Menu

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste yhdistyksen jäsenrekisteristä.


1. Rekisterinpitäjä
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry
Y-tunnus 2613314-3

2. Yhteysteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa
toimisto(a)kuvio.org

3. Rekisterin nimi ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin nimi on Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n jäsenrekisteri. Rekisteri on yhdistyslain 11 §:n tarkoittama jäsenluettelo Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n jäsenistä. Sen tietoja käytetään yhteydenpitoon jäsenistön kanssa ja jäsenmaksujen laskuttamiseen.

4. Rekisterin tietosisältö
Jäsenen perustiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja mahdollinen internetsivun osoite. Yhteisöjäsenillä myös yhteyshenkilön tiedot: yhteyshenkilön nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Maininta yhdistyksen hallitukseen kuulumisesta ja toimintaryhmien toimintaan osallistumisesta. Yhdistyksen sääntöjen mukainen jäsenlaji. Jäsenmaksun maksuajankohta (kk/vv)
5. Säännönmukaiset tietolähteet
Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan henkilöiden omasta ilmoituksesta, toimintojen osallistujaluetteloista ja jäsenmaksusuorituksista.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Mitään Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n jäsenrekisterissä olevia henkilöjäsenten tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille ilman henkilön erillistä suostumusta. Yhteisöjäsenluettelo voidaan julkaista yhdistyksen internetsivuilla. Yhteisöjäsenillä on oikeus kieltää tietojensa julkaiseminen Kulttuuriyhdistys Kuvion internetsivujen jäsenluettelossa.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteriä käsittelee ainoastaan jäsenrekisterivastaava ja mahdolliset muut Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n hallituksen nimeämät henkilöt. Jäsenrekisteri sijaitsee salasanoin suojatulla tietokoneella, jossa on ajantasainen virustorjunta- ja palomuuriohjelma. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana. Paperilla olevat tiedot tuhotaan välittömän käyttötarpeen jälkeen asianmukaisesti silppuamalla aineisto.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram