Palvelut

Kunta ja kulttuuri

Kuntien kulttuuripalveluita kehitetään alueen kulttuuria vahvistaen jäsenistön tarpeiden mukaan yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Kulttuuritoiminnan kehittämisen tavoitteena on kulttuurin keinoin kuntalaisten hyvinvoinnin turvaaminen teemalla Kulttuuria kaikille.

Palvelut tukevat kunnan kulttuuritoimintaa. Näitä palveluita ovat mm. neuvonta, koulutus, tutustumismatkat, taiteen soveltava käyttö.

Toimijoiden koolle kutsuminen ja koordinointi

Verkostotapaamiset

Kulttuuriyhdistys Kuvio ry kutsuu koolle verkostotapaamisia. Tarkoituksena on verkostoida eri toimijoita ja luoda uudenlaista yhteistyötä niin, että yhteisestä keskustelusta ja ideoinnista syntyy konkreettista toimintaa. Tapaamiset ovat kaikille avoimia ja toimivat tiedonvälittämisen foorumina.

 

LEKA -verkostomainen lastenkulttuurikeskus

LEKA:n tehtävänä on toimintamaksun maksaneiden kuntien lasten- ja nuortenkulttuurin vahvistaminen lapsi- ja perhekeskeisesti. Lastenkulttuurikeskuksen tavoitteena on tehdä lapsille ja nuorille tutuksi monipuolisesti eri taiteen- ja kulttuurin alat, mahdollistaa lasten ja nuorten omaa esitys- ja näyttelytoimintaa, edistää taiteen ja kulttuurin tasavertaista saavutettavuutta, ehkäistä syrjäytymistä ja huomioida toiminnassa kestävä kehitys ja laatu.

LEKA -verkostomaisen lastenkulttuurikeskuksen palveluita lapsille ja nuorille ovat mm. erilaiset työpajat, teemalliset esityskiertueet ja alueellisen taidefestivaalin kehittäminen. Alan toimijoille järjestetään asiantuntija- ja koulutuspalveluita.

 

Palvelut alueen tarpeista lähtien ja vaikuttaminen

Kulttuuri monialaisessa kehittämistoiminnassa

Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n edustaja voi toimia kulttuurialan asiantuntijana, välittäjänä ja edustaa kulttuurialaa toimialarajat ylittävässä kehittämistoiminnassa, hankkeissa ja muussa yhteistoiminnassa.

 

Virkkuna yhdessä

Palvelun tarkoituksena on tarjota mahdollisuus toteuttaa taideprojekteja ammattilaisen johdolla kouluissa, päiväkodeissa, sosiaali- ja terveysalan hoitoyksiköissä, työpaikoilla ja muualla, missä ihmiset kokoontuvat. Yhteisötaiteilija työskentelee sovitun ajan tietyn ryhmän kanssa toteuttaen yhteisötaideteoksen yhdessä ryhmäläisten kanssa. Virkkuna yhdessä on samannimisen hankkeen aikana Taiteen edistämiskeskuksen avustuksella vuonna 2015 aloitettu toimintamalli. Toimintamallia on kehitetty Opetus- ja kulttuuriministeriön Kulttuurikuntahankkeessa.

 

Edunvalvonta maakunnallisesti ja valtakunnallisesti

Kulttuuriyhdistys Kuvio ry toimii kulttuurin kehittämisessä linkkinä ja tiedotuskanavana valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti kulttuuritoimijoiden välillä. Yhdistys voi osallistua erilaisiin kulttuurialan seminaareihin ja koulutuspäiviin, tiedottaa sähköpostilistallaan valtakunnallisesta kulttuurialan kehityksestä, järjestää seminaareja ja infoiltoja. Yhdistys toimii myös tarvittaessa toimialueensa edustajana maakunnallisissa kehittämisryhmissä, jotta alueemme näkökohdat turvataan ja vuorovaikutus kehittyy.

 

Tiedottaminen ja markkinointi

Yhteistiedotus ja -markkinointi

Kuvio kokoaa yhteen paikallisia kulttuuritoimijoita tiedottamaan ja markkinoimaan yhdessä alueen kulttuuritapahtumista. Palvelu on aloitettu vuonna 2015 Suomen kulttuurirahaston rahoittaman Kulttuurin Löytöretket -hankkeen aikana ja sitä on kehitetty Opetus- ja kulttuuriministeriön Kulttuurikunta hankkeessa.

Vuonna 2018 yhdistys esittelee paikallista kulttuuritarjontaa mm. Heinämessuilla. Yhdistys on kehittänyt yhdeksi tapahtumien tiedotusväyläksi Kultturelli Nelli -blogin (kultturelli-nelli.blogspot.fi).

 

Sähköinen tapahtumakalenteri ja nettisivut

Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n nettisivuilla (www.kuvio.org) on sähköinen tapahtumakalenteri, johon toimijat voivat maksutta itse lisätä tapahtumia tai toimittaa kuvan kanssa toimisto@kuvio.org sähköpostiin. Toimistolta saa tarvittaessa neuvoja ja tukea tapahtumakalenterin käytöstä. Tapahtumatietojen ilmoittaminen kalenteriin on maksutonta.

Tavoitteena on vuoden 2018 aikana kehittää nettisivuja ja sähköistä tapahtumakalenteria vastaamaan entistä paremmin toimijoiden tarpeita.

 

Neuvonta ja koulutus

Avustusvinkkaus

Kulttuuriyhdistys Kuvio ry ylläpitää avustuskalenteria ja tiedottaa ajankohtaisista avustushauista netin, sosiaalisen median ja uutiskirjeen välityksellä. Yhdistys neuvoo eri toimijoita ja yksittäisiä henkilöitä sopivan rahoittajan löytämisessä ideoilleen ja toiminnalleen jokaisessa avustuksen hakemisen vaiheessa. Myöntävän päätöksen jälkeen yhdistys neuvoo hankkeen toteutuksessa ja raportoinnissa.

Toimijat voivat tilata yhdistykseltä avustusvinkkauksen erilaisiin tilaisuuksiin, kuten koulutuksiin.

 

 

Avustuspalvelu

Kuviolta voi palveluna ostaa avustushakemuksen laatimispalvelun. Siihen kuuluu projektisuunnitelman kirjoittaminen haastattelun tai keskustelun pohjalta sekä hakemuksen kokoaminen rahoittajan ohjeiden mukaan.

 

 

Koulutus

Kuvio tarjoaa koulutusta mm. tiedotuksesta ja avustussovellusten käytöstä. Tilatut koulutukset ovat maksullisia tilaajalle.tuksiin.

 

 

Avustuskalenteri

Kalenteri on viitteellinen. Tarkista hakuohjeet ja päivämäärät aina rahoittajan omilta sivuilta.

Tammikuu

15.1. Tuotantotuki audiovisuaalisiin musiikkituotantoihin
AV-tuotantotuki audiovisuaalisiin tuotantoihin, joiden kohteena on kotimainen esittävä ja/tai luova säveltaide. Esimerkiksi musiikkivideoihin, musiikkiaiheisiin dokumentteihin ja muihin musiikkiohjelmiin, dvd-tuotantoihin sekä musiikkiopetusohjelmiin.
Myöntäjä: Musiikin edistämissäätiö MES

15.1. Avustus kotimaisen musiikin markkinointi- ja vienninedistämishankkeisiin
Markkinointi- ja vientitukea voidaan myöntää hankkeisiin, jotka tähtäävät kotimaisen musiikin tunnetuksi tekemiseen, kansainvälistymiseen, kulutuskysynnän ja myynnin edistämiseen ja vientitulojen saamiseen tulevaisuudessa.
Myöntäjä: Musiikin edistämissäätiö MES

15.1. Avustus kotimaisten säveltaidetta sisältävien äänitteiden tekemiseen
Äänitetukea myönnetään yksittäiselle äänitteelle, joka sisältää useampia sävelteoksia (albumi, EP tai vastaava).
Myöntäjä: Musiikin edistämissäätiö MES

29.1. Avustus taiteen ja kulttuurin Venäjä-ohjelman toimeenpanoon
Avustus on tarkoitettu Venäjän kanssa taiteen ja kulttuurin alan yhteistyötä tekeville järjestöille ja yhteisöille.
Myöntäjä: Opetus- ja kulttuuriministeriö

31.1. Sarjakuvan tekijät ry:n Pätkä-apuraha
Apurahaa myönnetään sarjakuvien tekemiseen ja kirjoittamiseen, sekä muihin sarjakuvahankkeisiin. Vuoden 2016 haussa painotetaan muun ohessa erityisesti käsikirjoittamista ja suomalaisten sarjakuvien kääntämistä muille kielille.
Myöntäjä: Sarjakuvan tekijät ry

 

 

Huhtikuu

15.4. Musiikin edistämissäätiö MES
AV-tuotantotuki audiovisuaalisiin tuotantoihin, joiden kohteena on kotimainen esittävä ja/tai luova säveltaide. Esimerkiksi musiikkivideoihin, musiikkiaiheisiin dokumentteihin ja muihin musiikkiohjelmiin, dvd-tuotantoihin sekä musiikkiopetusohjelmiin. http://www.musiikinedistamissaatio.fi/fi/tukimuodot/av-_tuotanto

Kuoromatkatuki kuorojen ulkomaisille esiintymismatkoille. http://www.musiikinedistamissaatio.fi/fi/tukimuodot/elavan_musiikin_tuki/kuoromatkatuki


30.4. Musiikin edistämissäätiö MES
äänitetuotantotuki uusien, kotimaista esittävää ja/tai luovaa säveltaidetta sisältävien äänitteiden tekemiseen. Tuki koskee ainoastaan ns. pitkäsoittoja. http://www.musiikinedistamissaatio.fi/fi/tukimuodot/aanitetuotantotuki

Markkinointi- ja vientituki kotimaisen musiikin markkinointi- ja vienninedistämishankkeisiin, jotka tähtäävät kotimaisen musiikin tunnetuksi tekemiseen ja kansainvälistymiseen sekä kulutuskysynnän ja myynnin edistämiseen sekä vientitulojen saamiseen tulevaisuudessa. http://www.musiikinedistamissaatio.fi/fi/tukimuodot/markkinointi-_ja_vientituki

 

Syyskuu

15.9. Musiikin edistämissäätiö MES
Elävän musiikin tuki (sis. VAKA-tuen). erilaisiin kotimaista luovaa ja/tai esittävää säveltaidetta sisältäviin projektikohtaisiin hankkeisiin, kuten yksittäisiin konsertteihin, konserttisarjoihin, kiertueisiin ja musiikkitapahtumiin. http://www.musiikinedistamissaatio.fi/fi/tukimuodot/elavan_musiikin_tuki

Työskentelytukea voidaan myöntää yksityishenkilöille 1-3 kuukautta kestävään luovaan työhön (säveltäminen, sanoittaminen ja sovittaminen) tai esiintymisten/levytyksen ohjelmiston harjoitteluun. http://www.musiikinedistamissaatio.fi/fi/tukimuodot/tyaskentelytuki

16.9. Museovirasto
Avustukset suomalaisen kulttuuriperinteen tallentamiseen ja tutkimiseen, rakennusten entistämisavustukset, tuki muinaisalueiden hoitoon ja museotoimintaan. http://www.nba.fi/fi/avustukset

16.9. Suomen kulttuurirahasto
Työskentelyapurahat taiteilijaresidensseihin. https://skr.fi/fi

30.9. Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kulttuuriviennin hankkeiden hankevalmistelu. Avustuksella kulttuuriviennin hankkeiden hankevalmisteluun toteutetaan hallitusohjelman tavoitetta edistää kulttuurivientiä ja luovien alojen markkinointiosaamista.

30.9. Musiikin edistämissäätiö MES
Julkaisutuki mm. suomalaisen musiikin julkaisemiseen painettuina nuotteina tai ns. print-on-demand -nuotteina. Tuki on tarkoitettu lähinnä toimitus-, puhtaaksikirjoitus- ja painatuskuluihin. Tukea voidaan myöntää myös muuhun alaan liittyvään julkaisutoimintaan. http://www.musiikinedistamissaatio.fi/fi/tukimuodot/julkaisu-_koulutus-_ja_tutkimustuki

Koulutustuki kotimaista musiikkia edistävien, ammattilaisille tarkoitettujen jatko- ja täydennyskoulutustilaisuuksien järjestämiseen. http://www.musiikinedistamissaatio.fi/fi/tukimuodot/julkaisu-_koulutus-_ja_tutkimustuki

Tutkimustuki hankkeille, jotka kohdistuvat suomalaisen musiikkikulttuurin johonkin tavallista merkittävämpään ja laajempaan ilmiöön. http://www.musiikinedistamissaatio.fi/fi/tukimuodot/julkaisu-_koulutus-_ja_tutkimustuki

30.9. Koneen säätiö
Apurahoat taiteen ja kulttuurin ammattilaisille (henkilöt, työryhmät ja yhteisöt). Syksyn 2015 haussa kannustetaan erityisesti hakemaan rahoitusta suomalaisten ja venäläisten tutkijoiden ja taiteilijoiden yhteistyöhön. Etusijalla ovat uudet ja marginaalista nousevat taiteen ja kulttuurin alat, taidetta ja kulttuuria uudistavat, uutta luovat ja ajankohtaiset taide- ja kulttuurihankkeet sekä uusia näkökulmia sisältävät hankkeet. http://www.koneensaatio.fi

30.9. Olvi-säätiö
Säätiö avustaa lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvaa toimintaa, vähävaraisten nuorten opintoja, kotiseututyötä ja edistää kala- ja maatalouden kehittämistä. http://www.olvisaatio.fi/

30.9. Audovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK
CreMA-monialahankeavustus luovan alan yritysten monialaiseen tuotekehitysyhteistyöhön. Tuki on tarkoitettu tuote- ja palvelukehityshankkeille, joissa luovien alojen osaamista siirtyy muille toimialoille ja muiden alojen liiketaloudellista osaamista siirtyy luoville aloille. http://www.kopiosto.fi/avek/tuen_hakeminen/crema/fi_FI/CreMA/

 

 

Joulukuu

Aluehallintovirasto AVI
Avustukset hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toimeenpanoon. Avustusta voivat hakea yhdistykset, kunnat ja muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt. Kansalaisjärjestöjen hankkeissa asetetaan etusijalle yhteiset hankkeet.

Avustukset lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan. Avustusta voidaan myöntää 2.6.2015 – 31.5.2016 välisenä aikana järjestettävään harrastustoimintaan ja loma-aikaiseen päiväleiritoimintaan. https://www.avi.fi/web/avi/avustukset-lasten-ja-nuorten-paikalliseen-harrastustoimintaan#.VE4UF0uYSYQ

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Taiteen ja kulttuurin kehittämishankkeet kunnissa ja alueilla http://www.minedu.fi/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/Taiteen_ja_kulttuurin_kehittamishankkeet_kunnissa_ja_alueilla.html?lang=fi

31.12. Opetus- ja kulttuuriministeriö
Avustus kulttuuritilojen peruskorjaukset ja perustamishankkeisiin on tarkoitettu opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) ja valtioneuvoston asetuksen (1766/2009) mukaisten kuntien kulttuuritoimintalaissa (728/1992) tarkoitettujen kulttuuritoimintaa varten tarvittavien tilojen, museolaissa (729/1992) tarkoitetun museon, teatteri- ja orkesterilaissa (730/1992) tarkoitetun teatterin ja orkesterin sekä taitelijatilojen peruskorjaushankkeiden rahoittamiseen.

31.12. Samuel Huberin taidesäätiö
Taideapurahat yksityisille henkilöille ja ryhmille, jotka toimivat nykytaiteen parissa musiikin, teatterin, tanssin, sirkuksen tai performanssin alalla. Etusijalla ovat freelancerit. Apurahat on suunnattu ammattilaisprojektien rahoitukseen. Emme rahoita harrastaja-, koulutus- tai opiskelijatöitä.
http://www.hubersaatio.fi/

 

 

Helmikuu

1.2. Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapuraha
Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahat on tarkoitettu kirjailijoille ja kääntäjille luovaan kirjalliseen työskentelyyn. Lisäksi iäkkäät kirjailijat ja kääntäjät voivat saada avustuksia sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella. Myöntäjä: Taiteen edistämiskeskus Taike

1.2. Kuvataiteen näyttöapurahat
Kuvataiteen näyttöapurahat on tarkoitettu viiden kuukauden työskentelyyn ammattitaiteilijoille, joiden teoksia voidaan näyttää julkisesti. Apurahoja voivat saada kuvataiteen, valokuvataiteen ja taideteollisen alan ammattilaiset. Myöntäjä: Taiteen edistämiskeskus Taike

1.2. Elokuvan laatutuki
Elokuvan laatutuki on tarkoitettu taiteellisesti korkeatasoisen ja laadukkaan elokuvan tai muun kuvaohjelman tuottajalle uuden tuotannon kehittämiseen. Myöntäjä: Taiteen edistämiskeskus Taike

1.2. Pohjoismainen kulttuurirahasto
Rahasto tukee yhteistyö-, vaihto- tai vuorovaikutusprojekteja, joissa on mukana vähintään kolme pohjoistmaata (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti sekä Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti) Myöntäjä: Nordiska Kulturfonden – Pohjoismainen kulttuurirahasto

1.2. Suomalais–ruotsalaisen kulttuurirahaston oleskeluapurahat
Oleskeluapurahaa voivat hakea yksityishenkilöt tai ryhmät Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä kulttuurin ja elinkeinoelämän alalla sekä lisää keskinäistä tuntemusta ja niiden välisiä yhteyksiä edistäviin
– vierailuihin organisaatioissa, laitoksissa, viranomaistahoissa
– tutkimuksen valmisteluun, tutkimustyöhön, kartoituksiin, reportaaseihin, haastatteluihin
– seminaareihin, konferensseihin jne. osallistumiseen
Myöntäjä: Suomalais–ruotsalainen kulttuurirahasto

1.2. Suomalais–ruotsalaisen kulttuurirahaston yleiset apurahat
Apurahoja myönnetään toimintaan, joka edistää Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä kulttuurin ja elinkeinoelämän alalla sekä lisää em. maiden keskinäistä tuntemusta ja niiden välisiä yhteyksiä. Myöntäjä: Suomalais–ruotsalainen kulttuurirahasto

10.2. Hämeen kulttuurirahaston apurahat
Yksityishenkilöille, työryhmille ja yhteisöille kantahämäläisen taiteen edistämiseen ja taiteelliseen työskentelyyn. Erityisesti tuetaan hankkeita, jotka etsivät uusia yhteyksiä tieteen ja taiteen alojen välille. Myöntäjä: Hämeen kulttuurirahasto

10.2. Varsinais-Suomen kulttuurirahaston apurahat
Varsinais-Suomen rahasto tukee maakunnassa tehtävää tai maakuntaan kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta, taiteellista työtä sekä muuta kulttuuritoimintaa. Apurahaa voi hakea kaikille aloille. Myöntäjä: Varsinais-Suomen kulttuurirahasto

10.2. Pirkanmaan kulttuurirahaston apurahat
Rahasto tukee oivaltavia ja korkeatasoisia hankkeita, nousevia ja uudistavia kykyjä ja eri tavoin marginaaliin jääviä aloja ja tapahtumia, erityisesti lähikulttuuria. Se rahoittaa myös pitkävaikutteisia maakunnallisia kärkihankkeita. Apurahaa voivat hakea pirkanmaalaiset tai Pirkanmaan hyväksi työtä tekevät yksityishenkilöt, työryhmät tai yhteisöt lähinnä erilaisten tiede-, taide- ja kulttuurihankkeiden toteuttamiseen. Myöntäjä: Pirkanmaan kulttuurirahasto

12.2. Alli Paasikiven säätiön apurahat
Säätiö tukee pienimuotoisia, hakuvuonna toteutettavia kulttuurihankkeita, jotka liittyvät säätiön teemoihin:
– lasten, nuorten ja perheiden eriarvoisuus ja sen vähentäminen
– ihmisten erilaisuus ja perheiden monimuotoisuus osana suomalaista yhteiskuntaa
Kulttuuriapurahat ovat korkeintaan 3000 euroa.
Myöntäjä: Alli Paasikiven säätiö

12.2. Avustus kulttuuriviennin kärkihankkeisiin
Tuettavat vientihankkeet voivat liittyä markkinointiin, myyntiin, tuotteistamiseen tai kansainväliseen verkostoitumiseen sekä toimijoiden ja/tai tuotteiden brändin vahvistamiseen. Myöntäjä: Opetus- ja kulttuuriministeriö

15.2. Avustus taiteen ja kulttuurin kehittämis- ja kokeilutoimintaan kunnissa ja alueilla
Avustuksen tavoitteena on kehittää kuntien ja alueiden kulttuuritoimintaa sekä taiteilijoiden ja muiden kulttuurialan toimijoiden tuottamia taide- ja kulttuuripalveluja. Myöntäjä: Opetus- ja kulttuuriministeriö

15.2. Oskar Öflunds Stiftelsen apurahat yleishyödylliseen kulttuuritoimintaan
Rahasto myöntää tukea kotimaiseen yleishyödylliseen toimintaan henkilöille ja yhteisöille, jotka toimivat tieteiden ja kulttuurin eri aloilla.
Myöntäjä: Oskar Öflunds Stiftelse

28.2. CreaDemo -avustus luovan alan yritysten, ammattilaisten ja ammattitoimintaa harjoittavien yhdistysten tuotekehityshankkeisiin
Avustusta myönnetään tuotekehityshankkeisiin, joissa etsitään uusia luovien alojen ja kulttuuriyrittäjyyden tuote- tai palveluinnovaatioita. Konseptin suunnitteluun myönnettävät avustukset voivat olla enintään 5 000 euroa. Demo-, proto- tai pilottihankkeille myönnettävät avustukset voivat olla enintään 60% demon, proton tai pilotin tuotantokustannuksista.
Myöntäjä: Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus Avek

28.2. Suomalais-tanskalaisen kulttuurirahaston apurahat
Apurahoja myönnetään mm. yhteistyöhön taiteen ja kulttuurin alalla, opiskelija- ja koululaisryhmien opintomatkoihin sekä toisen maan kulttuuri-, sosiaali- ja talousoloihin perehtymiseksi. Rahastot antavat etusijan hankkeille, jotka tuovat uusia teemoja ja toimijoita mukaan maiden väliseen monipuoliseen kulttuurivaihtoon.
Myöntäjä: Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto

28.2. Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto
Apurahoja myönnetään mm. yhteistyöhön taiteen ja kulttuurin alalla, opiskelija- ja koululaisryhmien opintomatkoihin sekä toisen maan kulttuuri-, sosiaali- ja talousoloihin perehtymiseksi. Rahastot antavat etusijan hankkeille, jotka tuovat uusia teemoja ja toimijoita mukaan maiden väliseen monipuoliseen kulttuurivaihtoon.
Myöntäjä: Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto

29.2. Otavan Kirjasäätiön apurahat kirjalliseen toimintaan ja lukemista edistäviin hankkeisiin
Apurahaa voivat hakea kirjallisuutta ja lukemisharrastusta edistävät yhdistykset ja järjestöt, kirjailijat, oppikirjailijat, tietokirjantekijät, lasten- ja nuortenkirjailijat, sarjakuvantekijät, suomentajat, kääntäjät, kuvittajat sekä graafikot.
Myöntäjä: Otavan kirjasäätiö

29.2. WSOY:n kirjallisuussäätiön apurahat työskentelyyn sekä kirjallisuuden ja lukuharrastuksen edistämiseen
Työskentelyapurahoja kauno- ja tietokirjailijoille, lasten- ja nuortenkirjailijoille, sarjakuvataiteilijoille, oppikirjojen tekijöille, kirjallisuuden kääntäjille kirjojen tekemiseen, kirjallisuuden alan tapahtumille ja hankkeille, lukemista edistäville tapahtumille ja hankkeille. Apurahoja voivat hakea ja niitä myönnetään kaikkien kustantamojen kirjailijoille.
Myöntäjä: WSOY:n kirjallisuussäätiö

29.2. Avustus kulttuurin matkailulliseen tuotteistamiseen
Avustusta myönnetään taiteen ja kulttuurin toimijoiden hankkeisiin, joiden tavoite on kehittää kulttuurisisältöä matkailijoille suunnatuiksi tuotteiksi tai palveluiksi. Perustana voi olla joko olemassa olevan taide- ja kulttuuritarjonnan tai uuden tuotteen/palvelun matkailullinen kehittäminen. Vuoden 2016 avustus on tarkoitettu kulttuurin ja taiteen alojen toimijoiden valtakunnallisesti merkittäville yhteistyö- ja kehittämishankkeille. Myöntäjä: Opetus- ja kulttuuriministeriö

29.2. Matka-apurahat ammattitaiteilijoille ja taiteen asiantuntijoille
Matka-apurahat on tarkoitettu ammattitaiteilijoille sekä taiteen asiantuntijoille taiteellisesti merkittäviin projekteihin liittyvien ulkomaanmatkojen kustannuksiin. Myöntäjä: Taiteen edistämiskeskus Taike

 

Toukokuu

15.5. Musiikin edistämissäätiö MES
Elävän musiikin tuki (sis. VAKA-tuen). erilaisiin kotimaista luovaa ja/tai esittävää säveltaidetta sisältäviin projektikohtaisiin hankkeisiin, kuten yksittäisiin konsertteihin, konserttisarjoihin, kiertueisiin ja musiikkitapahtumiin. http://www.musiikinedistamissaatio.fi/fi/tukimuodot/elavan_musiikin_tuki

Työskentelytukiea voidaan myöntää yksityishenkilöille 1-3 kuukautta kestävään luovaan työhön (säveltäminen, sanoittaminen ja sovittaminen) tai esiintymisten/levytyksen ohjelmiston harjoitteluun. http://www.musiikinedistamissaatio.fi/fi/tukimuodot/tyaskentelytuki

31.5. Aaudiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus Avek
CreMA -avustus on tarkoitettu luovien alojen ja muiden toimialojen osaamisen yhdistämiseen sekä yhteistyön ja liiketoimintamallien kehittämiseen. http://www.kopiosto.fi/avek/tuen_hakeminen/fi_FI/CreMA/

Majaoja säätiö
Säätiön tukee suomalaista kulttuurielämää sen kaikissa ilmenemismuodoissa jakamalla vuosittain apurahoja erilaisiin kulttuurikohteisiin. Etusijan saavat näyttämötaiteen ja musiikkitapahtumien tukeminen, taideteosten hankkiminen ja konservointi sekä kirjallisuuden edistäminen.
http://www.majaoja-saatio.fi/

 

Lokakuu

15.10. Musiikin edistämissäätiö MES
AV-tuotantotuki audiovisuaalisiin tuotantoihin, joiden kohteena on kotimainen esittävä ja/tai luova säveltaide. Tuettavia ohjelmatyyppejä ovat musiikkivideot, musiikkiaiheiset dokumentit ja muut musiikkiohjelmat, dvd-tuotannot sekä musiikkiopetusohjelmat. Varsinaisen tuotantotuen lisäksi AV-tuen piiriin kuuluvat myös käsikirjoitus- ja ennakkosuunnittelutuki. http://www.musiikinedistamissaatio.fi/fi/tukimuodot/av-_tuotanto

31.10. Musiikin edistämissäätiö MES
äänitetuotantotuki uusien, kotimaista esittävää ja/tai luovaa säveltaidetta sisältävien äänitteiden tekemiseen. Tuki koskee ainoastaan ns. pitkäsoittoja. http://www.musiikinedistamissaatio.fi/fi/tukimuodot/aanitetuotantotuki

Markkinointi- ja vientituki kotimaisen musiikin markkinointi- ja vienninedistämishankkeisiin, jotka tähtäävät kotimaisen musiikin tunnetuksi tekemiseen ja kansainvälistymiseen sekä kulutuskysynnän ja myynnin edistämiseen sekä vientitulojen saamiseen tulevaisuudessa. http://www.musiikinedistamissaatio.fi/fi/tukimuodot/markkinointi-_ja_vientituki

30.10. Taiteen edistämiskeskus Taike
avustukset eri taiteenalojen yhteisöjen, kuten yhdistysten, säätiöiden, osuuskuntien ja yritysten hankkeisiin. http://www.taike.fi/fi/kaikki-apurahat/-/stipend/viewCategory/category/34

toiminta-avustukset eri taiteenalojen yhteisöjen kuten yhdistysten, säätiöiden, osuuskuntien ja yritysten jatkuvan toiminnan tukemiseen. http://www.taike.fi/fi/kaikki-apurahat/-/stipend/viewCategory/category/37

residenssiavustukset taiteilijaresidenssin käynnistys- ja toimintakuluihin kunnille, yhdistyksille ja muille residenssejä ylläpitäville yhteisöille. http://www.taike.fi/fi/kaikki-apurahat/-/stipend/viewCategory/category/36

30.10. Taiteen edistämiskeskus Taike, alueelliset taidetoimikunnat
Hämeen, Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan taidetoimikuntien erityisavustukset alueen yhteisöille, kuten yhdistyksille, järjestöille, säätiöille ja osuuskunnille erilaisten taidetoimintojen (esim. näyttelyiden, seminaarien, koulutustilaisuuksien ja kurssien) järjestämiseen.

Hämeen, Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan taidetoimikuntien yhteisöjen erityisavustukset kulttuurin hyvinvointivaikutuksia edistäviin hankkeisiin. Avustus on tarkoitettu edistämään yhteisöllisyyttä, arjen luovien toimintojen ja ympäristöjen edistämistä sekä työhyvinvoinnin tukemista kulttuurin ja taiteen keinoin.

Hämeen, Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan taidetoimikuntien lastenkulttuurin erityisavustukset yhteisöille kuten yhdistyksille, säätiöille, osuuskunnille, kunnille ja yrityksille lasten- ja nuortenkulttuuria edistäviin hankkeisiin.

Lisätietoja
Häme: http://www.taike.fi/fi/web/hame/apurahat-ja-avustukset
Varsinais-Suomi: http://www.taike.fi/fi/web/varsinais-suomi/apurahat-ja-avustukset/-/stipend/viewStipend/10971
Pirkanmaa: http://www.taike.fi/fi/web/pirkanmaa/apurahat-ja-avustukset/-/stipend/viewStipend/10970

30.10. Suomen kulttuurirahasto
tuki taiteen ja kulttuurin hankkeille. Apurahoja myönnetään kaikille kulttuurielämän aloille ja niitä voivat hakea yksittäiset ihmiset, yhdistykset ja kunnat. Työ voi tapahtua kotimaassa tai ulkomailla. Taiteen aloilla tuetaan työskentelyä, erilaisia hankkeita ja rajoitetusti opintoja. https://www.skr.fi/fi/apurahat/haettavat-apurahat/keskusrahasto-haku-1-3110

taidetta hoitolaitoksiin apuraha. Taidetta hoitolaitoksiin -erityisapurahaa voivat hakea taiteilijat, työryhmät ja yhteisöt. Hankkeen tulisi lisätä taiteen merkitystä toimintaympäristön arjessa ja sillä tulisi olla edellytykset tuottaa pysyviä vaikutuksia. https://www.skr.fi/fi/ajankohtaista/kulttuurirahastolta-uusi-apuraha-taiteilijoille

30.10. Museovirasto
avustus suomalaisen kulttuuriperinteen tallentamiseen ja erityisesti maaseutu- ja työväenkulttuurin tallennusta ja esille saattamista koskeviin hankkeisiin. Avustusta voidaan myöntää kansalaisjärjestöille ja muille oikeustoimikelpoisille yhteisöille. Avustusta ei myönnetä kunnille tai apurahana yksityishenkilöille. Avustusta myönnetään ensisijaisesti seuraaviin alueisiin: perinneaineistojen keruu ja tallentaminen, paikallis- ja kotiseutuarkistojen tai muiden pienten arkistojen järjestäminen, aineistojen esille saattaminen: julkaisut, verkkojulkaisut, verkkoaineistot, näyttelyt, muut julkaisut (liikkuvan kuvan ja musiikin tallenteet jne.)

Rakennusten entistämisavustukset ja tuki muinaisjäännösalueiden hoitoon. Voidaan myöntää kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjauksiin. Museoiden harkinnanvaraiset valtionavustukset Kunnan, yhdistyksen tai säätiön omistuksessa oleville, lakisääteisen valtionosuuden ulkopuolella oleville museoille. Avustukset museoiden innovatiivisiin hankkeisiin. Museoiden omiin tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa toteutettaviin hankkeisiin. Lisätietoja: www.nba.fi

30.10. Opetus- ja kulttuuriministeriö
Avustus valtakunnallisille taide- ja kulttuuritapahtumille. Avustuksia myönnetään vakiintuneille, merkittäville kulttuuritapahtumille kaikkialla maassa. http://www.minedu.fi/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/Avustus_taide_ja_kulttuuritapahtumille?lang=fi

Avustus lastenkulttuurikeskuksille, joissa taiteen ja kulttuurin ammattilaiset tuottavat lastenkulttuuripalveluja ensisijaisesti lapsille. http://www.minedu.fi/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/Avustus_lastenkulttuurikeskukset?lang=fi

Avustus kulttuurilehdelle, joka ylläpitää kulttuurista, tieteestä, taiteesta tai uskonnollisesta elämästä käytävää yhteiskunnallista keskustelua. http://www.minedu.fi/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/Avustus_kulttuurilehtien_tukemiseen_ja_jakeluun_?lang=fi

Kirjastojen kehittämisavustukset kirjastopalvelujen ja –prosessien sekä käyttäjäystävällisten palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen, monikulttuurisuuden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistämiseen, sähköisten sisältöjen käyttöönoton edistämiseen, lukemisen ja kirjallisuuden harrastamisen sekä oppimisen edistämiseen. Avustusta voi hakea myös mediakasvatuksen ja tiedonhankinnan ohjauksen tueksi tarvittavien laitteiden hankintaan. Avustusta voivat hakea kunnalliset krijastot. http://www.minedu.fi/OPM/Kirjastot/avustukset/Valtionavustukset_yleisten_kirjastojen_kokeilutoimintaan?lang=fi

31.10. Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus Avek
Digidemo -avustus digitaalisiin päätelaitteisiin soveltuvien kulttuuristen sisältöjen ja palveluiden tuotekehitykseen. http://www.kopiosto.fi/avek/tuen_hakeminen/digidemo/fi_FI/digidemo_yleista/

 

Maaliskuu

2.3. Greta ja William Lehtisen säätiön apurahat kuvataiteilijoille, taideteollisuuden harjoittajille, säveltaiteilijoille ja arkkitehdeille
Apurahat on tarkoitettu työskentelyyn tai näyttelyn järjestämiseen kotimaassa tai ulkomailla. Säätiö tukee ensisijassa hakijoiden sellaista toimintaa tai hankintoja, jotka kohdistuvat apurahahakemuksen jättämisajankohtaa seuraavaan 12 kuukauden aikaan.
Myöntäjä: Greta ja William Lehtisen säätiö

Avustus kulttuurin ja taiteen digitaalisten aineistojen saatavuuden ja avoimen tiedon hyödyntämisen edistämiseen
Hakuaika on aiempina vuosina ollut maaliskuussa, mutta vuoden 2016 haun osalta tietoja ei tämän listan laatimisvaiheessa ole julkaistu. Katso tarkemmat ohjeet rahoittajan sivuilta. Myöntäjä: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Avustus mediakasvatuksen kehittämiseen
Hakuaika on aiempina vuosina ollut maaliskuussa, mutta vuoden 2016 haun osalta tietoja ei tämän listan laatimisvaiheessa ole julkaistu. Avustusta myönnetään valtakunnallisille mediakasvatushankkeille, joiden tavoitteena on medialukutaidon ja turvallisen median käytön edistäminen. Katso tarkemmat ohjeet rahoittajan sivuilta. Myöntäjä: Opetus- ja kulttuuriministeriö

15.3. Elävän musiikin tuki projektikohtaisiin hankkeisiin
Elävän musiikin tuki (sis. VAKA-tuen) erilaisiin kotimaista luovaa ja/tai esittävää säveltaidetta sisältäviin projektikohtaisiin hankkeisiin, kuten yksittäisiin konsertteihin, konserttisarjoihin, kiertueisiin ja musiikkitapahtumiin. Myöntäjä: Musiikin edistämissäätiö MES

15.3. Työskentelytuki säveltämiseen, sanoittamiseen, sovittamiseen tai esiintymisten/levytyksen ohjelmiston harjoitteluun
Tukea voidaan myöntää yksityishenkilöille 1-3 kuukautta kestävään luovaan työhön (säveltäminen, sanoittaminen ja sovittaminen) tai esiintymisten/levytyksen ohjelmiston harjoitteluun. Myöntäjä: Musiikin edistämissäätiö MES

28.3. Kalevalakorun kulttuurisäätiön apurahat suomalaiseen kulttuuriperintöön liittyvään esittävään taiteeseen ja kädentaitoihin
Apurahaa voidaan myöntää yksityiselle henkilölle tai yhteisölle. Vuoden 2016 teemana on Suomalaisen tulevaisuuden eväät. Rahoittaja toivoo hakemuksiin raikkaita, rohkeita ja näkemyksellisiä avauksia, näkökulmia ja ehdotuksia teemaan liittyen. Myöntäjä: Kalevalakorun kulttuurisäätiö

31.3. Suomen Tietokirjailijoiden apurahat
Apurahoja myönnetään luovaan kirjalliseen työskentelyyn, esikoistietokirjan kirjoittamiseen, lasten- ja nuortentietokirjan kirjoittamiseen ja tietokirjakritiikkien kirjoittamiseen Kopioston keräämistä tekijänoikeuskorvauksista. Myöntäjä: Suomen Tietokirjailijat ry

31.3. Suomalais-islantilaisen kulttuurirahaston apurahat
Apurahoja myönnetään mm. yhteistyöhön taiteen ja kulttuurin alalla, opiskelija- ja koululaisryhmien opintomatkoihin sekä toisen maan kulttuuri-, sosiaali- ja talousoloihin perehtymiseksi. Rahastot antavat etusijan hankkeille, jotka tuovat uusia teemoja ja toimijoita mukaan maiden väliseen monipuoliseen kulttuurivaihtoon. Myöntäjä: Suomalais-islantilainen kulttuurirahasto

31.3. Julkaisutuki mm. suomalaisen musiikin julkaisemiseen nuotteina
Julkaisutuki mm. suomalaisen musiikin julkaisemiseen painettuina nuotteina tai ns. print-on-demand -nuotteina. Tuki on tarkoitettu lähinnä toimitus-, puhtaaksikirjoitus- ja painatuskuluihin. Tukea voidaan myöntää myös muuhun alaan liittyvään julkaisutoimintaan.
Myöntäjä: Musiikin edistämissäätiö MES

31.3. Koulutustuki kotimaista musiikkia edistävien koulutustilaisuuksien järjestämiseen
Avustus on tarkoitettu ammattilaisille tarkoitettujen jatko- ja täydennyskoulutustilaisuuksien järjestämiseen. Myöntäjä: Musiikin edistämissäätiö MES

31.3. Avustus musiikkikulttuurin tutkimiseen
Tutkimustukea myönnetään hankkeille, jotka kohdistuvat suomalaisen musiikkikulttuurin johonkin tavallista merkittävämpään ja laajempaan ilmiöön. Myöntäjä: Musiikin edistämissäätiö MES

31.3. Digidemo-avustukset digitaalisiin päätelaitteisiin soveltuvien kulttuuristen sisältöjen tuotekehitykseen
Avustuksia myönnetään yritysten tai alan ammattilaisten tuotekehityshankkeisiin, joissa etsitään uusia sisältöjä ja kerronnan muotoja kulttuurin ja viihteen alueilla. Myöntäjä: Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus Avek

Niilo Helandin säätiön apurahat taiteelliseen työskentelyyn
Apurahoja eri taiteenaloille. Hakuaika on maaliskuussa: katso takemmat ohjeet, rajaukset ja hakuajan päättyminen rahoittajan sivuilta.
Myöntäjä: Niilo Helanderin säätiö

Taiteilijoiden toimeentulon ja työllisyyden kehittäminen sekä vapaan kentän tuki
Avustus on tarkoitettu kehittämishankkeisiin, joilla edistetään taiteilijoiden työllisyyttä ja toimeentuloa. Hakuaika on alkuvuodesta 2016.
Myöntäjä Opetus- ja kulttuuriministeriö

Taiteen edistämiskeskus Taiken taiteilija-apurahat
Hakuaika on aiempina vuosina ollut maaliskuussa, mutta vuoden 2016 ohjeita ei vielä tämän listan laatimisvaiheessa ole julkaistu. Taiteilija-apurahat on tarkoitettu eri alojen ammattitaiteilijoille työskentelyyn. Niiden pituudet vaihtelevat puolesta vuodesta viiteen vuoteen. Katso tarekmmat ohjeet rahoittajan sivuilta. Myöntäjä: Taiteen edistämiskeskus Taike

 

Elokuu

15.8. Musiikin edistämissäätiö MES
AV-tuotantotuki audiovisuaalisiin tuotantoihin, joiden kohteena on kotimainen esittävä ja/tai luova säveltaide. Esimerkiksi musiikkivideoihin, musiikkiaiheisiin dokumentteihin ja muihin musiikkiohjelmiin, dvd-tuotantoihin sekä musiikkiopetusohjelmiin. http://www.musiikinedistamissaatio.fi/fi/tukimuodot/av-_tuotanto


31.8. Musiikin edistämissäätiö MES
äänitetuotantotuki uusien, kotimaista esittävää ja/tai luovaa säveltaidetta sisältävien äänitteiden tekemiseen. Tuki koskee ainoastaan ns. pitkäsoittoja. http://www.musiikinedistamissaatio.fi/fi/tukimuodot/aanitetuotantotuki

Markkinointi- ja vientituki kotimaisen musiikin markkinointi- ja vienninedistämishankkeisiin, jotka tähtäävät kotimaisen musiikin tunnetuksi tekemiseen ja kansainvälistymiseen sekä kulutuskysynnän ja myynnin edistämiseen sekä vientitulojen saamiseen tulevaisuudessa. http://www.musiikinedistamissaatio.fi/fi/tukimuodot/markkinointi-_ja_vientituki

31.8. Alfred Kordelinin säätiö
Apurahat tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen edistämiseksi. http://www.kordelin.fi/

31.8. Taiteen edistämiskeskus Taike
Matka-apurahat eri alojen ammattitaiteilijoille ja taiteen asiantuntijoille taiteellisesti tai taiteenalan kannalta merkittäviin projekteihin liittyvien ulkomaanmatkojen kustannuksiin. http://www.taike.fi/fi/kaikki-apurahat/-/stipend/viewCategory/category/27

31.8. Kansan sivistysrahasto
Rahasto jakaa hakemuksesta apurahoja tieteen ja taiteen tekijöille, harrastajille, järjestöille, työryhmille ja opiskelijoille.
http://www.sivistysrahasto.fi/

Paulon säätiö
Kuvataiteen apurahat on tarkoitettu suomalaisille tai Suomessa vakituisesti asuville v. 1979 tai sen jälkeen syntyneille kuvataiteilijoille, ei kuitenkaan opiskelijoille. Yksi apurahoista on tarkoitettu nuorelle kuraattorille ja yksi tämän valitsemalle taiteilijalle. Näiden yhteistyön puitteissa toteutetaan näyttely Kuvataideakatemian galleriassa. http://www.paulo.fi/kuvataide

Säveltaiteen apurahat on tarkoitettu suomalaisille tai Suomessa vakituisesti asuville, musiikista ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille Suomessa tai ulkomailla suoritettavia jatko-opintoja varten, joko musiikkikorkeakoulussa tai yksityisesti. Myös matka-apuraha voi säveltaiteen kohdalla tulla kysymykseen. http://www.paulo.fi/saveltaide

 

 

Marraskuu

6.11. Taiteen edistämiskeskus Taike, alueelliset taidetoimikunnat
työskentelyapurahat alueen ammattitaiteilijoille tai taidearvostelijoille pitkäjänteiseen taiteelliseen työskentelyyn tai jatkokoulutukseen.

Kohdeapurahat alueen taiteilijoille tai työryhmille yksittäisten hankkeiden toteuttamiseen.

Lastenkulttuurin kohdeapurahat ammattitaiteilijoille, työryhmille, taidearvostelijoille, taiteen oppilaitoksen opettajille ja taiteen tutkijoille lasten- ja nuortenkulttuurin hankkeisiin.

Lisätietoja
Häme: http://www.taike.fi/fi/web/hame/apurahat-ja-avustukset

Varsinais-Suomi: http://www.taike.fi/fi/web/varsinais-suomi/apurahat-ja-avustukset/-/stipend/viewStipend/10971

Pirkanmaa: http://www.taike.fi/fi/web/pirkanmaa/apurahat-ja-avustukset/-/stipend/viewStipend/10970

6.11. Taiteen edistämiskeskus Taike
Kohdeapurahat eri alojen ammattitaiteilijoille ja arvostelijoille yksittäisten hankkeiden toteuttamiseen. http://www.taike.fi/fi/valtakunnalliset-apurahat-ja-avustukset/-/stipend/viewCategory/category/23

15.11. Musiikin edistämissäätiö MES
Elävän musiikin tuki (sis. VAKA-tuen). erilaisiin kotimaista luovaa ja/tai esittävää säveltaidetta sisältäviin projektikohtaisiin hankkeisiin, kuten yksittäisiin konsertteihin, konserttisarjoihin, kiertueisiin ja musiikkitapahtumiin. http://www.musiikinedistamissaatio.fi/fi/tukimuodot/elavan_musiikin_tuki

Työskentelytukiea voidaan myöntää yksityishenkilöille 1-3 kuukautta kestävään luovaan työhön (säveltäminen, sanoittaminen ja sovittaminen) tai esiintymisten/levytyksen ohjelmiston harjoitteluun. http://www.musiikinedistamissaatio.fi/fi/tukimuodot/tyaskentelytuki

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kulttuurin saavutettavuuden edistämiseen ja vammaisyhteisöjen kulttuuritoimintaan. Avustuksilla tuetaan kulttuurin saavutettavuutta parantavia hankkeita sekä vammaisjärjestöjen ja –yhteisöjen taide- ja kulttuuritoimintaa. Saavutettavuuden parantamisella tarkoitetaan sitä, että kulttuuritapahtumiin osallistuminen tehdään fyysisesti ja henkisesti helpoksi kaikenlaisille ihmisille poistamalla mahdollisia osallistumisen esteitä. http://www.minedu.fi/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/Avustukset_vammaisyhteisojen_kulttuuritoimintaan_ja_kulttuurin_saavutettavuuden_edistamiseen?lang=fi

Valtionavustukset rauhantyön edistämiseen. Yleisavustuksia voidaan myöntää valtakunnallisille rauhantyön yleisjärjestöille, erityisaloilla kuten esimerkiksi ammattialakohtaisesti rauhantyötä tekeville yhdistyksille sekä alueellisille yleistä rauhantyötä tekeville yhdistyksille. Pienempi osa käytettävissä olevasta määrärahasta voidaan myöntää erityisavustuksina rauhantyön määräaikaisiin hankkeisiin. http://www.minedu.fi/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/Avustus_rauhantyon_edistamiseen_?lang=fi

30.11. Tiina ja Antti Herlinin säätiö
Avustukset yhteiskunnallisen hyvinvoinnin, kulttuurin, ympäristön ja tieteen sekä niihin liittyvän tutkimuksen ja opetuksen tukeminen ja edistäminen. http://www.tahsaatio.fi/hakijalle/

 

 

Jatkuva haku

Jane ja Aatos Erkon säätiö
Avustukset ja apurahat kulttuurihankkeisiin sekä muihin hankkeisiin joilla edistetään henkistä ja ruumiillista hyvinvointia. http://www.jaes.fi/avustusten-haku/

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus Avek
lyhyt- ja dokumenttielokuvien käsikirjoitus-, ennakkovalmistelu- ja jälkituotantotuki. Tuet ovat haettavissa jatkuvasti, ilman määräaikoja. http://www.kopiosto.fi/avek/tuen_hakeminen/fi_FI/tuotantotuki/

mediataiteen tuki haettavissa jatkuvasti, ilman määräaikoja. http://www.kopiosto.fi/avek/tuen_hakeminen/fi_FI/mediataide_kohdeapuraha/

kulttuurivientituki, joka on haussa jatkuvasti. Käsittelyaika on 4–6 viikkoa. http://www.kopiosto.fi/avek/tuen_hakeminen/fi_FI/kulttuurivientituki/

koulutustuki. Avustuksesta päättää AVEKin koulutusjaosto. Toimikauden 2014-2015 ensimmäinen kokous on keskiviikkona 8.10.2014. Hakemuksen tulee olla AVEKissa ennen koulutuksen alkua ja viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. http://www.kopiosto.fi/avek/tuen_hakeminen/fi_FI/koulutustuki/

Festivaali- ja muu audiovisuaalisen kulttuurin tuki merkittäville audiovisuaalisen alan festivaaleille ja tapahtumille sekä muille tärkeänä pidettäville audiovisuaalisen kulttuurin muodoille. http://www.kopiosto.fi/avek/tuen_hakeminen/fi_FI/audiovisuaalinen_kulttuuri/

Kuninkaankartanon Olut- ja ruokakulttuurin ystävät
Tammelan Mustialassa kotipaikkaansa pitävä yhdistys jakaa erikokoisia avustuksia paikalliseen kulttuuritoimintaan. Vuosien saatossa avustusta on myönnetty mm. soittimien hankintaan, nuorisotapahtumien järjetelyihin, koulujen harrastusvälinehankintoihin, vanhainkotien pieniin hankintoihin, lasten konserttin järjestämiseen yms. https://sites.google.com/site/olutseurakkyry/hyvaentekevaeisyys

 

 

Avustuspalvelut

Avustuspalveluitamme ovat:

 • Rahoittajan valintaan ja avustusten hakemiseen liittyvä neuvonta
 • Rahoitushakemusten kirjoittaminen
 • Avustuskoulutukset ryhmille

Avustusneuvonta

Onko sinulla toimintaidea, mutta et ole varma voiko siihen saada rahoitusta? Neuvomme kaikissa avustuksenhaun vaiheissa. Voit esitellä idean luottamuksellisesti Kuvion tuottajalle, hän auttaa sinua löytämään oikeat rahoituskanavat ja esittämään perustelut rahoituksen saamiseksi Käymme läpi myös valmiin hakemuksen yhdessä ja saat palautetta siihen rahoittajan näkökulmasta

Hinta

Lyhyt puhelinkonsultaatio on kaikille maksuton palvelu. Henkilökohtainen neuvonta ja opetus on jäsenille maksuton palvelu.
Ei-jäsenille perusteellisemman henkilökohtaisen neuvonnan ja opetuksen hinta on 55 euroa/tunti, minimilaskutus 120 euroa. Puhelinneuvonta on kaikille maksuton.

 

Hakemuksen tekeminen tilauksesta etenee seuraavasti:

1. Aloitustapaaminen 2-3 tuntia Kuvion edustajan ja tilaajan välillä

 • Keskustellaan projektista, sen toteutuksesta, tavoitteista, toimintaympäristöstä jne.
 • Käydään läpi erilaisia rahoitusmahdollisuuksia ja rahoittajien tavoitteita
 • Läydään läpi tärkeimmät kulukohdat
 • Suunnitelma ja idea täsmentyvät keskustelun kuluessa
 • Lopuksi sovitaan yhteistyön laajuudesta: jääkö tapaaminen tähän vai tekeekö kirjoittaja hakemuksen
 • Kuvion edustaja kirjoittaa keskustelun pohjalta alustavan projektisuunnitelman, menoarvion ja tuloarvion.

2. Toimeksiantaja tarkistaa suunnitelmat ja antaa palautetta.

3. Kuvion edustaja muokkaa hakemusta palautteen pohjalta ja koostaa hakemuksen liitteineen lähetyskuntoon.

4. Viimeinen tarkistus, tilaaja allekirjoittaa hakemuksen ja Kuvio huolehtii, että se tulee postitettua määräaikaan mennessä
Hakemuksen allekirjoittaa aina tilaaja. Tilaaja myös vastaa kaikista avustukseen liittyvistä velvoitteista hakemuksen jättämisen jälkeen. Hakemus ja projektisuunnitelma ovat tilaajan omaisuutta. Kuviolla ei ole siihen liittyen mitään oikeuksia tai velvollisuuksia enää hakemuksen jätön jälkeen. Toimeksiantaja voi esimerkiksi käyttää tehtyä hakemusta seuraavien hakemusten pohjana ja hyödyntää sitä muutenkin parhaaksi katsomallaan tavalla ilmoittamatta siitä erikseen Kuviolle.

Hinta

Jäsenille 10 euroa/tunti. Yhden hakemuksen tekemiseen menee tavallisesti aikaa 10-14 tuntia. Ei-jäsenille 600 euroa/hakemus

 

Tiedottaminen

Voit selata erilaisia kulttuuriavustuksia avustuskalenteristamme.  Muista tarkistaa tiedot aina myös rahoittajan omilta sivuilta! Vaikka tarkistamme kalenterin paikkansa pitävyyden aika-ajoin, rahoittajat voivat tehdä muutoksia hakuaikatauluihinsa ja avustusten kriteereihin joskus hyvinkin nopealla aikataululla ja varoittamatta. Muistutamme kulloinkin haettavissa olevista avustuksista myös sähköpostilistamme kautta.

Avustuskoulutus (luento+klinikat)

Noin tunnin mittaisen luennon aikana käydään läpi avusten hakemisen perusasioita keskittyen kansallisiin rahoituslähteisiin, kuten säätiöihin, kuntiin ja valtion rahoitukseen. Luennon aikana selviää mistä kaikkialta rahoitusta voi hakea, mihin tarkoituksiin sitä myönnetään ja miten laaditaan hyvä hakemus. Luento sopii sekä ensimmäisen avustushakemuksen tekoa harkitseville että kokeneemmille avustuskonkareille.

Luennon yhteyteen voidaan liittää klinikka, jossa osallistujat saavat ammattilaisen kommentit omaan hakemukseensa tai hankeideaansa.

Kouluttajana toimii Kulttuuriyhdistys Kuvion projektipäällikkö Ellinoora Auvinen, joka on hakenut ja saanut vuosittain erilaisia avustuksia jo 10 vuoden ajan erilaisille yhteisöille. Hän on työssään muun muassa tehnyt avustushakemuksia yhdistyksille tai taiteilijoille tilauksesta ja ollut toteuttamassa lukuisia avustuksilla rahoitettuja projekteja sekä taiteen harrastajien että ammattilaisten kanssa.

Hinta

Kulttuuriyhdistys Kuvion jäsenyhteisöt (yhteisö- ja kuntajäsenet) voivat tilata luennon omille jäsenilleen ja yhteistyökumppaneilleen 30 euron hintaan. Ei-jäsenille hinta on 250 euroa + matkakulut.

 

Avustushakemuksen kirjoittaminen

Palvelun tarkoituksena on

 • Vapauttaa kulttuuritoiminnan tuottajan työaikaa hakemuksen teosta varsinaiseen työhön
 • Auttaa hakijaa suunnittelemaan projektista mahdollisimman hyvä
 • Varmistaa, että hakemus vastaa niihin kysymyksiin, jotka rahoittajaa kiinnostavat.

 

Tuottaja

Tarjoamme ammatillisen tuottajan palveluita taiteilijoille, tapahtumanjärjestäjille, kulttuurilaitoksille ja muille kulttuurialan toimijoille. Autamme rahoituksen keruuseen, markkinointiin, myyntiin, produktioiden tuottamiseen, tiedottamiseen, tapahtumien järjestämiseen ja toiminnan kehittämiseen liittyvissä tehtävissä ammattitaidolla. Palvelu räätälöidään aina kunkin tarvitsijan tarpeeseen vastaavaksi.

 

Seminaarit ja koulutukset

Järjestämme kulttuuritoimintaan liittyviä seminaareja ja koulutuksia kulttuurialan toimijoille ja kulttuuritoimintaa hyödyntäville muille organisaatioille.

 

Hankepalvelut

Onko teillä hankeidea, mutta oma aika tai osaaminen ei riitä hankkeen hallinnointiin ja rahoituksen hakemiseen? Suunnittelemme ja toteutamme toimialueen tarpeista ja mahdollisuuksista nousevia kehittämisprojekteja ja haemme niille rahoitusta. Kulttuuriyhdistys Kuvion hallinnoimat hankkeet ovat pääsääntöisesti kuntarajat tai toimialarajat ylittäviä ja eri toimijoita yhdistäviä. Tilauksesta voimme toteuttaa myös muunlaisia hankkeita tai vastata jostain hankkeenne osa-alueesta.

 

Doweb Oy