiö MES
Elävän musiikin tuki (sis. VAKA-tuen) erilaisiin kotimaista luovaa ja/tai esittävää säveltaidetta sisältäviin projektikohtaisiin hankkeisiin. Tuettavia hanketyyppejä ovat mm. yksittäiset konsertit, konserttisarjat, kiertueet ja musiikkitapahtumat sekä kotimaassa että ulkomailla. Pääpaino on ammattimaisessa tekemisessä.
http://www.musiikinedistamissaatio.fi/fi/tukimuodot/elavan_musiikin_tuki

Työskentelytuki yksityishenkilöille 1-3 kuukautta kestävään luovaan työhön (säveltäminen, sanoittaminen ja sovittaminen) tai esiintymisten/levytyksen ohjelmiston harjoitteluun.
http://www.musiikinedistamissaatio.fi/fi/tukimuodot/tyoskentelytuki

28.2. Suomalais-tanskalaisen kulttuurirahasto
Apurahoja myönnetään mm. yhteistyöhön taiteen ja kulttuurin alalla, opiskelija- ja koululaisryhmien opintomatkoihin sekä toisen maan kulttuuri-, sosiaali- ja talousoloihin perehtymiseen. Rahastot antavat etusijan hankkeille, jotka tuovat uusia teemoja ja toimijoita mukaan maiden väliseen monipuoliseen kulttuurivaihtoon. Tukea voivat hakea yksityishenkilöt, järjestöt ja yhdistykset.
https://www.hanaholmen.fi/kulttuurikeskus/hanasaari/rahastot/suomalais-tanskalainen-kulttuurirahasto/

28.2. Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto
Apurahoja myönnetään mm. yhteistyöhön taiteen ja kulttuurin alalla, opiskelija- ja koululaisryhmien opintomatkoihin sekä toisen maan kulttuuri-, sosiaali- ja talousoloihin perehtymiseen. Rahastot antavat etusijan hankkeille, jotka tuovat uusia teemoja ja toimijoita mukaan maiden väliseen monipuoliseen kulttuurivaihtoon.
https://www.hanaholmen.fi/kulttuurikeskus/hanasaari/rahastot/suomalais-norjalainen-kulttuurirahasto/

28.2. Otavan Kirjasäätiö
Apurahat kirjalliseen toimintaan ja lukemista edistäviin hankkeisiin kirjailijoille, tietokirjantekijöille, lasten- ja nuortenkirjailijoille,  sarjakuvantekijöille, suomentajille, kääntäjille, kuvittajille, graafikoille sekä kirjallisuutta ja lukemisharrastusta edistäville yhdistyksille ja järjestöille. http://otavankirjasaatio.fi/otavan-kirjasaation-apurahat/

28.2. WSOY:n kirjallisuussäätiö
Työskentelyapurahoja myönnetään kirjojen kirjoittamiseen, lasten- ja nuortenkirjojen kuvittamiseen, sarjakuvien kirjoittamiseen ja piirtämiseen. Niitä voivat hakea kauno- ja tietokirjailijat, lasten- ja nuortenkirjailijat ja kuvittajat, kääntäjät, oppikirjantekijät ja  sarjakuvantekijät. Hankeapurahoja myönnetään kirjallisuutta ja lukemista edistäviin hankkeisiin. Apurahoja myönnetään yksityishenkilöille ja työryhmille, hankeapurahoja myös yhdistyksille ja organisaatioille.
https://www.wsoy-kirjallisuussaatio.fi/apurahat/hakeminen/

Maaliskuu

1.3. Svenska Kulturfonden
Apurahoja filmi-, televisio- ja radioproduktioihin, joilla on yhteys ruotsalaisuuteen Suomessa.
https://www.kulturfonden.fi/stipendierobidrag/

5.3. Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus Avek
Kehittelytuki Vieteri on tarkoitettu audiovisuaalisen ilmaisun eri osa-alueiden kehittämiseen. Sen tavoitteena on etsiä uusia menetelmällisiä avauksia kehitteillä oleviin teoksiin tai tuotantoihin. Teos tai tuotanto voi olla esimerkiksi elokuva eri muodoissaan, installaatio, luova audiovisuaalinen sovellus tai vielä muotoa hakeva teos. Tukea voivat hakea ensisijaisesti työryhmät, jolloin tuki voidaan myöntää apurahana.
https://www.kopiosto.fi/avek/tuen_hakeminen/fi_FI/vieterituki/

19.3. Taiteen edistämiskeskus Taike
Erityisavustukset ”Prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen” -hankkeille on tarkoitettu yhteisöille, jotka hankkivat rakennuskohteisiinsa taideteoksia.
http://www.taike.fi/fi/avustukset-yhteisoille/

Erityisavustukset hyväpuhe-hankkeille on tarkoitettu monitaiteisesti toteutetuille, digitaalisuutta ja sosiaalista mediaa hyödyntäville projekteille, joilla tarjotaan positiivisia vaihtoehtoja vihapuheelle.
http://www.taike.fi/fi/avustukset-yhteisoille/

Lastenkulttuurin erityisavustukset alueella toimiville yhteisöille lasten- ja nuortenkulttuuria edistäviin hankkeisiin.
http://www.taike.fi/fi/avustukset-yhteisoille/

Alueiden kohdeapurahat alueella toimiville ammattitaiteilijoille tai työryhmille yksittäisten hankkeiden toteuttamiseen.
http://www.taike.fi/fi/apurahat-yksityisille

Alueiden työskentelyapurahat alueella toimiville eri alojen ammattitaiteilijoille ja taiteenalojen taidejournalisteille taiteelliseen työskentelyyn.
http://www.taike.fi/fi/apurahat-yksityisille

Lastenkulttuurin kohdeapurahat alueella toimiville ammattitaiteilijoille ja taidejournalisteille tai heidän muodostamilleen työryhmille lasten- ja nuortenkulttuurin hankkeisiin.
http://www.taike.fi/fi/apurahat-yksityisille

31.3. Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus Avek
Digidemo-avustukset digitaalisiin päätelaitteisiin soveltuvien kulttuuristen sisältöjen tuotekehitykseen. Avustuksia myönnetään yritysten tai alan ammattilaisten tuotekehityshankkeisiin, joissa etsitään uusia sisältöjä ja kerronnan muotoja kulttuurin ja viihteen alueilla.
https://www.kopiosto.fi/avek/tuen_hakeminen/digidemo/fi_FI/digidemo_yleista/

31.3. Frame Contemporary Art Finland
Apurahoja myönnetään seuraaville nykytaiteen aloille: kuvataide, valokuvataide, mediataide, taidekäsityö, sarjakuvataide, performanssi ja äänitaide. Projektiapurahaa voivat hakea yhteisöt kansainväliseen näyttely- ja messutoimintaan. Lisäksi taiteilijat ja yhteisöt voivat hakea projektiapurahaa kansainväliseen taidejulkaisuun. Haettavissa kaksi kertaa vuodessa.
https://frame-finland.fi/apurahat/hakijat/

31.3. Musiikin edistämissäätiö MES
Kuoromatkatuki kuorojen ulkomaisille esiintymismatkoille.
http://www.musiikinedistamissaatio.fi/fi/tukimuodot/elavan_musiikin_tuki/kuoromatkatuki

Julkaisutuki suomalaisen musiikin julkaisemiseen painettuina nuotteina tai ns. print-on-demand -nuotteina. Tuki on tarkoitettu lähinnä toimitus-, puhtaaksikirjoitus- ja painatuskuluihin, ja se painottuu ammattimaisesti toimivien kustantajien toimintaan. Tukea voidaan myöntää myös muuhun alaan liittyvään julkaisutoimintaan.
http://www.musiikinedistamissaatio.fi/fi/tukimuodot/julkaisu-_koulutus-_ja_tutkimustuki

Koulutustuki ensisijaisesti kotimaista musiikkia edistävien, ammattilaisille tarkoitettujen jatko- ja täydennyskoulutustilaisuuksien järjestämiseen Henkilökohtaiset opiskeluapurahat eivät kuulu tuen piiriin.
http://www.musiikinedistamissaatio.fi/fi/tukimuodot/julkaisu-_koulutus-_ja_tutkimustuki

Tutkimustuki hankkeille, jotka kohdistuvat suomalaisen musiikkikulttuurin johonkin tavallista merkittävämpään ja laajempaan ilmiöön. Opinnäytetyöt, pro gradut, väitöskirjat yms., eivät pääsääntöisesti kuulu MES:n tutkimustuen piiriin, poikkeuksena hankkeet, joilla selvästi on merkitystä suomalaisen musiikkikulttuurin kannalta.
http://www.musiikinedistamissaatio.fi/fi/tukimuodot/julkaisu-_koulutus-_ja_tutkimustuki

31.3. Olvi-säätiö
Säätiö avustaa lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvaa toimintaa, vähävaraisten nuorten opintoja, kotiseututyötä ja edistää kala- ja maatalouden kehittämistä. http://www.olvisaatio.fi/

29.3. Suomen Tietokirjailijat ry
Apurahoja myönnetään luovaan kirjalliseen työskentelyyn, esikoistietokirjan kirjoittamiseen, lasten- ja nuortentietokirjan kirjoittamiseen ja tietokirjakritiikkien kirjoittamiseen.
https://www.suomentietokirjailijat.fi/kirjailijalle/apurahat.html

31.3. Suomalais-islantilainen kulttuurirahasto
Apurahoja myönnetään mm. yhteistyöhön taiteen ja kulttuurin alalla, opiskelija- ja koululaisryhmien opintomatkoihin sekä toisen maan kulttuuri-, sosiaali- ja talousoloihin perehtymiseen. Rahastot antavat etusijan hankkeille, jotka tuovat uusia teemoja ja toimijoita mukaan maiden väliseen monipuoliseen kulttuurivaihtoon.
https://www.hanaholmen.fi/kulttuurikeskus/hanasaari/rahastot/islantilais-suomalainen-kulttuurirahasto/

Huhtikuu

3.4. Kalevalakorun kulttuurisäätiö
Apurahat suomalaiseen kulttuuriperintöön liittyvään esittävään taiteeseen ja kädentaitoihin yksityiselle henkilölle tai yhteisölle. Vuonna 2018 apurahat kohdennetiin peruskoulun yläasteen oppilaiden kulttuuri-, taide- tms. tapahtumavierailuihin tai -järjestämiseen. Rahoittaja toivoo hakemuksiin raikkaita, rohkeita ja näkemyksellisiä avauksia, näkökulmia ja ehdotuksia teemaan liittyen.
https://www.kalevalakoru.fi/fi/tarinamme/kulttuurisaatio/

3.4. Niilo Helandin säätiö
Säätiö tukee suomalaisia kulttuurihankkeita tieteen ja taiteen alalla. Apurahoja voivat hakea yksityiset henkilöt, työryhmät ja yhteisöt.
https://www.niilohelander.net/apurahat/

3.4. Opetus- ja kulttuuriministeriö
Erityisavustus hallituksen Matkailu 4.0 -hankkeen kulttuurimatkailun kehittämistoimiin. Avustusta voidaan myöntää Suomessa sijaitsevien Unescon maailmanperintökohteiden sekä muiden merkittävien kulttuurikohteiden (esimerkiksi arkkitehtuurikohteiden) ja Suomessa järjestettävien taide- ja kulttuurifestivaalien kulttuurimatkailun kehittämishankkeisiin, joiden tavoitteena on matkailutuotteiden ja -palveluiden kehittäminen kansainvälisille matkailumarkkinoille tai palvelurakenteiden luominen. Hankkeelta edellytetään verkostomaista toimintatapaa. Verkostossa tulee olla mukana kulttuuri- ja matkailualojen toimijoita. Avustusta voivat hakea oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt. Avustusta ei voida myöntää yksityishenkilöille, työryhmille tai oppilaitoksille, mutta ne voivat olla kumppaneina hankkeessa.
https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/erityisavustus-hallituksen-matkailu-4-0-hankkeen-kulttuurimatkailun-kehittamistoimiin

9.4. Taiteen edistämiskeskus Taike
Taiteilija-apurahat eri alojen ammattitaiteilijoille työskentelyyn. Niiden pituudet vaihtelevat puolesta vuodesta viiteen vuoteen.
http://www.taike.fi/fi/apurahat-yksityisille/

13.4. Opetus- ja kulttuuriministeriö
Erityisavustus mediakasvatuksen ja medialukutaidon edistämiseen. Avustus on tarkoitettu mediakasvatuksen ja medialukutaidon sekä turvallisen mediaympäristön edistämiseen. Avustukset kohdennetaan valtakunnallisiin hankkeisiin, jotka vahvistavat kansalaisten, erityisesti lasten, nuorten ja erityisryhmien (esim. maahanmuuttajat tai syrjäytymisvaarassa oleva nuoret aikuiset) mediakasvatusta ja kriittistä medialukutaitoa tai edistävät digitaalisten palveluiden ja alustojen turvallista käyttöä. Avustuksia voidaan osoittaa mm. mediakasvatusosaamisen vahvistamiseen, mediakasvatusta ja medialukutaitoa edistävien hyvien käytäntöjen kehittämiseen ja levittämiseen sekä asiaa koskevan tiedon jakamiseen. Avustusta voivat hakea oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt. Avustuksia ei voida myöntää kouluille, oppilaitoksille tai korkeakouluille eikä yksityishenkilöille tai työryhmille.
https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/mediakasvatuksen-kehittaminen

15.4. Musiikin edistämissäätiö MES
AV-tuotantotuki audiovisuaalisiin tuotantoihin, joiden kohteena on kotimainen esittävä ja/tai luova säveltaide. Tuettavia ohjelmatyyppejä ovat esim. musiikkivideot, musiikkiaiheiset dokumentit sekä musiikkiopetusohjelmat. Varsinaisen tuotantotuen lisäksi AV-tuen piiriin kuuluu myös käsikirjoitus- ja ennakkosuunnittelutuki.
http://www.musiikinedistamissaatio.fi/fi/tukimuodot/audiovisuaalinen_musiikkituotanto

Markkinointi- ja vientituki kotimaisen musiikin markkinointi- ja vienninedistämishankkeille, jotka tähtäävät kotimaisen musiikin tunnetuksi tekemiseen, kansainvälistymiseen, kulutuskysynnän ja myynnin edistämiseen ja vientitulojen saamiseen tulevaisuudessa.
http://www.musiikinedistamissaatio.fi/fi/tukimuodot/markkinointi-_ja_vientituki

Äänitetuotantotuki kotimaista esittävää ja/tai luovaa musiikkia sisältävien äänitteiden tuottamiseen. Haku joko äänitetukena tai artistiuratukena. Äänitetukea myönnetään yksittäiselle äänitteelle, joka sisältää useampia sävelteoksia (albumi, EP tai vastaava). Artistiuratuki on tuotantotukea äänitteitä julkaiseville yhtiöille. Sillä tuetaan ammattimaista artistien julkaisutoimintaa. Tuen kohteena ovat kaikki musiikin lajit.
http://www.musiikinedistamissaatio.fi/fi/tukimuodot/aanitetuotantotuki

19.4. Opetus- ja kulttuuriministeriö
Erityisavustukset luovan työn kokeilu- ja kehittämishankkeisiin. Avustuksilla edistetään luovan työn ja kansainvälistymisen edellytyksiä sekä vahvistetaan taiteen ja kulttuurin alojen välittäjätoimintaa kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla. Avustus on tarkoitettu taiteen ja kulttuurin alojen, taide- ja kulttuurifestivaalien ja kulttuurimatkailun parissa toimiville oikeuskelpoisille yhteisöille ja säätiöille. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille, työryhmille, oppilaitoksille, kunnille tai kuntayhtymille. Oppilaitokset, kunnat ja kuntayhtymät voivat kuitenkin olla hakijan yhteistyökumppaneina tai toiminnan kohteina.
https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/erityisavustukset-luovan-tyon-kokeilu-ja-kehittamishankkeisiin

25.4. Opetus- ja kulttuuriministeriö
Erityisavustus taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden parantamiseen lapsille ja nuorille. Hallituksen kärkihanketta Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta toteuttavan valtionavustuksen tarkoituksena on lisätä perusopetuksen vuosiluokkien 1-10 oppilaiden tasavertaisia mahdollisuuksia harrastaa taidetta ja kulttuuria harrastustunneilla koulupäivän yhteydessä sekä vahvistaa varhaiskasvatusikäisten lasten taide- ja kulttuuriosallistumista.

Avustus on tarkoitettu seuraaville lastenkulttuurin ja taiteen perusopetuksen toimijoille:

Lastenkulttuurin toimijat: Avustusta voivat hakea kunnat, lastenkulttuurikeskukset, taidelaitokset, museot, kirjastot, perinneyhdistykset sekä muut taide- ja kulttuuritoimijat, joilla on osaamista lasten ja nuorten kanssa työskentelystä.

Taiteen perusopetuksen toimijat: Avustusta voivat hakea taiteen perusopetuksen järjestäjät, joita voivat olla kunnat, kuntayhtymät, yksityiset yhteisöt tai säätiöt.
https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/lastenkulttuurin-saatavuuden-parantaminen

30.4. Majaoja säätiö
Säätiön tukee suomalaista kulttuurielämää sen kaikissa ilmenemismuodoissa jakamalla vuosittain apurahoja erilaisiin kulttuurikohteisiin. Etusijan saavat näyttämötaiteen ja musiikkitapahtumien tukeminen, taideteosten hankkiminen ja konservointi sekä kirjallisuuden edistäminen.
http://www.majaoja-saatio.fi/

30.4. Musiikin edistämissäätiö MES
Elävän musiikin tuki (sis. VAKA-tuen) erilaisiin kotimaista luovaa ja/tai esittävää säveltaidetta sisältäviin projektikohtaisiin hankkeisiin. Tuettavia hanketyyppejä ovat mm. yksittäiset konsertit, konserttisarjat, kiertueet ja musiikkitapahtumat sekä kotimaassa että ulkomailla. Pääpaino on ammattimaisessa tekemisessä.
http://www.musiikinedistamissaatio.fi/fi/tukimuodot/elavan_musiikin_tuki

Työskentelytuki yksityishenkilöille 1-3 kuukautta kestävään luovaan työhön (säveltäminen, sanoittaminen ja sovittaminen) tai esiintymisten/levytyksen ohjelmiston harjoitteluun.
http://www.musiikinedistamissaatio.fi/fi/tukimuodot/tyoskentelytuki

Toukokuu

14.5. Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus Avek
Kehittelytuki Vieteri on tarkoitettu audiovisuaalisen ilmaisun eri osa-alueiden kehittämiseen. Sen tavoitteena on etsiä uusia menetelmällisiä avauksia kehitteillä oleviin teoksiin tai tuotantoihin. Teos tai tuotanto voi olla esimerkiksi elokuva eri muodoissaan, installaatio, luova audiovisuaalinen sovellus tai vielä muotoa hakeva teos. Tukea voivat hakea ensisijaisesti työryhmät, jolloin tuki voidaan myöntää apurahana.
https://www.kopiosto.fi/avek/tuen_hakeminen/fi_FI/vieterituki/

31.5. Jenny ja Antti Wihurin rahasto
Apurahoja tieteelliseen tai taiteelliseen työskentelyyn sekä hankkeisiin tieteen, taiteen ja kulttuurin alalla. Tyypillisiä rahoituskohteita ovat esim. väitöskirjatyö, taiteellinen työskentely sekä erilaiset tapahtumat. Apurahaa voi hakea yksityishenkilö, useammasta henkilöstä koostuva työryhmä tai yhteisö (esim. yleishyödyllinen yhdistys tai osuuskunta).
https://wihurinrahasto.fi/

31.5. Opetus- ja kulttuuriministeriö
Investointiavustukset kulttuuritilojen peruskorjaus- ja perustamishankkeisiin. Avustukset on tarkoitettu kuntien kulttuuritoimintalaissa tarkoitetun kulttuuritoimintaa varten tarvittavan tilan, museolaissa tarkoitetun museon, teatteri- ja orkesterilaissa tarkoitetun teatterin ja orkesterin sekä taitelijatilojen perustamishankkeisiin. Perustamishankkeella tarkoitetaan toiminnallisen kokonaisuuden muodostavaa tilojen rakentamista, hankintaa, peruskorjausta tai niitä vastaavaa toimenpidettä ja mainittuihin toimenpiteisiin liittyvää irtaimen omaisuuden hankintaa, jos toimenpiteen arvioidut kokonaiskustannukset ovat vähintään valtioneuvoston asetuksella säädetyn euromäärän suuruiset. Haku on kaksivaiheinen: 31.5. mennessä tehdään hanke-esitykset nelivuotiseen valtakunnalliseen rahoitussuunnitelmaan ja 31.12. mennessä haetaan varsinaista valtionavustusta seuraavana vuonna alkaviin rakennustöihin.
https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/kulttuuritilojen-peruskorjaukset-ja-perustamishankkeet

Elokuu

Norjan Kulturrådet
Norjasta liikkuvuusapurahaa osallistavaan kulttuurityöhön. Teetkö töitä osallisuuden edistämiseksi taiteen kentällä? Haluatko oppia lisää ja nähdä, miten osallisuutta ja kulttuurista moninaisuutta tuetaan muissa Pohjoismaissa? Hae uutta liikkuvuusapurahaa, josta vastaa Norjan Kulturrådet. Apurahaa voi saada taiteilijaryhmien, yhdistysten ja instituutioiden luona vierailemiseen Pohjoismaissa. Tavoitteena on lisätä tietoa pohjoismaisten toimijoiden kesken, kehittää uusia yhteistyömahdollisuuksia sekä tutkia ja edistää kulttuurin osallistavaa roolia paikallisyhteisöissä ja tukea monikulttuurisesta taustasta tulevia taiteilijoita ja taidetta. Tukea voivat saada niin yksittäiset henkilöt kuin vapaaehtoiset ja ammattilaisorganisaatiot. Tuki on osa Inclusive Cultural Life in the Nordic Region -hanketta, jota rahoittavat Norjan kulttuuriministeriö sekä Pohjoismaiden ministerineuvosto. Taiteen edistämiskeskus on mukana hankeyhteistyössä.
https://www.kulturradet.no/english/vis/-/project-for-an-inclusive-cultural-sector-in-the-nordics
Lue uutinen Taiken sivuilta

15.8. Alfred Kordelinin säätiö
Apurahat tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen edistämiseksi. Säätiö myöntää mm. henkilökohtaisia työskentelyapurahoja kuvataiteeseen, musiikkiin, taideteollisuuteen ja –käsityöhön, valokuva- ja videotaiteeseen,  taidealojen tohtorintutkintoihin, kaunokirjallisuuteen, näyttämötaiteeseen ja kirjallisuuden suomentamiseen. Työryhmille ja yhteisöille voidaan myöntää hankeapurahoja. https://kordelin.fi/apurahat-2/

15.8. Musiikin edistämissäätiö MES
AV-tuotantotuki audiovisuaalisiin tuotantoihin, joiden kohteena on kotimainen esittävä ja/tai luova säveltaide. Tuettavia ohjelmatyyppejä ovat esim. musiikkivideot, musiikkiaiheiset dokumentit sekä musiikkiopetusohjelmat. Varsinaisen tuotantotuen lisäksi AV-tuen piiriin kuuluu myös käsikirjoitus- ja ennakkosuunnittelutuki.
http://www.musiikinedistamissaatio.fi/fi/tukimuodot/audiovisuaalinen_musiikkituotanto

Markkinointi- ja vientituki kotimaisen musiikin markkinointi- ja vienninedistämishankkeille, jotka tähtäävät kotimaisen musiikin tunnetuksi tekemiseen, kansainvälistymiseen, kulutuskysynnän ja myynnin edistämiseen ja vientitulojen saamiseen tulevaisuudessa.
http://www.musiikinedistamissaatio.fi/fi/tukimuodot/markkinointi-_ja_vientituki

Äänitetuotantotuki kotimaista esittävää ja/tai luovaa musiikkia sisältävien äänitteiden tuottamiseen. Haku joko äänitetukena tai artistiuratukena. Äänitetukea myönnetään yksittäiselle äänitteelle, joka sisältää useampia sävelteoksia (albumi, EP tai vastaava). Artistiuratuki on tuotantotukea äänitteitä julkaiseville yhtiöille. Sillä tuetaan ammattimaista artistien julkaisutoimintaa. Tuen kohteena ovat kaikki musiikin lajit.
http://www.musiikinedistamissaatio.fi/fi/tukimuodot/aanitetuotantotuki

15.8. Taiteen edistämiskeskus Taike
Liikkuvuusapuraha Suomessa asuvien taiteilijoiden ja taiteen asiantuntijoiden kansainvälisen liikkuvuuden ja verkostoitumisen edistämiseen. http://www.taike.fi/fi/apurahat-ja-avustukset

22.8. Pohjoismainen kulttuuripiste
Liikkuvuustuki tarjoaa yksityishenkilöille tai pienille ryhmille mahdollisuuden luoda yhteyksiä sekä hankkia osaamista ja tietoa Pohjolan ja Baltian eri osista. Tukea voidaan käyttää myös taide- ja kulttuurituotantojen esittämiseen sekä Pohjoismaiden ja Baltian taiteeseen ja kulttuuriin kohdistuvan kiinnostuksen lisäämiseen. Liikkuvuustuki on tarkoitettu ammattitaiteilijoiden ja kulttuurialan ammattilaisten matkoihin ja/tai vierailuihin Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Näitä maita ovat: Ahvenanmaa, Färsaaret, Grönlanti, Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro.
https://www.nordiskkulturkontakt.org/fi/tukiohjelmat/tietoa-tukiohjelmista/liikkuvuustuki/

23.8.  Audovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK
CreMa-rahoitushaun infoiltapäivä Hämeenlinnassa torstaina 23.8.2018 kello 12-15 kokoushuone Valdemariin, Birger Jaarlin katu 15, 5. krs. Tilaisuus järjestetään saman aikaisesti vastaavalla ohjelmalla myös Lahdessa Hämeen ELY-keskuksen tiloissa, @-pestin ryhmätilassa, Kirkkokatu 12, 1.krs.

Tämän vuotinen CREMA- rahoitushaku (4.6.– 1.10.2018) on teemoitettu seuraavasti:

Kaupunkien palvelut ja vetovoimaisuus luovan yritystoiminnan alustana:

Luovan alan toimija on tärkeä kilpailuvaltti kaupungeille
• Kaupungit alustoina ovat mahdollisuuksien ympäristöjä, kun ideoidaan ja muotoillaan uusia palvelualustoja, liiketoiminta- ja palveluekosysteemejä, kokeillaan uusia yhteiskehittämisen menetelmiä ja kehitetään parempaa asiakasymmärrystä. Luovan alan osaamista kaupunkien kehittämisessä voi yhdistää mm. matkailuun ja tapahtumiin, ruoka-alaan ja hyvinvointialaan.
• Osaamisaloja ovat mm. muotoiluosaaminen, ihmiskeskeinen suunnittelu ja kokeilukulttuuri, kulttuuri- ja taidelähtöisten menetelmien hyödyntäminen eri aloilla, esimerkiksi asiakaslähtöisyyden vahvistamisessa, erilaiset vuorovaikutusmenetelmät, arkkitehtuuri, brändäys, audiovisuaaliset konseptit, elämyksellisyyskokemuksellisuus-merkityksellisyys, palvelukonseptien luominen, kysyntälähtöiset liiketoimintamallit, tilasuunnittelu, digitaaliset sisällöt, pelillisyys, tapahtumatuottaminen, viestintäosaaminen, visualisointi ja valotaide, tarinallisuus, eettinen osaaminen, kestävän kehittämisen ratkaisut, työpajamenetelmät, tekijänoikeus- ja sopimusosaaminen.
• Kaupungit toimivat alustana palvelujen tuotannossa sen asukkaille ja siten mahdollistajina yritystoiminnalle, joka tuo hyvinvointia ja merkityksellisyyttä ihmisille.

Ilmoittautuminen infoon alla olevalla linkillä viimeistään 20.8.2018.
https://link.webropolsurveys.com/EventParticipation/EventPublic/5d88b106-adfd-4d47-af05-bd24798becd1?displayId=Fin1574037

31.8.2018 Grafia ry
Kohdeapurahoja myönnetään visuaalisen viestinnän työsuunnitelmien toteuttamiseen, työkustannusten korvaamiseen, näyttely- tai julkistamiskustannuksiin tai visuaalisen viestinnän alaan liittyvään tutkimustyöhön. Pääpaino on tuotannollisten projektien tukemisessa. Laite- ja ohjelmistohankintoihin myönnetään tukea vain erikoistapauksissa. Apuraha voidaan myöntää henkilölle tai työryhmälle korkeintaan joka toinen vuosi.
https://www.grafia.fi/ajankohtaista/grafian-kohdeapurahahaku-29.6.31.8./

31.8. Musiikin edistämissäätiö MES
Elävän musiikin tuki (sis. VAKA-tuen) erilaisiin kotimaista luovaa ja/tai esittävää säveltaidetta sisältäviin projektikohtaisiin hankkeisiin. Tuettavia hanketyyppejä ovat mm. yksittäiset konsertit, konserttisarjat, kiertueet ja musiikkitapahtumat sekä kotimaassa että ulkomailla. Pääpaino on ammattimaisessa tekemisessä.
http://www.musiikinedistamissaatio.fi/fi/tukimuodot/elavan_musiikin_tuki

Työskentelytuki yksityishenkilöille 1-3 kuukautta kestävään luovaan työhön (säveltäminen, sanoittaminen ja sovittaminen) tai esiintymisten/levytyksen ohjelmiston harjoitteluun.
http://www.musiikinedistamissaatio.fi/fi/tukimuodot/tyoskentelytuki

31.8. Kansan sivistysrahasto
Rahasto jakaa hakemuksesta apurahoja tieteen ja taiteen tekijöille, harrastajille, järjestöille, työryhmille ja opiskelijoille.
https://www.sivistysrahasto.fi/apuraha

31.8. Suomen kulttuurirahasto
Työskentelyapurahat taiteilijaresidensseihin.
https://www.skr.fi/fi/apurahat/haettavat-apurahat/taiteilijaresidenssit-haku-10%E2%80%93318

Liikkuvuusapuraha taiteilijalle ulkomaan oleskelujaksolle, jonka avulla hän saa uusia välineitä ja verkostoja taiteellisen työskentelynsä tueksi. https://www.skr.fi/fi/liikkuvuusapuraha

Syyskuu

3.9. Opetus- ja kulttuuriministeriö
Valtionavustukset VOS-teattereiden ja -orkestereiden valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävään toimintaan ja kehittämishankkeisiin. Valtionosuuteen oikeutetulle teatterille ja orkesterille harkinnanvaraista valtionavustusta valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävään toimintaan. Avustuksen peruste voi olla esimerkiksi teatterin tai orkesterin toiminnan erikoisluonne kuten valtakunnallinen tanssi- tai nukketeatteritoiminta, valtakunnallinen lastenteatteri tai -orkesteritoiminta tai muu valtakunnallisesti merkittävä teatteri- tai orkesteritoiminta taikka alueellinen teatteri- tai orkesteritoiminta. Kyseessä on kohdennettu yleisavustus.

Avustusta teattereiden ja orkestereiden toiminnan kehittämistä varten. Avustus on tarkoitettu kehittämistoiminnasta syntyviin menoihin. Tällaiseksi menoksi ei katsota perustoiminnan laajentamista tai teatteri- ja orkesterilain 6 a §:n 2 momentissa tarkoitettua toimintaa. Määrärahasta ei myönnetä tukea investointeihin tai laitehankintoihin. Kyseessä on erityisavustus.
https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/valtionosuuden-piirissa-olevien-valtakunnallisesti-tai-alueellisesti-merkittaville-teattereille-ja-orkestereille-seka-teattereiden-ja-orkestereiden-ke

15.9. Finnfoto ry
Finnfoto edistää valokuvataidetta ja –kulttuuria.  Apurahoja voi saada taiteelliseen ja tieteelliseen työhön, ammatillisiin tarkoituksiin tai tieteellisen työn edellyttämiin hankintoihin jne. Apurahoja voidaan myöntää sekä yksityisille henkilöille että työryhmille.
http://finnfoto.fi/apuraha/

15.9. Koneen säätiö
Apurahat taiteen ja kulttuurin ammattilaisille (henkilöt, työryhmät ja yhteisöt). Etusijalla ovat uudet ja marginaalista nousevat taiteen ja kulttuurin alat, taidetta ja kulttuuria uudistavat, uutta luovat ja ajankohtaiset taide- ja kulttuurihankkeet sekä uusia näkökulmia sisältävät hankkeet. http://www.koneensaatio.fi

15.9 Paulon Säätiö
Kuvataiteen apurahat on tarkoitettu suomalaisille tai Suomessa vakituisesti asuville nuorille kuvataiteilijoille.
https://www.paulo.fi/kuvataide

Säveltaiteen apurahat on tarkoitettu suomalaisille tai Suomessa vakituisesti asuville solististen opintojen tukemiseen. Myös matka-apuraha voi säveltaiteen kohdalla tulla kysymykseen. http://www.paulo.fi/saveltaide

16.9. Museovirasto
Avustukset suomalaisen kulttuuriperinteen tallentamiseen ja tutkimiseen, rakennusten entistämisavustukset, tuki muinaisalueiden hoitoon ja museotoimintaan. http://www.nba.fi/fi/avustukset

20.9. Pohjoismainen kulttuuripiste
Tukea pohjoismaisiin yhteistyöhankkeisiin, joissa panostetaan kulttuuri- ja taidetuotantoihin ja luovaan työhön. Tukea voi hakea myös taide- ja kulttuurialan osaamista kehittävien hankkeiden organisointiin ja toteuttamiseen. Tukea voivat hakea kaikki kulttuuri- ja taidealan aktiiviset toimijat, jos hanke täyttää ohjelman vaatimukset ja yhteistyössä on mukana vähintään kolme maata, joista vähintään kaksi on Pohjoismaita (tässä Norja, Tanska, Ruotsi, Islanti, Suomi, Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti).
https://www.nordiskkulturkontakt.org/fi/tukiohjelmat/tietoa-tukiohjelmista/kulttuuri-ja-taideohjelma/

27.9. Pohjoismainen kulttuuripiste
Verkostotuki ammattitaiteilijoiden sekä kulttuurityöntekijöiden välisiin yhteistyöjaksoihin sekä ajatusten ja osaamisen vaihtoon Pohjoismaissa ja Baltian maissa (Ahvenanmaa, Färsaaret, Grönlanti, Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro). Tukea voi hakea lyhytkestoisille ja pitkäkestoisille verkostoille. Esim. yhteisten tapaamisten, konferenssien, työpajojen, kolutusten tai henkilöstövaihtojen sarjoille. Tukea voivat hakea kaikkien kulttuuri- ja taidealojen ammattitaiteilijat ja kulttuurityöntekijät (kuten kuraattorit, tuottajat, kaunokirjallisuuden kääntäjät, kulttuuritoimittajat tai tutkijat). Sitä voi hakea yksityishenkilönä, ryhmänä, organisaationa tai laitoksena.
https://www.nordiskkulturkontakt.org/fi/tukiohjelmat/tietoa-tukiohjelmista/verkostotuki/

29.9. Suomen tietokirjailijat ry
Apurahoja luovaan kirjalliseen työskentelyyn oppi- ja tietokirjailijoille. Apurahat rahoitetaan Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla.
https://www.suomentietokirjailijat.fi/kirjailijalle/apurahat/syksyn-apurahat.html

30.9. Musiikin edistämissäätiö MES
Julkaisutuki suomalaisen musiikin julkaisemiseen painettuina nuotteina tai ns. print-on-demand -nuotteina. Tuki on tarkoitettu lähinnä toimitus-, puhtaaksikirjoitus- ja painatuskuluihin, ja se painottuu ammattimaisesti toimivien kustantajien toimintaan. Tukea voidaan myöntää myös muuhun alaan liittyvään julkaisutoimintaan.
http://www.musiikinedistamissaatio.fi/fi/tukimuodot/julkaisu-_koulutus-_ja_tutkimustuki

Koulutustuki ensisijaisesti kotimaista musiikkia edistävien, ammattilaisille tarkoitettujen jatko- ja täydennyskoulutustilaisuuksien järjestämiseen Henkilökohtaiset opiskeluapurahat eivät kuulu tuen piiriin.
http://www.musiikinedistamissaatio.fi/fi/tukimuodot/julkaisu-_koulutus-_ja_tutkimustuki

Tutkimustuki hankkeille, jotka kohdistuvat suomalaisen musiikkikulttuurin johonkin tavallista merkittävämpään ja laajempaan ilmiöön. Opinnäytetyöt, pro gradut, väitöskirjat yms., eivät pääsääntöisesti kuulu MES:n tutkimustuen piiriin, poikkeuksena hankkeet, joilla selvästi on merkitystä suomalaisen musiikkikulttuurin kannalta.
http://www.musiikinedistamissaatio.fi/fi/tukimuodot/julkaisu-_koulutus-_ja_tutkimustuki

30.9. Olvi-säätiö
Säätiö avustaa lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvaa toimintaa, vähävaraisten nuorten opintoja, kotiseututyötä ja edistää kala- ja maatalouden kehittämistä. http://www.olvisaatio.fi/

Lokakuu

1.10. Audovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK
CreMA on joustava määräraha, joka on tarkoitettu luovien alojen ja muiden toimialojen osaamisen yhdistämiseen sekä yhteistyön ja liiketoimintamallien kehittämiseen. Vuoden 2018 CreMA-haussa sisällöissä painotetaan kaupunkikehittämistä. Luovan alan osaajat halutaan mukaan yritysten ja kaupunkien innovaatio- ja palvelutoimintaan. Hakijoita rohkaistaan luomaan verkostoja siten, että yhdessä hankkeessa voi hakijana olla useampi luovan alan yritys edistäen uusien kumppanuuksien ja ekosysteemien syntymistä ja monialaisia liiketoimintaympäristöjä. Haussa omavastuu osuus on 40% ja tuki 60%.
http://www.kopiosto.fi/avek/tuen_hakeminen/crema/fi_FI/CreMA/

1.10. Suomalais–ruotsalaisen kulttuurirahaston oleskeluapurahat
Oleskeluapurahaa voivat hakea yksityishenkilöt tai ryhmät . Apurahoja myönnetään toimintaan, joka edistää Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä kulttuurin ja elinkeinoelämän alalla sekä lisää em. maiden keskinäistä tuntemusta ja niiden välisiä yhteyksiä.
– vierailuihin organisaatioissa, laitoksissa, viranomaistahoissa
– tutkimuksen valmisteluun, tutkimustyöhön, kartoituksiin, reportaaseihin, haastatteluihin
– seminaareihin, konferensseihin jne. osallistumiseen
http://www.kulturfonden.net/fi/apurahat/oleskelustipendit-13525033

1.10. Suomalais–ruotsalaisen kulttuurirahaston yleiset apurahat
Apurahoja myönnetään toimintaan, joka edistää Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä kulttuurin ja elinkeinoelämän alalla sekä lisää em. maiden keskinäistä tuntemusta ja niiden välisiä yhteyksiä. Yleistä apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt, organisaatiot, yhdistykset, laitokset jne.
http://www.kulturfonden.net/fi/apurahat/yleinen-apuraha-13525045

8.10. Pohjoismainen kulttuuripiste
NORDBUK-tukiohjelmalla tuetaan lasten ja nuorten omia hankkeita ja vahvistetaan heidän järjestäytymistään, vaikuttamistaan ja osallistumistaan poliittiseen, sosiaaliseen ja kulttuuritoimintaan. Ohjelman kohderyhmänä ovat lapset ja enintään 30-vuotiaat nuoret. Tukea voi hakea kulttuurihankkeisiin tai verkostoihin, joihin lapset ja nuoret itse osallistuvat ja joiden suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin heillä on mahdollisuus osallistua. Esim. yksittäiset verkostotapahtumat tai sarja verkostotapahtumia, kuten tapaamisia, konferensseja, työpajoja, leirejä, kursseja tai muita tapahtumia.
https://www.nordiskkulturkontakt.org/fi/tukiohjelmat/tietoa-tukiohjelmista/nordbuk/

15.10. Musiikin edistämissäätiö MES
AV-tuotantotuki audiovisuaalisiin tuotantoihin, joiden kohteena on kotimainen esittävä ja/tai luova säveltaide. Tuettavia ohjelmatyyppejä ovat esim. musiikkivideot, musiikkiaiheiset dokumentit sekä musiikkiopetusohjelmat. Varsinaisen tuotantotuen lisäksi AV-tuen piiriin kuuluu myös käsikirjoitus- ja ennakkosuunnittelutuki.
http://www.musiikinedistamissaatio.fi/fi/tukimuodot/audiovisuaalinen_musiikkituotanto

Markkinointi- ja vientituki kotimaisen musiikin markkinointi- ja vienninedistämishankkeille, jotka tähtäävät kotimaisen musiikin tunnetuksi tekemiseen, kansainvälistymiseen, kulutuskysynnän ja myynnin edistämiseen ja vientitulojen saamiseen tulevaisuudessa.
http://www.musiikinedistamissaatio.fi/fi/tukimuodot/markkinointi-_ja_vientituki

Äänitetuotantotuki kotimaista esittävää ja/tai luovaa musiikkia sisältävien äänitteiden tuottamiseen. Haku joko äänitetukena tai artistiuratukena. Äänitetukea myönnetään yksittäiselle äänitteelle, joka sisältää useampia sävelteoksia (albumi, EP tai vastaava). Artistiuratuki on tuotantotukea äänitteitä julkaiseville yhtiöille. Sillä tuetaan ammattimaista artistien julkaisutoimintaa. Tuen kohteena ovat kaikki musiikin lajit.
http://www.musiikinedistamissaatio.fi/fi/tukimuodot/aanitetuotantotuki

22.10. Pohjoismainen kulttuuripiste
Liikkuvuustuki tarjoaa yksityishenkilöille tai pienille ryhmille mahdollisuuden luoda yhteyksiä sekä hankkia osaamista ja tietoa Pohjolan ja Baltian eri osista. Tukea voidaan käyttää myös taide- ja kulttuurituotantojen esittämiseen sekä Pohjoismaiden ja Baltian taiteeseen ja kulttuuriin kohdistuvan kiinnostuksen lisäämiseen. Liikkuvuustuki on tarkoitettu ammattitaiteilijoiden ja kulttuurialan ammattilaisten matkoihin ja/tai vierailuihin Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Näitä maita ovat: Ahvenanmaa, Färsaaret, Grönlanti, Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro.
https://www.nordiskkulturkontakt.org/fi/tukiohjelmat/tietoa-tukiohjelmista/liikkuvuustuki/

31.10. Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus Avek
Digidemo-avustukset digitaalisiin päätelaitteisiin soveltuvien kulttuuristen sisältöjen tuotekehitykseen. Avustuksia myönnetään yritysten tai alan ammattilaisten tuotekehityshankkeisiin, joissa etsitään uusia sisältöjä ja kerronnan muotoja kulttuurin ja viihteen alueilla.
https://www.kopiosto.fi/avek/tuen_hakeminen/digidemo/fi_FI/digidemo_yleista/

31.10. Museovirasto
Avustus suomalaisen kulttuuriperinteen tallentamiseen ja erityisesti maaseutu- ja työväenkulttuurin tallennusta ja esille saattamista koskeviin hankkeisiin. Avustusta voidaan myöntää kansalaisjärjestöille ja muille oikeustoimikelpoisille yhteisöille. Avustusta ei myönnetä kunnille tai apurahana yksityishenkilöille. Avustusta myönnetään ensisijaisesti seuraaviin alueisiin: perinneaineistojen keruu ja tallentaminen, paikallis- ja kotiseutuarkistojen tai muiden pienten arkistojen järjestäminen, aineistojen esille saattaminen: julkaisut, verkkojulkaisut, verkkoaineistot, näyttelyt, muut julkaisut (liikkuvan kuvan ja musiikin tallenteet jne.)

Rakennusten entistämisavustukset ja tuki muinaisjäännösalueiden hoitoon. Voidaan myöntää kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjauksiin. Museoiden harkinnanvaraiset valtionavustukset Kunnan, yhdistyksen tai säätiön omistuksessa oleville, lakisääteisen valtionosuuden ulkopuolella oleville museoille. Avustukset museoiden innovatiivisiin hankkeisiin. Museoiden omiin tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa toteutettaviin hankkeisiin.
https://www.museovirasto.fi/fi/avustukset

31.10. Musiikin edistämissäätiö MES
Elävän musiikin tuki (sis. VAKA-tuen) erilaisiin kotimaista luovaa ja/tai esittävää säveltaidetta sisältäviin projektikohtaisiin hankkeisiin. Tuettavia hanketyyppejä ovat mm. yksittäiset konsertit, konserttisarjat, kiertueet ja musiikkitapahtumat sekä kotimaassa että ulkomailla. Pääpaino on ammattimaisessa tekemisessä.
http://www.musiikinedistamissaatio.fi/fi/tukimuodot/elavan_musiikin_tuki

Työskentelytuki yksityishenkilöille 1-3 kuukautta kestävään luovaan työhön (säveltäminen, sanoittaminen ja sovittaminen) tai esiintymisten/levytyksen ohjelmiston harjoitteluun.
http://www.musiikinedistamissaatio.fi/fi/tukimuodot/tyoskentelytuki

31.10. Suomen kulttuurirahasto
Tuki taiteen ja kulttuurin hankkeille. Apurahoja myönnetään kaikille kulttuurielämän aloille ja niitä voivat hakea yksittäiset ihmiset, yhdistykset ja kunnat. Työ voi tapahtua kotimaassa tai ulkomailla. Taiteen aloilla tuetaan työskentelyä, erilaisia hankkeita ja rajoitetusti opintoja. https://www.skr.fi/fi/apurahat/haettavat-apurahat/keskusrahasto-haku-1-3110

Taidetta hoitolaitoksiin apuraha. Taidetta hoitolaitoksiin -erityisapurahaa voivat hakea taiteilijat, työryhmät ja yhteisöt. Hankkeen tulisi lisätä taiteen merkitystä toimintaympäristön arjessa ja sillä tulisi olla edellytykset tuottaa pysyviä vaikutuksia.
https://www.skr.fi/fi/taidetta-hoitolaitoksiin

31.10. Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto
Apurahoja ensisijaisesti konsertti- ym. taidemusiikin sävellystyöhön, toissijaisina kohteina voivat tulla kysymykseen myös sävellystyöhön tähtäävät opinnot. Apurahoja ei myönnetä levytyksiin eikä instrumentti- ja laitehankintoihin.
http://composers.fi/apurahat/sibelius-rahasto/

31.10. Otavan Kirjasäätiö
Apurahat kirjalliseen toimintaan ja lukemista edistäviin hankkeisiin kirjailijoille, tietokirjantekijöille, lasten- ja nuortenkirjailijoille,  sarjakuvantekijöille, suomentajille, kääntäjille, kuvittajille, graafikoille sekä kirjallisuutta ja lukemisharrastusta edistäville yhdistyksille ja järjestöille.
http://otavankirjasaatio.fi/otavan-kirjasaation-apurahat/

Marraskuu

1.11. Karjalaisen Kulttuurin edistämissäätiö
Apurahoja myönnetään kulttuuriharrastustoimintaa varten pääsääntöisesti pohjois- ja eteläkarjalaisille alan järjestöille, yhdistyksille sekä työryhmille karjalaista kulttuuritoimintaa edistäviin ja yhteisöllisesti vaikuttaviin hankkeisiin. Apurahoja myönnetään eri alojen ammatillisesti toimiville taiteilijoille yhden vuoden tai puolen vuoden työskentelyapurahoina.
https://www.kkes.fi/apurahat/kulttuuritoiminnan+apurahat/

1.11. Svenska Kulturfonden
Apurahoja yksityisille henkilöille, työryhmille ja yhteisöille edistämään taidetta ja kulttuuria.
https://www.kulturfonden.fi/stipendierobidrag/

2.11. Opetus- ja kulttuuriministeriö
Avustus valtakunnallisten taide- ja kulttuurifestivaalien toimintaan. Avustus on tarkoitettu toimintavolyymiltaan isoille vuosittain järjestettäville valtakunnallisesti ja kansainvälisesti vaikuttaville sekä vakiintuneille taide- ja kulttuurifestivaaleille, joilla on laaja-alainen kulttuuripoliittinen merkittävyys, merkittävyyttä festivaalialan kehittämisessä ja ympärivuotiset toiminnan resurssit. Avustusta voivat hakea oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt. Avustuksia ei voida myöntää yksityishenkilöille.
https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/valtakunnallisten-taide-ja-kulttuurifestivaalien-toiminta

2.11 Taiteen edistämiskeskus Taike
Avustukset kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan yhteisöille. Avustuksella edistetään osallisuutta ja osallistumista kulttuuriin sekä kulttuurien välistä vuoropuhelua.
http://www.taike.fi/fi/avustukset-yhteisoille/

Avustukset vammaisyhteisöjen kulttuuritoimintaan ja kulttuurin saavutettavuuden edistämiseen. Vammaisjärjestöjen ja -yhteisöjen taide- ja kulttuuritoimintaan sekä kulttuurin saavutettavuuteen.
http://www.taike.fi/fi/avustukset-yhteisoille/

Erityisavustukset eri taiteenalojen yhteisöjen kuten yhdistysten, säätiöiden, osuuskuntien ja yritysten hankkeisiin.
http://www.taike.fi/fi/avustukset-yhteisoille/

Festivaaliavustukset valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville taide- ja kulttuurifestivaaleille.
http://www.taike.fi/fi/avustukset-yhteisoille/

Kulttuurin hyvinvointivaikutusten erityisavustukset yhteisöille edistämään yhteisöllisyyttä, arjen luovia ratkaisuja ja ympäristöjä sekä tukemaan työhyvinvointia kulttuurin ja taiteen keinoin.
http://www.taike.fi/fi/avustukset-yhteisoille/

Toiminta-avustukset eri taiteenalojen yhteisöjen kuten yhdistysten, säätiöiden, osuuskuntien ja yritysten jatkuvan toiminnan tukemiseen.
http://www.taike.fi/fi/avustukset-yhteisoille/

Residenssiavustukset taiteilijaresidenssin käynnistys- ja toimintakuluihin kunnille, yhdistyksille ja muille residenssejä ylläpitäville yhteisöille.
http://www.taike.fi/fi/avustukset-yhteisoille/

2.11. Taiteen edistämiskeskus Taike, alueelliset taidetoimikunnat
Hämeen, Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan taidetoimikuntien erityisavustukset alueen yhteisöille, kuten yhdistyksille, järjestöille, säätiöille ja osuuskunnille erilaisten taidetoimintojen (esim. näyttelyiden, seminaarien, koulutustilaisuuksien ja kurssien) järjestämiseen.

Hämeen, Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan taidetoimikuntien yhteisöjen erityisavustukset kulttuurin hyvinvointivaikutuksia edistäviin hankkeisiin. Avustus on tarkoitettu edistämään yhteisöllisyyttä, arjen luovien toimintojen ja ympäristöjen edistämistä sekä työhyvinvoinnin tukemista kulttuurin ja taiteen keinoin.

Hämeen, Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan taidetoimikuntien lastenkulttuurin erityisavustukset yhteisöille kuten yhdistyksille, säätiöille, osuuskunnille, kunnille ja yrityksille lasten- ja nuortenkulttuuria edistäviin hankkeisiin.

Lisätietoja
Häme: http://www.taike.fi/fi/web/hame/apurahat-ja-avustukset
Varsinais-Suomi: http://www.taike.fi/fi/web/varsinais-suomi/apurahat-ja-avustukset/-/stipend/viewStipend/10971
Pirkanmaa: http://www.taike.fi/fi/web/pirkanmaa/apurahat-ja-avustukset/-/stipend/viewStipend/10970

6.11. Opetus- ja kulttuuriministeriö
Taiteen ja kulttuurin valtakunnallisten yhteisöjen toiminta-avustukset taiteen ja kulttuurin alan järjestöille, taide- ja kulttuuripalveluja tuottaville yhteisöille tai säätiöille, kulttuurin ja taiteen harrastamista sekä kulttuurikasvatusta edistäville yhteisöille tai säätiöille. Avustuksella vahvistetaan taiteen ja kulttuurin valtakunnallisten yhteisöjen kulttuuripoliittisesti merkittävän toiminnan edellytyksiä. Avustus myönnetään yleisavustuksena, ja se on tarkoitettu hakijan vuotuiseen toimintaan. Hakijan on oltava oikeuskelpoinen. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille.
https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/taiteen-ja-kulttuurin-valtakunnallisten-yhteisojen-toiminta-avustukset

7.11. Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kansainvälinen yhteistyö ja kulttuurien välinen vuoropuhelu. Avustus on tarkoitettu taiteen ja kulttuurin alan yhteisöille, jotka edistävät kansainvälistä kulttuuriyhteistyötä ja kulttuurien välistä vuoropuhelua esim. ystävyysseuroille. Hakijan on oltava oikeuskelpoinen. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille.
https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/kansainvalinen-yhteistyo-ja-kulttuurien-valinen-vuoropuhelu

7.11. Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kansainvälinen yhteistyö ja kulttuurien välinen vuoropuhelu, kulttuurinen ulkosuomalaistoiminta tai suomalais-ugrilainen kulttuuriyhteistyö Venäjän kanssa. Avustus on tarkoitettu taiteen ja kulttuurin alan yhteisöille, jotka edistävät kansainvälistä kulttuuriyhteistyötä ja erityisesti kulttuurista ulkosuomalaistoimintaa tai rajat ylittävää suomalais-ugrilaista kulttuuriyhteistyötä Venäjän kanssa. Hakijan on oltava oikeuskelpoinen. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille. Avustuksella tuetaan yhdistys- ja järjestötoimintaa, mutta ei yksittäisiä projekteja. Yksittäisiä projektiavustuksia ulkosuomalaiseen kulttuuritoimintaan on mahdollista hakea Suomi-Seura ry:ltä ja suomalais-ugrilaiseen kulttuuritoimintaan Venäjän kanssa M. A. Castrénin seuralta.
https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/kansainvalinen-yhteistyo-ja-kulttuurien-valinen-vuoropuhelu-kulttuurinen-ulkosuomalaistoiminta-tai-suomalais-ugrilainen-kulttuuriyhteistyo-venajan-kan

15.11. Taiteen edistämiskeskus Taike, alueelliset taidetoimikunnat
Työskentelyapurahat alueen ammattitaiteilijoille tai taidearvostelijoille pitkäjänteiseen taiteelliseen työskentelyyn tai jatkokoulutukseen.

Kohdeapurahat alueen taiteilijoille tai työryhmille yksittäisten hankkeiden toteuttamiseen.

Lastenkulttuurin kohdeapurahat ammattitaiteilijoille, työryhmille, taidearvostelijoille, taiteen oppilaitoksen opettajille ja taiteen tutkijoille lasten- ja nuortenkulttuurin hankkeisiin.

Lisätietoja
Häme: http://www.taike.fi/fi/web/hame/apurahat-ja-avustukset

Varsinais-Suomi: http://www.taike.fi/fi/web/varsinais-suomi/apurahat-ja-avustukset/-/stipend/viewStipend/10971

Pirkanmaa: http://www.taike.fi/fi/web/pirkanmaa/apurahat-ja-avustukset/-/stipend/viewStipend/10970

15.11. Taiteen edistämiskeskus Taike
Apurahat kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen taiteilijoille ja heidän muodostamilleen työryhmille kulttuurin moninaisuuden edistämiseen.
http://www.taike.fi/fi/apurahat-yksityisille

Kohdeapurahat eri alojen ammattitaiteilijoille ja taidejournalisteille yksittäisten hankkeiden toteuttamiseen.
http://www.taike.fi/fi/apurahat-yksityisille

30.11. Frame Contemporary Art Finland
Apurahoja myönnetään seuraaville nykytaiteen aloille: kuvataide, valokuvataide, mediataide, taidekäsityö, sarjakuvataide, performanssi ja äänitaide. Projektiapurahaa voivat hakea yhteisöt kansainväliseen näyttely- ja messutoimintaan. Lisäksi taiteilijat ja yhteisöt voivat hakea projektiapurahaa kansainväliseen taidejulkaisuun. Haettavissa kaksi kertaa vuodessa.
https://frame-finland.fi/apurahat/hakijat/

Joulukuu

15.12. Aluehallintovirasto AVI
Avustukset lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan. Avustukset on tarkoitettu lapsille ja nuorille suunnatun, säännöllisen ja tavoitteellisen harrastustoiminnan sekä koulujen loma-aikoihin ajoittuvan päiväleiritoiminnan järjestämiseen. Avustusta voivat hakea kunnat ja paikallistason yhdistykset tai organisaatiot. 
https://www.avi.fi/web/avi/avustukset-lasten-ja-nuorten-paikalliseen-harrastustoimintaan#.VE4UF0uYSYQ

31.12. Samuel Huberin taidesäätiö
Taideapurahat yksityisille henkilöille ja ryhmille, jotka toimivat nykytaiteen parissa musiikin, teatterin, tanssin, sirkuksen tai performanssin alalla. Etusijalla ovat freelancerit. Apurahat on suunnattu ammattilaisprojektien rahoitukseen.
http://www.hubersaatio.fi/

Jatkuva haku

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus Avek
Lyhyt-, animaatio- ja dokumenttielokuvien käsikirjoitus-, ennakkovalmistelu-, tuotanto-  ja jälkituotantotuki. Tuet ovat haettavissa jatkuvasti, ilman määräaikoja. https://www.kopiosto.fi/avek/tuen_hakeminen/elokuvientuotantotuki/fi_FI/tuotantotuki/

Mediataiteen tuki myönnetään audiovisuaalisille mediataideteoksille. Mediataideteoksille voi hakea käsikirjoitustukea, kohdeapurahaa, ennakkovalmistelu-, tuotanto- ja jälkituotantotukea. Haettavissa jatkuvasti, ilman määräaikoja.
https://www.kopiosto.fi/avek/tuen_hakeminen/mediataiteen_tuki/fi_FI/mediataiteen_tuki/

Kansainvälistymistuki kansain­välisten yhteistyöhankkeiden valmisteluun sekä suomalaisten teosten kansainväli­seen markkinointiin. Varoilla edistetään teosten leviämistä, tuottajien ja tekijöiden osallistumista kansainvälisiin yhteistuotantoihin sekä kansainvälistymiseen liittyvää tiedonhan­kintaa ja koulutusta. Haettavissa jatkuvasti, ilman määräaikoja.
https://www.kopiosto.fi/avek/tuen_hakeminen/fi_FI/kansainvalistymistuki/

Koulutustuki. AVEK tukee av-alan tekijöiden jatko- ja täy­dennyskoulutusta myöntämällä sekä henkilö­kohtaisia apurahoja että tukea alan koulutusti­laisuuksien järjestämiseen. Haettavissa jatkuvasti, ilman määräaikoja.
https://www.kopiosto.fi/avek/tuen_hakeminen/koulutustuki/fi_FI/koulutustuki/

Audiovisuaalisen kulttuurin tuki merkittäville audiovisuaalisen alan festivaaleille ja tapahtumille sekä muille tärkeänä pidettäville audiovisuaalisen kulttuurin muodoille. Haettavissa jatkuvasti, ilman määräaikoja.
http://www.kopiosto.fi/avek/tuen_hakeminen/fi_FI/audiovisuaalinen_kulttuuri/

Frame Contemporary Art Finland
Framen apurahoja myönnetään seuraaville nykytaiteen aloille: kuvataide, valokuvataide, mediataide, taidekäsityö, sarjakuvataide, performanssi ja äänitaide. Apurahoja on kahdenlaisia: jatkuvasti haettava matka-apuraha ja kaksi kertaa vuodessa haettava projektiapuraha. Matka-apuraha on suunnattu taiteilijoille, taiteen asiantuntijoille ja työryhmille.
https://frame-finland.fi/apurahat/hakijat/

Jane ja Aatos Erkon säätiö
Avustukset ja apurahat kulttuurihankkeisiin sekä muihin hankkeisiin, joilla edistetään henkistä ja ruumiillista hyvinvointia. http://www.jaes.fi/avustusten-haku/

Kuninkaankartanon Olut- ja ruokakulttuurin ystävät
Tammelan Mustialassa kotipaikkaansa pitävä yhdistys jakaa erikokoisia avustuksia paikalliseen kulttuuritoimintaan. Vuosien saatossa avustusta on myönnetty mm. soittimien hankintaan, nuorisotapahtumien järjetelyihin, koulujen harrastusvälinehankintoihin, vanhainkotien pieniin hankintoihin, lasten konserttin järjestämiseen yms. https://sites.google.com/site/olutseurakkyry/hyvaentekevaeisyys

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Erityisavustukset yleisiin taidetta ja kulttuuria edistäviin hankkeisiin. Yleiset taiteen ja kulttuurin hankeavustukset on tarkoitettu kulttuuripolitiikan edistämisen kannalta merkityksellisiin ja tarkoitukseltaan rajattuihin hankkeisiin, joihin ei voida myöntää avustusta muista opetus- ja kulttuuriministeriön, Taiteen edistämiskeskuksen, Museoviraston tai Suomen elokuvasäätiön käytössä olevista määrärahoista. Avustusta voivat hakea oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt. Hakuaika on ympäri vuoden.
https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/taiteen-ja-kulttuurin-yleiset-projektit

Suomen tietokirjailijat ry
Tietokirjailijoiden jatkuvasti haettavat apurahat laitehankintaan, matkaan tai koulutukseen. Apurahat rahoitetaan Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla. https://www.suomentietokirjailijat.fi/kirjailijalle/apurahat/jatkuvahakuiset-apurahat.html

Avustuspalvelut

Avustuspalveluitamme ovat:

 • Rahoittajan valintaan ja avustusten hakemiseen liittyvä neuvonta
 • Rahoitushakemusten kirjoittaminen
 • Avustuskoulutukset ryhmille

Avustusneuvonta

Onko sinulla toimintaidea, mutta et ole varma voiko siihen saada rahoitusta? Neuvomme kaikissa avustuksenhaun vaiheissa. Voit esitellä idean luottamuksellisesti Kuvion tuottajalle, hän auttaa sinua löytämään oikeat rahoituskanavat ja esittämään perustelut rahoituksen saamiseksi Käymme läpi myös valmiin hakemuksen yhdessä ja saat palautetta siihen rahoittajan näkökulmasta

Hinta

Lyhyt puhelinkonsultaatio on kaikille maksuton palvelu. Henkilökohtainen neuvonta ja opetus on jäsenille maksuton palvelu.
Ei-jäsenille perusteellisemman henkilökohtaisen neuvonnan ja opetuksen hinta on 55 euroa/tunti, minimilaskutus 120 euroa. Puhelinneuvonta on kaikille maksuton.

 

Hakemuksen tekeminen tilauksesta etenee seuraavasti:

1. Aloitustapaaminen 2-3 tuntia Kuvion edustajan ja tilaajan välillä

 • Keskustellaan projektista, sen toteutuksesta, tavoitteista, toimintaympäristöstä jne.
 • Käydään läpi erilaisia rahoitusmahdollisuuksia ja rahoittajien tavoitteita
 • Läydään läpi tärkeimmät kulukohdat
 • Suunnitelma ja idea täsmentyvät keskustelun kuluessa
 • Lopuksi sovitaan yhteistyön laajuudesta: jääkö tapaaminen tähän vai tekeekö kirjoittaja hakemuksen
 • Kuvion edustaja kirjoittaa keskustelun pohjalta alustavan projektisuunnitelman, menoarvion ja tuloarvion.

2. Toimeksiantaja tarkistaa suunnitelmat ja antaa palautetta.

3. Kuvion edustaja muokkaa hakemusta palautteen pohjalta ja koostaa hakemuksen liitteineen lähetyskuntoon.

4. Viimeinen tarkistus, tilaaja allekirjoittaa hakemuksen ja Kuvio huolehtii, että se tulee postitettua määräaikaan mennessä
Hakemuksen allekirjoittaa aina tilaaja. Tilaaja myös vastaa kaikista avustukseen liittyvistä velvoitteista hakemuksen jättämisen jälkeen. Hakemus ja projektisuunnitelma ovat tilaajan omaisuutta. Kuviolla ei ole siihen liittyen mitään oikeuksia tai velvollisuuksia enää hakemuksen jätön jälkeen. Toimeksiantaja voi esimerkiksi käyttää tehtyä hakemusta seuraavien hakemusten pohjana ja hyödyntää sitä muutenkin parhaaksi katsomallaan tavalla ilmoittamatta siitä erikseen Kuviolle.

Hinta

Jäsenille 10 euroa/tunti. Yhden hakemuksen tekemiseen menee tavallisesti aikaa 10-14 tuntia. Ei-jäsenille 600 euroa/hakemus

 

Tiedottaminen

Voit selata erilaisia kulttuuriavustuksia avustuskalenteristamme.  Muista tarkistaa tiedot aina myös rahoittajan omilta sivuilta! Vaikka tarkistamme kalenterin paikkansa pitävyyden aika-ajoin, rahoittajat voivat tehdä muutoksia hakuaikatauluihinsa ja avustusten kriteereihin joskus hyvinkin nopealla aikataululla ja varoittamatta. Muistutamme kulloinkin haettavissa olevista avustuksista myös sähköpostilistamme kautta.

Avustuskoulutus (luento+klinikat)

Noin tunnin mittaisen luennon aikana käydään läpi avusten hakemisen perusasioita keskittyen kansallisiin rahoituslähteisiin, kuten säätiöihin, kuntiin ja valtion rahoitukseen. Luennon aikana selviää mistä kaikkialta rahoitusta voi hakea, mihin tarkoituksiin sitä myönnetään ja miten laaditaan hyvä hakemus. Luento sopii sekä ensimmäisen avustushakemuksen tekoa harkitseville että kokeneemmille avustuskonkareille.

Luennon yhteyteen voidaan liittää klinikka, jossa osallistujat saavat ammattilaisen kommentit omaan hakemukseensa tai hankeideaansa.

Kouluttajana toimii Kulttuuriyhdistys Kuvion projektipäällikkö Ellinoora Auvinen, joka on hakenut ja saanut vuosittain erilaisia avustuksia jo 10 vuoden ajan erilaisille yhteisöille. Hän on työssään muun muassa tehnyt avustushakemuksia yhdistyksille tai taiteilijoille tilauksesta ja ollut toteuttamassa lukuisia avustuksilla rahoitettuja projekteja sekä taiteen harrastajien että ammattilaisten kanssa.

Hinta

Kulttuuriyhdistys Kuvion jäsenyhteisöt (yhteisö- ja kuntajäsenet) voivat tilata luennon omille jäsenilleen ja yhteistyökumppaneilleen 30 euron hintaan. Ei-jäsenille hinta on 250 euroa + matkakulut.

 

Avustushakemuksen kirjoittaminen

Palvelun tarkoituksena on

 • Vapauttaa kulttuuritoiminnan tuottajan työaikaa hakemuksen teosta varsinaiseen työhön
 • Auttaa hakijaa suunnittelemaan projektista mahdollisimman hyvä
 • Varmistaa, että hakemus vastaa niihin kysymyksiin, jotka rahoittajaa kiinnostavat.

 

Tuottaja

Tarjoamme ammatillisen tuottajan palveluita taiteilijoille, tapahtumanjärjestäjille, kulttuurilaitoksille ja muille kulttuurialan toimijoille. Autamme rahoituksen keruuseen, markkinointiin, myyntiin, produktioiden tuottamiseen, tiedottamiseen, tapahtumien järjestämiseen ja toiminnan kehittämiseen liittyvissä tehtävissä ammattitaidolla. Palvelu räätälöidään aina kunkin tarvitsijan tarpeeseen vastaavaksi.

 

Seminaarit ja koulutukset

Järjestämme kulttuuritoimintaan liittyviä seminaareja ja koulutuksia kulttuurialan toimijoille ja kulttuuritoimintaa hyödyntäville muille organisaatioille.

 

Hankepalvelut

Onko teillä hankeidea, mutta oma aika tai osaaminen ei riitä hankkeen hallinnointiin ja rahoituksen hakemiseen? Suunnittelemme ja toteutamme toimialueen tarpeista ja mahdollisuuksista nousevia kehittämisprojekteja ja haemme niille rahoitusta. Kulttuuriyhdistys Kuvion hallinnoimat hankkeet ovat pääsääntöisesti kuntarajat tai toimialarajat ylittäviä ja eri toimijoita yhdistäviä. Tilauksesta voimme toteuttaa myös muunlaisia hankkeita tai vastata jostain hankkeenne osa-alueesta.

 

Doweb Oy