Menu

Kuvion syyskokouksessa päätettiin ensi vuoden asioista

Kuvio tiedottaajoulukuu 2021

Hallitukseen saatiin uusia jäseniä

Minna Autio valittiin uudelleen puheenjohtajaksi

Kulttuuriyhdistys Kuvio ry kokoontui 14.12. syyskokoukseensa ja valitsi puheenjohtajan sekä uusia jäseniä hallitukseen. Puheenjohtaja Minna Aution kaksivuotiskausi hallituksen johdossa oli päättymässä, joten syyskokouksen tehtävänä oli valita myös uusi puheenjohtaja.

Tammelan edustaja Päivi Paija ehdotti Autiota uudelleen puheenjohtajaksi, ja ehdotusta kannatettiin laajasti. Muita ehdokkaita ei kokouksessa ehdotettu, joten syyskokous valitsi yksimielisesti Minna Aution Kuvion hallituksen johtoon myös seuraavalle kaksivuotiskaudelle 2022–2023.

Minna Autio on kirjailija, kulttuurituottaja ja sanataideohjaaja, joka toimii osan ajastaan mm. Humppilan kunnanvaltuutettuna ja viestintäalan freelancerina. Kuvion johdossa hän aloitti syyskokouksesta 2019, ja on hoitanut Kuviolla myös Taidetalo liikkeessä -hankkeen organisointia hankkeen päättymiseen asti lokakuussa 2021. Tällä hetkellä hän toimii Lastenkulttuurikeskus LEKA:n kulttuurituottajana.

– Olin kyllä ajatellut, että mielelläni luovutan johtotehtävät seuraavalle ehdokkaalle, mutta näin suuri ja ehdoton kannatus kokouksessa pääsi kyllä yllättämään ja lämmitti mieltä, Autio toteaa. – On suuri ilo ja kunnia jatkaa hallituksen johdossa seuraavallakin kaudella, kun on saanut näin hyvää palautetta edellisestä.

Kuvion hallitukseen saatiin myös uusia yhteisö- ja henkilöjäseniä. Uutena hallituksen riveihin liittyivät Kuvion yhteisöjäsenet Jokiläänin opistolaisyhdistys, edustajanaan Aino Koskelin, sekä Tammelan Nuorisoseura Aura, edustajanaan Laura Orttenvuori. Uusia henkilöjäseniä hallituksessa ovat Satu Söderström, sekä Juhani Pellonpää, joka oli hallituksessa aiemmin yhteisön edustajana.

Hallituksessa jatkavat tuttuun tapaan kaikki jäsenkuntamme, eli Tammelan kunta (edustaja Päivi Paija), Forssan kaupunki (Kati Kaasalainen), Jokioisten kunta (Marjo Ramstadius), Humppilan kunta (Reetta Räsänen) sekä Ypäjän kunta (Piia Nikkilä). Jatkavia yhteisöjäseniä ovat Art Tsydeemi oy (Tuomas Vesala), Forssan Mykkäelokuvayhdistys (Pia Oksa), Forssa eläväksi ja kauniiksi ry (Tiina Korsimaa-Simola), Kuhankosken Kilta ry (Taina Riitto) sekä Taideyhdistys ITU ry (Tanja Härmä). Henkilöjäsenenä jatkaa Antti Latva.

Hallitus pitää järjestäytymiskokouksensa alkuvuodesta, valitsee sihteerin ja varapuheenjohtajan sekä määrittelee hallituksen jäsenten muut vastuualueet.

Kuntajäsenmaksuun pieni korotus

Syyskokouksessa päätettiin myös Kuvion jäsenmaksusta ensi vuodelle. Jäsenistö päätti esityksen mukaan pitää kaikki muut jäsenmaksut ennallaan, paitsi kuntien jäsenmaksuun tuli pieni korotus.

Kuntien jäsenmaksu määräytyy asukasluvun perusteella, ja maksu nostettiin aiemmasta 0,25 eurosta 0,50 euroon. Syynä tähän on mm. yhdistyksen muun rahoituspohjan väheneminen hankkeiden päättymisen myötä. Tavoitteena on pitää kuntien yhteisen verkostomaisen lastenkulttuurikeskus LEKA – Leikki & Kasvun toiminta ennallaan myös ensi vuonna.

Uusi toimintasuunnitelma pyrkii laajentamaan Kuvion toiminnan vaikuttavuutta

Syyskokous hyväksyi myös yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2022. Voit ladata uuden toimintasuunnitelmamme Kuvion ladattavien tiedostojen sivulta. Toimintasuunnitelmassa tavoitteena on mm. vahvistaa Lastenkulttuurikeskus LEKA:n toimintaa ja laajentaa sen toimintaa uusiin kuntiin, jotta yhdistys voi yhä vaikuttavammin tuoda laadukasta lasten ja nuorten kulttuuria seudullemme.

LEKA:n toiminnan laajentamisen lisäksi yhdistyksellä on suunnitelmissaan verkostomaisen kulttuurihyvinvointikeskuksen perustaminen Lounais-Hämeeseen. Keskuksen toiminta vastaisi kulttuurilain vaatimuksiin kuntia kohtaan ja ennen kaikkea parantaisi seudun asukkaiden ja toimijoiden hyvinvointia ja osallisuutta. Samalla kulttuurihyvinvointikeskus lisäisi seudun luovien alojen toimijoiden työllisyyttä ja laajentaisi heidän osaamisalueitaan.

– Juuri nyt kulttuurin tuoma hyvinvointi on entistäkin tärkeämpää meidän kaikkien arjessamme, ja myös henkisen kestävyyden kannalta. Mitä enemmän arjessamme on voimia lisääviä luovia asioita, sitä paremmin me kestämme myös ankeampien aikojen tuoman henkisen paineen, painottaa puheenjohtaja Autio.

– On mielestäni olennaista ihmisten pärjäämiselle, että ymmärrämme kulttuurin tärkeyden – erityisesti tällaisina aikoina, jolloin sen järjestäminen on haastavaa ja jopa vaikeaa. Taiteen ja kulttuurin tuoma lohtu ja lempeä ilo voi todella olla joskus se ainoa asia, joka kannattelee.

Kulttuuriyhdistys Kuvion tavoitteena on myös toinen suurhanke, jossa Kuvio kartoittaisi seudun vireää ja monipuolista tarina- ja kulttuuriperinnettä ja tuottaisi siitä kaikille avointa materiaalia esimerkiksi opetukseen, kulttuuritapahtumiin, tutkimustyöhön, matkailuun ja kaikenlaiseen muuhun käyttöön, jossa vain mielikuvitus olisi rajana. Samalla hanke koostaisi ja säilyttäisi seudun arvokasta kulttuuriperinnettä jälkipolville ja toisi sitä laajemminkin yleisön saataviin.

Molemmille hankkeille haetaan tällä hetkellä rahoitusta, joka mahdollistaisi jommankumman tai molempien hankkeiden käynnistämisen.

Syyskokouksensa jälkeen Kulttuuriyhdistys Kuvio vetäytyy lyhyelle joululomalle ja järjestää taas uutta (koronaturvallista) kulttuuria seudullemme ensi vuoden puolella.

Toivotammekin kaikille leppoisaa ja valoisaa joulun aikaa, ja paljon inspiraatiota kulttuurin parissa. Voikaa hyvin!

Jouluisin kulttuuriterveisin

Kulttuuriyhdistys Kuvion hallitus
sekä

Minna Autio
puheenjohtaja

minna.autio@kuvio.org
puh. 050 592 1914

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram