Menu

Kulttuuriyhdistys Kuvio ry.

Kulttuuriyhdistys Kuvio on palvelu- ja yhteistyöverkosto.

Se vahvistaa jäsentensä toimintaedellytyksiä kulttuurialalla ja kulttuurin asemaa ihmisten jokapäiväisessä elämässä, yhteiskunnassa ja elinkeinoelämässä.

Toimialueeseen kuuluvat

Hämeessä Ypäjä, Humppila, Jokioinen, Forssa ja Tammela. Varsinais-Suomessa Oripää, Loimaa, Koski TL ja Somero. Pirkanmaalla Urjala ja Punkalaidun.

Tasa-arvo

Pyrimme alueelliseen tasa-arvoon

Avoimuus ja läpinäkyvyys

Päätöksentekomme, valmistelu ja toiminnan toteutus on avointa ja läpinäkyvää. Tiedotamme aktiivisesti toiminnastamme ja sen takana vaikuttavista asioista. Toimintaamme on helppo osallistua ja päästä mukaan. Lähestymme uusia asioita ja ideoita avoimin mielin ja olemme valmiita oppimaan uutta.

Keskinäinen kunnioitus ja toisten toiminnan arvostaminen

Toimintamme vahvuus on jäsentemme ja yhteistyökumppaneittemme erilaisuudessa. Arvostamme muita itsenäisinä toimijoina, osaavina päätöksentekijöinä ja kunnioitamme omaa ja muiden asiantuntemusta kaikessa toiminnassamme.

Toimintamuodot

Kuvio tiedottaa

Tiedotamme kulttuuritoiminnasta toimialueellamme. Välitämme tietoa kulttuurialan ja muiden alojen välillä yhteistyön lisäämiseksi. Välitämme tietoa paikallisten kulttuuritoimijoiden ja maakunnallisen, valtakunnallisen ja kansainvälisen kulttuurikentän välillä.

Kuvio neuvoo ja opastaa

Järjestämme yhteistyössä eri toimijoiden kanssa erilaisia koulutuksia kentältä nousevien tarpeiden mukaan. Koulutuksen voivat liittyä kulttuuritoiminnan hallinnollisiin (esm. taloudenhoito, markkinointi, liiketoimintaosaaminen) tai sisällöllisiin (esim. näyttelijäntyö, äänenkäyttö, maalaustekniikka, kulttuuriperintö) asioihin. Tarjoamme henkilökohtaista neuvontaa ja apua toiminnan kehittämisessä.

Kuvio vaikuttaa

Työskentelemme kulttuurialan äänen kuulumiseksi paikkallistason päätöksenteossa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa.
Huolehdimme toimialueemme äänen kuulumisesta maakunnan ja valtakunnan kulttuuripolitiikassa. Vaikutamme kulttuuritoiminnan huomioimiseksi toimialarajat ylittävässä kehittämistoiminnassa.

Kuvio kehittää

Suunnittelemme ja hallinnoimme kehittämisprojekteja kentältä nouseviin tarpeiden pohjalta. Tuemme jäsentemme omaa kehittämistoimintaa neuvonnalla ja ylläpitämällä verkostoja.

Kuvio lisää yhteistyötä

Kutsumme koolle erilaisia teemakohtaisia kehittämisryhmiä, tapaamisia ja ideariihiä yli toimija- ja kuntarajojen kentältä nousevien tarpeiden ja toiveiden mukaan. Koordinoimme toimija-, kunta- tai toimialarajat ylittävää yhteistoimintaa ja projekteja.

Historia

Kuvion perustamiskokous pidettiin joulukuussa 2013. Yhdistyksen perustamista edelsi vuoden mittainen, Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja Taideyhdistys Idun hallinnoima Kulttuurin Kuviot -hanke.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram