Menu

Isa & Pauanne ja Django Collective Helsinki konserttikiertueet LeKan toiminta-alueen kouluissa 24.-27.10. ja 15.-17.11.2022

Lastenkulttuurikeskus Lekan toiminta perustuu kansainvälisen YK:n lasten oikeuksien sopimuksen 31. artiklaan, jolla taataan kaikille lapsille ja nuorille yhdenvertainen oikeus osallistua kulttuuritoimintaan ja taiteisiin.

Isa & Pauanne sekä Django Collective Helsinki konserttikiertue järjestetään yhdessä Konserttikeskuksen ja alueen koulujen kanssa pyrkimyksenään tavoittaa alueen jokainen peruskouluikäinen lapsi ja nuori.

Mukana kiertueessa ovat Akvarellin koulu, Miinan koulu, Paanan koulu, Riihivalkaman koulu, Teuron koulu, Portaan koulu, Myllykylän koulu, Tammelan koulukeskus, Hevospitajän yhtenäiskoulu, Heikan koulu, Koijärven koulu, Talsoilan koulu, Vieremän koulu, Forssan Keskuskoulu, ja Humppilan Kirkonkulman yhtenäiskoulu. Miinan ja Koijärven kouluilla myös esiopetusikäiset pääsevät mukaan katsomaan konserttia.

Konsertit järjestetään viikoilla 43 ja 46 ja mikäli konsertit toteutuvat suunnitellusti, konsertit tavoittavat noin 49 % LeKan toiminta-alueeseen kuuluvista lapsista ja nuorista eli alle 18-vuotiaista.Tavoitteena oli järjestää molemmat konsertit viikolla 46, jolloin vietetään lapsen oikeuksien viikkoa, mutta toinen konserttikiertue aikaistui. Lapsen oikeuksien viikon teema vaihtuu vuosittain käyden läpi lapsen oikeuksia. Tänä vuonna lapsen oikeuksien viikon teemana on turvallisuus ja lapsen oikeus turvallisuuteen.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus, joka on Suomessa ollut laintasoisena voimassa jo vuodesta 1991 alkaen, takaa jokaiselle lapselle oikeuden elää ja kasvaa turvassa. Lasten ja nuorten turvallisuus muodostuu turvallisesta ympäristöstä, turvallisista ihmissuhteista ja omasta turvallisuuden kokemuksesta.
Lastenkulttuurikesku Leka -Leikki & Kasvu haluaa tarjota turvallisen konserttikokemuksen tuoden konsertin lapselle ja nuorelle tuttuun ympäristöön eli koululle, jossa lapsi ja nuori voi kokea laadukasta taidetta ja kulttuuria tuttujen luokkatovereiden ja opettajien ympäröimänä tutussa ympäristössään.

Sekä lapsen oikeuksien sopimus että kansallinen lainsäädäntö velvoittavat huolehtimaan siitä, että lasten on turvallista elää ja kasvaa. Lasten ja nuorten turvallisuus muodostuu turvallisesta ympäristöstä, turvallisista ihmissuhteista ja omasta turvallisuuden kokemuksesta. Lapsen oikeuksien viikko kutsuu tänä vuonna jokaista lasten parissa työskentelevää, päättäjää, vanhempaa, mediaa ja ennen kaikkea lapsia itseään pohtimaan lasten ja nuorten turvallisuutta ja sitä, miten voimme kukin omilla toimillamme sitä vahvistaa.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram