Menu

Jokioisten kulttuurikasvatussuunnitelma

JOHDANTOTämä kulttuurikasvatussuunnitelma on varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmia täydentävä asiakirja. Asiakirjaa on työstetty vuosina 2017–2018.

Tavoitteena on arvioida ja päivittää kulttuurikasvatussuunnitelmaa kahden vuoden välein.

Jokioisten kulttuurikasvatussuunnitelman tavoitteena on lasten ja nuorten kulttuuri- ja taidekasvatuksen vahvistaminen: tarjota lapsille ja nuorille tasa-arvoinen mahdollisuus kokea kulttuuria ja taidetta. Tavoitteena on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja ehkäistä syrjäytymistä, tuottaa ja toteuttaa yhteisöllistä toimintaa, olla läsnä lasten ja nuorten kasvua tukemassa.

Kulttuurikasvatussuunnitelma Jokioisilla vahvistaa mm. tarinallista taidekasvatusta, kulttuuriperintö- ja kotiseutukasvatusta, draama- ja teatterikasvatusta, kuvataide- ja musiikkikasvatusta sekä mediakasvatusta. Kulttuuri- ja taidekasvatuksessa huomioidaan kestävä kehitys ja paikallinen kulttuuriperintö.

Suunnitelman tekoa ohjaa lapsi- ja perhelähtöisyys. Kulttuurikasvatussuunnitelman toimintaa ohjaavat valtakunnallisesti asetetut normit ja tavoitteiden työstämisessä on huomioitu Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton Laatukäsikirjan asettamat suuntaviivat lastenkulttuurille. Toimintaa ohjaavat YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen lisäksi lasten oikeuksien toteutumisen edistäminen eli toiminnassa huomioidaan Unicefin lapsiystävällinen kuntamalli.

Kulttuurikasvatussuunnitelman tarkoitus on linjata ja asettaa tavoitteita Jokioisten kulttuurikasvatukselle ja tukea suunnitelman toteutuksessa.
Kulttuurikasvatussuunnitelmaa on työstänyt työryhmä Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n kulttuurituottaja Minna Lehtola ohjauksessa osana LEKA - leikki ja kasvu, verkostomaisen lastenkulttuurikeskuksen palveluja.

Työryhmän jäsenet:
Kaisu Eldén ja Pauliina Hartikainen, Jokioisten kirjasto
Stiina-Liisa Pirkkamaa, Jokioisten Tietotalo
Tuula Peltonen, Kuuman koulu
Lassi Oinonen, Paanan koulu
Marjo Ramstadius, esiopetus/ varhaiskasvatus
Sari Wenning, kansalaisopisto

ARVOT JA TAVOITTEET

Jokioisten kulttuurikasvatussuunnitelmaa ohjaa paikalliseen kulttuuriperintöön tutustuminen. Jokioisten kulttuuripolku on nimeltään Pikku Miinan kulttuuripolku. Nimi viittaa Miina Sillanpäähän.

Jokioisten kulttuurikasvatussuunnitelman pohjalla on seutukunnallinen 7 L:n ideologia, jossa eri ikäryhmille painotetaan tiettyjä L-kirjaimella alkavia teemoja. Teemat ovat leikki, liike, läsnäolo, lukeminen, luovuus, laatu ja luonto. Kunnat valitsevat teemat ikäryhmille vastaamaan omaa jo olemassa olevaa toimintaa ja toimintaa, jota halutaan valitulle ikäryhmälle painottaa ja kehittää tukemaan lapsen ja nuoren kasvua. 7 L:n teemat ovat kaikki osa lasten ja nuorten kulttuurikasvatusta varhaiskasvatuksesta toiseen asteeseen.

Jokioisten kulttuurikasvatussuunnitelmassa varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatusta ohjaa teema leikki. Leikki on elämyksellistä, toiminnallista ja sisältää myös retkiä lähiympäristöön mm. tutustumaan paikalliseen arkkitehtuuriin, näyttelyihin ja historialliseen Kartanopuistoon. Kirjastossa leikki ohjaa satupassin muodossa lapsia sanataiteen ja kirjallisuuden pariin.

Peruskoulussa ensimmäisillä luokilla 1. ja 2. luokkia ohjaa teema liike. Liike ohjaa seikkailuun ja kokeilemaan kehon ja mielen liikettä. Toimintaa tukevat mm. työpajat ja kirjastosuunnistus.

Seuraavia 3. ja 4. luokkia ohjaava teema on läsnäolo: koululaisen läsnäolo ja tietoisuus kotiseudun historiasta, kulttuuriperinnöstä ja nykyisyydestä sekä aikuisten läsnäolo koululaisten arjessa.

Peruskoulun 5. ja 6. luokkia ohjaa teema lukeminen. Lukemisessa painotetaan monilukutaitoa ja mediakasvatusta. Koululaisia innostetaan lukemiseen, heille annetaan välineitä ymmärtää ja tulla ymmärretyksi, olla avoin ja terveen kriittinen.

Yläkoulun 7.luokkia ohjaava teema on luovuus ja 8. ja 9. luokkia laatu. Kulttuurikasvatussuunnitelma huomioi myös toisen asteen opetuksen, jota ohjaa teema luonto ja kestävä kehitys.

Varhaiskasvatus

Pikku Miina leikkii


”Sano, sano todella, Rakastatko minua?
Hellällä palavalla sydämellä,
Sydämellä, sydämellä,
Hellällä palavalla sydämellä,
Rakastan minä sinua.”

(leikkilaulu Sano, sano)


Lapsi saa leikkiä. Leikin kautta lapsi oppii uusia asioita ja taitoja. Lapsi oppii sisäistämään maailmaa, oivaltaa uusia asioita ja rakentaa omaa minäkuvaa.

Varhaiskasvatuksessa tutustutaan kulttuuriin ja taiteeseen leikin kautta. Leikki on elämyksellistä, toiminnallista, kokeilemista ja sisältää retkiä lähiympäristöön. Leikkimällä tuotetaan ja luodaan omaa lastenkulttuuria.

Varhaiskasvatuksessa tehdään omatoimisia retkiä ympäristöön: paikallisiin näyttelyihin mm. Jokioisten Tietotalolle, Tapulimakasiiniin ja kirjastoon, tutustutaan paikalliseen arkkitehtuuriin ja historialliseen Kartanopuistoon. Varhaiskasvatus toteuttaa omatoimisesti vuosittain näyttelyn.

Oman alueen kulttuurikokemukset


Jokioisten kirjaston Satupassi ja satutunnit varhaiskasvatukselle.
Jokioisten Tietotalo Vierailevat esiintyjät varhaiskasvatukselle mm. teatterit ja konsertit.
Tietotalon näyttelytila Pehkoseen voi tehdä omatoimisia
vierailuja.
Pappilamuseo Museo on avoinna ryhmille sopimuksen mukaan.

Jokioisten
Museorautatie Toimintaa ryhmille tilauksesta. Vuosittain järjestetään
Höyryfestivaali ja Joulupukin Juna.

Jokioisten kunnantalo Jokioisten Joulunavaus järjestetään vuosittain lauantaina,
ensimmäisen adventin viikonloppuna.

Elonkierto Maaseutu- ja kotieläinpuisto ja
Luonnonvarakeskuksen esittelypuisto.
Vuosittain syyskuun alussa Mansikki -lasten maatalousnäyttely.

Kuvio ry LEKA -leikki ja kasvu, verkostomaisen lastenkulttuurikeskuksen
kautta järjestettävät työpajat ja esitykset lapsille.
Kulttuurikokemuksia tarjoavat edellä mainittujen lisäksi vaihtelevin sisällöin: 4H Jokioinen-Ypäjä, MLL ja Rehtilän lastenteatteri.


Valtakunnalliset teemaviikot

Sanomalehtiviikko (tammikuu)
Mediataitoviikko (helmikuu)
Lukuviikko (huhtikuu)
Kansainvälisyysviikko (loka-/marraskuu)
Elokuvaviikko (lokakuu)

1. ja 2.luokkalaiset

Pikku Miina liikkeessä


Peruskoulun 1. ja 2. luokalla kulttuuriin ja taiteeseen tutustutaan liikkeen kautta. Liike on mielen ja kehon liikettä. Mielen liike on mielikuvitusta, tutkimista, pohtimista ja oppimista. Se on kehon liikettä eli liikeratoja, rytmiä ja luovuutta. Liike ohjaa seikkailuun, se ohjaa kokeilemaan ja tutkimaan. Peruskoululaiset tutustuvat teemassa itseilmaisuun.

Toimintaa tukevat mm. työpajat ja kirjastosuunnistus.

Peruskoulu tekee omatoimisia vierailuja paikallisiin kulttuurikohteisiin, näyttelyihin ja kirjastoon. Peruskoulu tekee resurssien mukaan kunnan ulkopuolisia retkiä.

Oman alueen kulttuurikokemukset


Nuorisotoimi Retkiä, kerhoja, kursseja ja leiritoimintaa.

Jokioisten kirjasto 1. luokkalaisille lukudiplomi ja
2. luokkalaisille kirjavinkkaus ja Tutkimusmatka kirjastoon.

Jokioisten Tietotalo Omatoiminen vierailu näyttelytila Pehkosen vaihteleviin näyttelyihin.
Avoinna ryhmille sopimuksen mukaan.

Jokioisten sotaveteraanien perinnetila
Pappilamuseo Avoinna ryhmille sopimuksen mukaan.

Jokioisten Museorautatie Avoinna ryhmille sopimuksen mukaan.
Vuosittain järjestettävä Höyryfestivaali ja Joulupukin Juna.

Elonkierto Maaseutu- ja kotieläinpuisto ja Luonnonvarakeskuksen
esittelypuisto. Vuosittain syyskuun alussa Mansikki -lasten
maatalousnäyttely. Kesällä lastenkerho lapsille.

Jokiläänin opisto 9–15 -vuotiaille Kädentaitokaruselli ja
8–15 -vuotiaille Taidepajat.
Kerhotoimintaa mm. kuviskerho, bändikerho, videokerho,
käsityökerho ja kokkikerho.

Musiikkiopisto Konsertteja.

Kuvio ry LEKA -leikki ja kasvu, verkostomaisen lastenkulttuurikeskuksen
kautta järjestettävät työpajat ja esitykset lapsille.

Kulttuurikokemuksia tarjoavat edellä mainittujen lisäksi vaihtelevin sisällöin: 4H Jokioinen-Ypäjä, MLL ja Rehtilän lastenteatteri.

Valtakunnalliset teemaviikot

Sanomalehtiviikko (tammikuu)
Mediataitoviikko (helmikuu)
Lukuviikko (huhtikuu)
Kansainvälisyysviikko (loka-/marraskuu)
Elokuvaviikko (lokakuu)

3. ja 4. luokkalaiset

Pikku Miina ja läsnäolo

Peruskoulun 3. ja 4. luokkalaisten taide- ja kulttuurikasvatusta ohjaa läsnäolo. Läsnäolo tarkoittaa, että tehdään asioita yhdessä, ollaan suvaitsevaisia ja tuetaan yhteisöllisyyttä. Eläydytään luovuuteen ja koetaan tekemisen ilo yhdessä. Ollaan läsnä ja opitaan kotiseudun historiasta, kulttuuriperinnöstä ja keskustellaan ajankohtaisista asioista luovuus työvälineenä.

Peruskoulu tekee omatoimisia vierailuja paikallisiin kulttuurikohteisiin, näyttelyihin ja kirjastoon. Peruskoulu tekee resurssien mukaan kunnan ulkopuolisia retkiä

Oman alueen kulttuurikokemukset

Nuorisotoimi Retkiä, kerhoja, kursseja ja leiritoimintaa.

Jokioisten kirjasto 3. luokkalaisille kirjavinkkaus ja
4. luokkalaisille Ronja-seikkailu.

Jokioisten Tietotalo Omatoiminen vierailu näyttelytila Pehkoseen.

Jokioisten sotaveteraanien
perinnetila Avoinna ryhmille sopimuksen mukaan.

Pappilamuseo Avoinna ryhmille sopimuksen mukaan.

Jokioisten MuseorautatieAvoinna ryhmille sopimuksen mukaan.
Vuosittain järjestettävä Höyryfestivaali ja Joulupukin Juna.

Elonkierto Maaseutu- ja kotieläinpuisto ja
Luonnonvarakeskuksen esittelypuisto.
Vuosittain syyskuun alussa Mansikki -lasten maatalousnäyttely.

Jokiläänin opisto 9–15 -vuotiaille Kädentaitokaruselli ja
8–15 -vuotiaille Taidepajat.
Kerhotoiminta mm. kuviskerho, bändikerho, videokerho,
käsityökerho ja kokkikerho.

Musiikkiopisto Konsertteja.

Kuvio ry LEKA -leikki ja kasvu, verkostomaisen lastenkulttuurikeskuksen
kautta järjestettävät työpajat ja esitykset lapsille.

Kulttuurikokemuksia tarjoavat edellä mainittujen lisäksi vaihtelevin sisällöin: 4H Jokioinen-Ypäjä, MLL ja Rehtilän lastenteatteri.

Valtakunnalliset teemaviikot

Sanomalehtiviikko (tammikuu)
Mediataitoviikko (helmikuu)
Lukuviikko (huhtikuu)
Kansainvälisyysviikko (loka-/marraskuu)
Elokuvaviikko (lokakuu)

5. ja 6. luokkalaiset

Pikku Miina lukee

Peruskoulun 5. ja 6. luokkia ohjaava teema on lukeminen. Lukemisessa painotetaan monilukutaitoa ja mediakasvatusta. Koululaisia innostetaan lukemiseen, heille annetaan välineitä ymmärtää ja tulla ymmärretyksi, olla avoin ja terveen kriittinen. Tutustutaan kieleen, kirjallisuuteen ja sanataiteeseen. Tutkiskellaan itseilmaisua ja omaa viestintää vuorovaikutuksessa ja sosiaalisessa mediassa.

Peruskoulu tekee omatoimisia vierailuja paikallisiin kulttuurikohteisiin, näyttelyihin ja kirjastoon. Peruskoulu tekee resurssien mukaan kunnan ulkopuolisia retkiä.

Oman alueen kulttuurikokemukset

Nuorisotoimi Nuorten vapaa-ajanviettopaikka Nuokkari. Retkiä, kerhoja, kursseja ja leiritoimintaa.

Jokioisten kirjasto 5. luokkalaiset Ronja-seikkailut ja 6. luokkalaiset kirjavinkkaus.

Jokioisten Tietotalo Omatoiminen tutustuminen näyttelytila Pehkoseen.

Jokioisten sotaveteraanien
perinnetila Avoinna ryhmille sopimuksen mukaan.

Pappilamuseo Avoinna ryhmille sopimuksen mukaan.

Jokioisten Museorautatie Avoinna ryhmille sopimuksen mukaan.
Vuosittain järjestettävä Höyryfestivaali, Nuorisoviikonloppu ja
Nuokkarivaunu.

Elonkierto Maaseutu- ja kotieläinpuisto ja Luonnonvarakeskuksen
esittelypuisto.

Jokiläänin opisto 9–15 -vuotiaille Kädentaitokaruselli ja
8–15 -vuotiaille Taidepajat.
Kerhotoimintaa mm. kuviskerho, bändikerho, videokerho ja
käsityökerho.

Musiikkiopisto Konsertteja.

Kuvio ry LEKA -leikki ja kasvu, verkostomaisen lastenkulttuurikeskuksen
kautta järjestettävät työpajat ja esitykset lapsille. Kuviolla on 5.–6. -luokkalaisille suunnattu lisätyn todellisuuden mediakasvatus työpaja ja sen voi maksutta tilata koululle. Kesto on 2 x 45 min.

Kulttuurikokemuksia tarjoavat edellä mainittujen lisäksi vaihtelevin sisällöin: 4H Jokioinen-Ypäjä, MLL ja Rehtilän lastenteatteri.


Valtakunnalliset teemaviikot

Sanomalehtiviikko (tammikuu)
Mediataitoviikko (helmikuu)
Lukuviikko (huhtikuu)
Kansainvälisyysviikko (loka-/marraskuu)
Elokuvaviikko (lokakuu)

7. luokkalaiset

LUOVUUS

Yläkoulun 7.luokkia ohjaa teema luovuus. Luovuus on toimintaa, ilmaisua, innovaatiota ja esiintymistaidon vahvistamista sekä itseensä tutustumista. Luovuuteen tutustutaan itse tekemällä ja erilaisten kulttuuri- ja taidevierailujen kautta koululla. Teemassa havainnoidaan luovuutta omassa ympäristössä ja tuodaan esille omaa luovuutta ja mielikuvitusta.

Peruskoulu tekee omatoimisia vierailuja paikallisiin kulttuurikohteisiin, näyttelyihin ja kirjastoon. Peruskoulu tekee resurssien mukaan kunnan ulkopuolisia retkiä.

Oman alueen kulttuurikokemukset

Nuorisotoimi Nuorten vapaa-ajanviettopaikka Nuokkari.
Retkiä, kerhoja, kursseja ja leiritoimintaa.

Jokioisten kirjasto Kirjailijavieras.

Jokioisten Tietotalo Omatoiminen vierailu näyttelytila Pehkoseen.

Jokioisten sotaveteraanien
perinnetila Avoinna ryhmille sopimuksen mukaan.

Pappilamuseo Avoinna ryhmille sopimuksen mukaan.

Jokioisten Museorautatie Avoinna ryhmille sopimuksen mukaan.
 Nuorisoviikonloppu ja Nuokkarivaunu.

Elonkierto Maaseutu- ja kotieläinpuisto ja Luonnonvarakeskuksen
esittelypuisto.

Jokiläänin opisto 9–15 -vuotiaille Kädentaitokaruselli ja
8–15 -vuotiaille Taidepajat.
Kerhotoiminta mm. kuviskerho, bändikerho, videokerho ja käsityökerho.

Musiikkiopisto Konsertteja.

Kuvio ry LEKA -leikki ja kasvu, verkostomaisen lastenkulttuurikeskuksen
kautta järjestettävät työpajat ja esitykset nuorille.

Kulttuurikokemuksia tarjoavat edellä mainittujen lisäksi vaihtelevin sisällöin: 4H Jokioinen-Ypäjä, MLL ja Rehtilän lastenteatteri.

Valtakunnalliset teemaviikot

Sanomalehtiviikko (tammikuu)
Mediataitoviikko (helmikuu)
Lukuviikko (huhtikuu)
Kansainvälisyysviikko (loka-/marraskuu)
Elokuvaviikko (lokakuu)

8. ja 9. luokkalaiset

Laatu

Peruskoulun 8. ja 9. luokalla kulttuurikasvatussuunnitelma painottaa teemassaan laatua. Kulttuuri ja taide on kokemus ja elämys. Koululaiset tutustuvat ammattilaisten tuotantoon, esityksiin ja teoksiin. Toiminnassa huomioidaan elokuvakasvatuksen ja musiikin mahdollisuudet. Tavoitteena on innostaa nuoria keskustelemaan ja olemaan aktiivisia kulttuurin- ja taiteenalalla. Nuorella saa olla mielipiteitä, heitä rohkaistaan kokeilemaan eri taiteenaloja.

Oman alueen kulttuurikokemukset

Nuorisotoimi Nuorten vapaa-ajanviettopaikka Nuokkari.
Retkiä, kerhoja, kursseja ja leiritoimintaa.

Jokioisten kirjasto Kirjailijavieras.

Jokioisten Tietotalo Omatoiminen tutustuminen näyttelytila Pehkoseen.

Jokioisten sotaveteraanien
perinnetila Avoinna ryhmille sopimuksen mukaan.

Pappilamuseo Avoinna ryhmille sopimuksen mukaan.

Jokioisten Museorautatie Avoinna ryhmille sopimuksen mukaan.
Nuorisoviikonloppu ja Nuokkarivaunu.

Elonkierto Maaseutu- ja kotieläinpuisto ja Luonnonvarakeskuksen
esittelypuisto.

Jokiläänin opisto 9–15 -vuotiaille Kädentaitokaruselli ja
8–15 -vuotiaille Taidepajat.
Kerhotoiminta mm. kuviskerho, bändikerho, videokerho ja
käsityökerho.

Musiikkiopisto Konsertteja.

Kuvio ry LEKA -leikki ja kasvu, verkostomaisen lastenkulttuurikeskuksen
kautta järjestettävät työpajat ja esitykset nuorille.

Kulttuurikokemuksia tarjoavat edellä mainittujen lisäksi vaihtelevin sisällöin: 4H Jokioinen-Ypäjä, MLL ja Rehtilän lastenteatteri.

Valtakunnalliset teemaviikot

Sanomalehtiviikko (tammikuu)
Mediataitoviikko (helmikuu)
Lukuviikko (huhtikuu)
Kansainvälisyysviikko (loka-/marraskuu)
Elokuvaviikko (lokakuu)
Taidetestaajat -hanke (8. luokkalaiset) https://www.taidetestaajat.fi/

Toisen asteen koulutus

Luonto

Toisen asteen koulutuksen (lukio/ammattikoulu) teema kulttuurikasvatuksessa on luonnossa. Kulttuurissa ja taiteessa luodaan vuorovaikutusta kestävään kehitykseen luovuudessa. Avataan kulttuurin ja taiteen vaikuttavuutta ja vaikuttamista, rajojen rikkomista ja uuden luomista. Luonto, luovuus ja sen suhde taiteen sanomaan. Luovuus osana nuoren tulevaisuutta.

Oman alueen kulttuurikokemukset

Nuorisotoimi Nuorten vapaa-ajanviettopaikka Nuokkari.

Lukiolla Lounais-Hämeen musiikkiopiston konsertti.

Jokiläänin opisto Monialaiset vapaa-ajan työpajat ja kurssit.

Jokioisten kirjasto Kirjastopalvelut opiskelun tukena.

Jokioisten Tietotalo Omatoiminen vierailu vaihtuvissa näyttelyissä näyttelytila Pehkosessa.

Jokioisten sotaveteraanien
perinnetila Omatoiminen vierailu.

Pappilamuseo Omatoiminen vierailukohde. Museo on avoinna kesällä.

Jokioisten Museorautatie Nuorisoviikonloppu ja Nuokkarijuna.

Elonkierto Maaseutu- ja kotieläinpuisto ja Luonnonvarakeskuksen
esittelypuisto.

Kuvio ry LEKA -leikki ja kasvu, verkostomaisen lastenkulttuurikeskuksen
kautta järjestettävät työpajat ja esitykset nuorille.

KULTTUURITYÖRYHMÄ

Nimetään päiväkodeille ja kouluille kulttuurivastaavat, joihin voi olla yhteydessä yhteistyö- ja muista mahdollisuuksista kulttuurin ja taiteen alalla. He ovat osa kulttuurityöryhmää.

Tehtävät ja tavoite
- kehittää alueen kulttuurikasvatusta ja lasten ja nuorten kulttuuripalveluita
- pitää yllä keskustelua yhteistyöstä ja kehittää yhteistä toimintaa
- vuosittain tammikuussa koostaa vuosittaisen kulttuurisuunnitelman linjaukset kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisesti
- keskustellaan tarvittavista koulutuksista ja kehitysideoista
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram